; شعر در مورد ایران باستان از مولانا کودکانه و بهترین شعر ایران و شعر در مورد فرهنگ - فال و خواب
شعر در مورد حق همسایه و عکس نوشته شعر در مورد کمک به همسایه خوب و بد

شعر در مورد حق همسایه و عکس نوشته شعر در مورد کمک به همسایه خوب و بد

شعر در مورد حق همسایه شعر در مورد حق همسایه ؛ عکس نوشته شعر در مورد کمک به همسایه خوب و بد همگی در سایت …

شعر در مورد آرزو و اسم آرزو و نرسیدن به آرزو و سلامتی یار و آروزی خوشبختی برای دیگران

شعر در مورد آرزو و اسم آرزو و نرسیدن به آرزو و سلامتی یار و آروزی خوشبختی برای دیگران

شعر در مورد آرزو شعر در مورد آرزو ؛ و اسم آرزو و نرسیدن به آرزو و سلامتی یار و آروزی خوشبختی برای دیگران همگی …

شعر در وصف آدم نادان و شعر مولانا در مورد فهم و شعور و ابلهان و معرفت و انسانیت

شعر در وصف آدم نادان و شعر مولانا در مورد فهم و شعور و ابلهان و معرفت و انسانیت

شعر در وصف آدم نادان شعر در مورد بیشعوری ، شعر در مورد بیشعوری و نداشتن شعور و شخصیت و شعر در مورد بیشعوری و …

شعر در مورد ایران

شعر در مورد ایران

شعر در مورد ایران ؛ باستان از مولانا کودکانه و بهترین شعر ایران و شعر در مورد فرهنگ همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

