; تعبیر خواب دیدن شیر در خواب امام صادق ، و ابن سیرین و حضرت یوسف - فال و خواب
تعبیر خواب کندن پر طاووس ابن سیرین و از حضرت یوسف سفید و رنگارنگ

تعبیر خواب کندن پر طاووس ابن سیرین و از حضرت یوسف سفید و رنگارنگ

تعبیر خواب کندن پر طاووس تعبیر خواب کندن پر طاووس ، معنی کندن پر طاووس در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و …

تعبیر خواب قرآن خواندن دیگری با صوت و غلط توسط مرده در دست داشتن

تعبیر خواب قرآن خواندن دیگری با صوت و غلط توسط مرده در دست داشتن

تعبیر خواب قرآن خواندن دیگری تعبیر خواب قرآن خواندن دیگری ، با صوت و غلط توسط مرده در دست داشتن همگی در سایت فال و …

تعبیر خواب ملخ های زیاد ، معنی ملخ های زیاد در خواب های ما چیست

تعبیر خواب ملخ های زیاد ، معنی ملخ های زیاد در خواب های ما چیست

تعبیر خواب ملخ های زیاد تعبیر خواب ملخ های زیاد ، معنی ملخ های زیاد در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و …

تعبیر خواب دیدن شیر در خواب امام صادق

تعبیر خواب دیدن شیر در خواب امام صادق ، و ابن سیرین و حضرت یوسف

تعبیر خواب دیدن شیر در خواب امام صادق ، و ابن سیرین و حضرت یوسف همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب درخت انجیر ، معنی دیدن درخت انجیر و چیدن و خوردن انجیر در خواب

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب دیدن شیر در خواب امام صادق

دیدن شیر در خواب می تواند سه معنی داشته باشد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

اولین معنی دیدن شیر در خواب پادشاه است که بسیار قوی و مقتدر است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بچه شیر جنگل در خانه ، دیدن شیر ماده در خواب امام صادق

دومین معنی دیدن شیر در خواب مردی دلیر است که شهرت و آوازه اش همه جا را گرفته است

سومین معنی دیدن شیر در خواب دشمنی است که بسیار قوی است و می تواند حتی شما را از بین ببرد

تعابیر دیگر دیدن شیر جنگل در خواب

برای کامل شدن این بحث تعبیر خواب شیر جنگل را از دید معبران بزرگ را برای شما آورده ایم.

منوچهر مطیعی

شیر جنگل در خواب دیدین به این معنی است که دشمنی داریم بسیار خطرناک و بی رحم و کسی که از او خیلی می ترسیم در خواب ما به شکل شیر ظاهر می شود.

دیدن شیر ماده در خواب اشاره به یک زن قدرتمند داردو اگر در خواب دیدید که شیر ماده ای را رام کرده اید و شیر در خواب به حرف شما گوش می کند مفهوم خواب این است که با زنی ثروتمند آشنا شده و از او نفع می برید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کاخ طلایی ، معنی دیدن کاخ طلایی در خواب های ما چیست

ممکن است شما با آن زن ازدواج کنید و ممکن سات فقط با او دوست باشید ولی چیزی که قطعی است سودی است که او به شما می رساند.

لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود شیر جنگل ببینید مفهوم خواب شما این است که در زندگی خود به کامیابی و موفقیت می رسید ولی این موفقیت شانسی نیست و به دلیل زحماتی است که شما در طول زندگی خود کشیده اید هست.

اگر در خواب دیدید که یک شیر دنبال شما گذاشته است و شما در حال فرار کردن هستید معنی این خواب این است که دشمنی از دست شما عصبانی است و در فکر آسیب زدن به شماست.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تف دهان ؛ معنی دیدن تف دهان در خواب های ما چیست

اگر در خواب دیدید که یک شیر را می کشید مفهوم این خواب پیروزی و موفقیت در زندگی است.

جابر مغربی

دیدن شیر نر در خواب اشاره به پادشاه دارد و دیدن شیر ماده در خواب هم ملکه یا همان زن پادشاه است.

حتما بخوانید : تعبیر خواب کمد ؛ کتاب و بچه و چوبی نو و فلزی و زختخواب و جا کفشی و گنجه

اگر در خواب دیدی که شیر تو را گاز گرفته است مفهوم خواب این است که دشمن به تو ضرر و زیان می رساند و باید در فکر رفع بلا باشی.

اگر در خواب دیدی که بدت بدن انسان است ولی سرت به شکل سر شیر در آمده است مفهوم خواب این است که به انجام کاهای فساد و کسب روزی حرام می پردازی.

آخرین بروز رسانی در : شنبه 28 اسفند 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.