تعبیر خواب صورت کبود ، شده و مرده + صورت سوخته و زخمی ابن سیرین

تعبیر خواب صورت کبود

تعبیر خواب صورت کبود ، شده و مرده + صورت سوخته و زخمی ابن سیرین

تعبیر خواب صورت کبود ، شده و مرده + صورت سوخته و زخمی ابن سیرین همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب فندق و بادام ، معنی دیدن فندق و بادام و پسته و گردو در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب صورت کبود چیست

اگر در خواب ببینی که صورت کسی سیاه و کبود شده است معنی خواب تو این است که او بیمار می شود و برای تو پریشانی حاصل می شود.

اگر در خواب دیدید که صورت کسی سیاه و کبود شده است و زشت شده است معنی خواب این است که به او غم و غصه می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دزدیدن گوشی همراه ، و گم شدن گوشی و پیدا کردن گوشی همراه

اگر در خواب دیدید که صورت کبود مایل به سیاه شده است معنی خواب شما این است که رسوایی و بی آبرویی شما را تهدید می کند.

برخی معبران کبود شدن صورت را دلیل بر پیدا شدن یک مشکل جدید در زندگی می دانند.

بسیاری معبران دیگر نیز با توجه به حالات شخص خواب بین و بر اساس تفاسیر معبران کهن، دیدن کبودی صورت دیگران را نشانه ای از رسیدن به غم و انبوهی تازه می دانند.

محمد بن سیرین چنین خوابی را اینگونه تعبیر نموده است: چنانچه شخصی در خواب خود افرادی را با صورت کبود و سیاه بیند به گونه ای که چهره آنان را عوض کرده باشد معنی اش آن است که به تازگی با اتفاقات جورواجور ناخوشایندی روبه رو خواهد شد که خود و اطرافیانش را غمگین و دل آزرده می کند.

تعابیر دیگر دیدن صورت در خواب

برای کامل شدن این بحث تعبیر خواب صورت را از دید معبران بزرگ را برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن روی و صورت در خواب هشت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول این خواب این است که بیننده خواب به شرف و بزرگی زیادی می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دیدن سرباز در خواب ، معنی دیدن سرباز در خواب های ما چیست

معنی دوم این خواب است که بیننده خواب دچار خواری و حقارت می شود.

معنی سوم این خواب این است که کارهای شما نظم می گیرد و از بی نظمی در می آید.

معنی چهارم این خواب این است کهنشان دهنده دین و دیانت بیننده خواب است.

معنی پنجم این خواب این است که رسوا می شود اگر صورت را به شکل سیاه ببیند.

معنی ششم این خواب این است کهشما قرض می گیرید و بدهکار می شوید.

معنی هفتم این خواب این است کهانجام کار نیک توسط شماست.

معنی هشتم این خواب این است که توفیق طاعت پیدا میکنید و مقام معنوی شما زیاد می شود.

دیدین صورت زیبا در خواب نشان دهنده این است که حال مردم خوب است و آنها شادند ولی دیدن چهره زشت نشان دهنده غم و ناراحتی و بیماری است.

اگر در خواب صورتی را ببینیم که تغییر کرده است از حالت عادی خود ، معنی خواب این است که دروغگو می شوید و از خدا دور می شوید.

لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدید که رنگ صورت شما پریده است معنی خواب بیماری است.

اگر در خواب یک صورت ظریف دیدید معنی خواب این است که آرزوهای شما برآورده می شود.

دیدن صورت زشت در خواب نشان دهنده غم و غصه است.

اگر مردی در خواب صورتش آرایش کرده باشد معنی خحواب خجالت و شرمساری است و برای زن ها به شرطی که آرایش زننده نباشد معنی این خواب خوب است و نشانه خوشبختی است.

اگر در خواب دیدید که دارید صورت خود را می شورید معنی خواب این است که کاری انجام داده اید و از انجام آن پشیمان شده اید.

اگر در خواب تصویر زیبای صورت خود را که در آب افتاده است را ببینید معنی خواب این است که زندگی تان شاد است و عمری طولانی خواهید داشت.

اگر در خواب یک صورت را دیدید که پوشانده شده است و نمی توانید تشخیص دهید که کیست معنی این خواب این است که خبر های بدی به شما می رسد.

ابن سیرین

اگر در خواب خودتان را با پهره زیباتری نسبت به حالت قبلی خود ببینید معنی خواب این است که شرف پیدا می کنید.

ولی اگر در خواب خود را با چهره ای زشت از حالت واقعی ببینید معنی خواب این است که قدر و منزلت شما در زندگی کم می شود و دیگران با نگاهی تحقیر امیز او را نگاه می کنند.

اگر در خواب ببیند که صورتش به صورت هر چیز دیگری تبدیل شده است معنی خواب این است که او به همان چیزی که دیده است محشور می شود.

اگر در خواب دیدی که صورتش به حالت قبل خود بازگشت او به خدا روی می آورد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.