وطن یعنی گذشته حال فردا

تمام سهم یک ملت ز دنیا

وطن یعنی چه آباد و چه ویران

وطن یعنی همین جا یعنی ایران

شعر در مورد ایران

به کوروش به آرش به جمشید قسم

به نـقـش و نـگار تخت جمشید قسـم

ایــــران همی قلب و خون مـن اســــت

گـــرفــتـــه زجــان در وجـــود مــن اســت

بـــخــوانـیــم ایــن جـــمـلـه در گــوش بــــاد

چـــو ایــــــران مـــبــــاشــد تــن مـــن مــبــاد

شعر در مورد ایران من

ای ایران، ای سرای امید

بر بامت سپیده دمید

بنگر کزین ره پر خون

خورشیدی خجسته رسید

شعر در مورد ایران قدیم

ایران …

فدای اشک و خنده تو

دل پر و تپنده تو

فدای حسرت و امیدت

رهایی رمنده تو

رهایی رمنده تو

شعر در مورد ایران کوتاه

ایران …

اگر دل تو را شکستند

تو را به بند کینه بستند

چه عاشقان بی‌نشانی

که پای درد تو نشستند

کلام شد گلوله باران

به خون کشیده شد خیابان

ولی کلام آخر این شد

که جان من فدای ایران …

تو ماندی و زمانه نو شد

خیال عاشقانه نو شد

هزار دل شکست و اخر 

شعر در مورد ایران کودکانه

ایران …

به خاک خسته تو سوگند

به بغض خفته دماوند

که شوق زنده ماندن من

به شادی تو خورده پیوند

به شادی تو خورده پیوند

شعر در مورد ایران از سعدی

ایران …

اگر دل تو را شکستند

تو را به بند کینه بستند

چه عاشقانه بی‌نشانی

که پای درد تو نشستند

که پای درد تو نشستند

شعر در مورد ایرانی بودن

ایران به آتش می‌کشد خاموشی تاریخ را

هوشیار پایان می‌دهد مدهوشی تاریخ را

شعر در مورد ایران وطن

ایران به شوق زندگی در مرگ رویین‌تن شده

مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده

شعر در مورد ایران فردوسی

ایران پر است از عاشقان، این گنج‌های بی‌شمار

مرزی‌ست پر گوهر ولی، با رنج‌های بی‌شمار

شعری در مورد ایران باستان

عشق ایرانی

نرسیدن است

نبودن است

سر به بیابان زدن و

نی زدن است

یار را شمع محفل دیگران دیدن و

سر بر شانه ی ساقی سوختن است

شعری در مورد ایران من

گفتارت فرش ایرانی‌ست

و چشمانت گنجشککان دمشقی

که می‌پرند از دیواری به دیواری

و دلم در سفر است چون کبوتری بر فراز آب‌های دستانت

 و خستگی در می‌کند در سایه‌ی دیوارها

شعری در مورد ایران زیبای من

کسی عطر ماگنولیای تنت را در نیافت

کسی مینای عشق را

در میان دندانهایت ندید

هزار مادیان ایرانی

در اصطبل ابروانت خفته اند

آن دم که چهار شب کامل

دست در کمرگاه تو

که دشمن برف است

شعری در مورد ایران وطن من

جهانی به ایران نهادند روی
بر آسوده از رنج وز گفت وگوی

شعر درباره ایران من

سرفرازان ملکت ایران
نام داران خسرو توران

شعری درباره ایران من

مرا بیم ازو بد به ایران زمین
چو او شد ز ایران بجوییم کین

شعر کوتاه درباره ایران من

برین باش و با شاه ایران بگوی
نگه کن که پاسخ چه یابی ازوی

شعر در مورد ایران زیبای من

که گر گیو و خسرو به ایران شوند
زنان اندر ایران چه شیران شوند

شعر کوتاه در مورد ایران من

بدان تا شب تیره بی ساختن
ز ایران نیاید یکی تاختن

شعر در مورد سرزمین من ایران

گر او سوی ایران شود پر ز کین
که باشد نگهبان ایران زمین

شعر در مورد ایران باستان

تو با شاه ایران مکن رزم یاد
مده پادشاهی و لشکر به باد

شعر هایی در مورد ایران باستان

امروز جهان بهار از ایران ملکست
میدان همه پر نگار از ایران ملکست
رامش چو گلی به بار از ایران ملکست
افروخته شه کنار از ایران ملکست

شعر کوتاه در مورد ایران باستان

آفرید آن مرد ایران صغیر
با هنرهای غریب و دلپذیر
یک نگاه او گشاید صد گره
خیز و تیرش را بدل راهی بده

متن در مورد ایران

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

کسی عطر ماگنولیای تنت را در نیافت

کسی مینای عشق را

در میان دندانهایت ندید

هزار مادیان ایرانی

در اصطبل ابروانت خفته اند

آن دم که چهار شب کامل

دست در کمرگاه تو

که دشمن برف است

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

امروز جهان بهار از ایران ملکست

میدان همه پر نگار از ایران ملکست

رامش چو گلی به بار از ایران ملکست

افروخته شه کنار از ایران ملکست

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

آفرید آن مرد ایران صغیر

با هنرهای غریب و دلپذیر

یک نگاه او گشاید صد گره

خیز و تیرش را بدل راهی بده

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

علاقه ای در دنیا شدید تر از عشق به وطن نیست.

زندگی انسان های فعال ، خاک وطن را بارور می سازد.

خانه ات را حاضری از دست بدهی ، ولی وطن را هرگز .

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

وطن هم برای زنده ماندن نیاز به آبیاری دارد که شهیدان عهده دار آن هستند.

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

دین عقیده مقدس، وطن خانه مقدس و امید زندگی مقدس ملت هاست.

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

دنیا محل زندگی همه مردم جهان است و ما تنها به قسمتی کوچک از آن به نام  دل بسته ایم.

⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔⇔

فرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد.

ایران من

ایران من، ای سرزمین کهن، مهد فرهنگ و هنر، مام وطن، از تو در جان و دلم شور و غوغا است، در رگ و ریشه ام خون تو جاری است.

کوه های بلند و دشت های پهناور، دریاچه های نیلگون و جنگل های انبوه، همه و همه از توست، ای ایران من، تو هستی جان و جهان من.

از فردوسی و سعدی تا حافظ و مولانا، شاعران و عارفان نامی، همه از تو سروده اند، ای ایران من، تو هستی مایه ی افتخار من.

از کوروش و داریوش تا نادرشاه، پادشاهان سلحشور و نیکوکار، همه برای تو جان فدا کرده اند، ای ایران من، تو هستی مایه ی سربلندی من.

ایران من، ای سرزمین کهن، من به تو عشق می ورزم، ای مام وطن، تا ابد در قلبم خواهی ماند، ای ایران من، ای جان و جهان من.

بوی عیدی

بوی عیدی می آید، شمعدانی ها گل کرده اند، بهار آمده است، سبزه ها درآمده اند.

سفره ی هفت سین پهن شده، سکه و سیب و سمنو هست، ماهی قرمز توی تنگ بلوری، دل را برده از ما با چشمهای قشنگش.

بزرگترها اسکناس های نو می دهند، بچه ها با خوشحالی جیغ می زنند، عید نوروز شده، همه شاد و خندانند.

ایران من، ای سرزمین کهن، عید نوروزت مبارک، امیدوارم سالی پر از سلامتی و شادکامی داشته باشی.

ایران زیبا

ایران زیبا، ای سرزمین مادری، تو هستی گهواره ی تمدن، از تو در تاریخ هزاران داستان گفته اند، از تو در شعر و ترانه هزاران نغمه سروده اند.

کوه های تو بلند و سر به فلک کشیده اند، دشت های تو پهناور و سرسبز هستند، دریاچه های تو نیلگون و زلالند، جنگل های تو انبوه و پر از درختان تناور هستند.

مردم تو مهمان نواز و خونگرم هستند، فرهنگ تو غنی و پربار است، تاریخ تو پر از افتخار و عظمت است، آینده تو روشن و امیدوار کننده است.

ایران زیبا، ای سرزمین مادری، من به تو عشق می ورزم، تا ابد در قلبم خواهی ماند، ای ایران من، ای جان و جهان من.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 فروردین 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.