; شعر در مورد لیلا و پیامک در وصف لیلا و شعر ترکی در مورد لیلا و تک بیت درباره لیلا - فال و خواب
شعر در مورد ثواب کردن و شعر در مورد ثواب کردن و انجام کارهای صواب و ثواب

شعر در مورد ثواب کردن و شعر در مورد ثواب کردن و انجام کارهای صواب و ثواب

شعر در مورد ثواب کردن شعر در مورد ثواب ، شعر درباره ثواب و شعر با کلمه ثواب در سایت فال و خواب .با ما …

شعر در مورد آه مظلوم و متن در مورد آه مظلوم و ظالم و مظلوم و ظلم به زنان

شعر در مورد آه مظلوم و متن در مورد آه مظلوم و ظالم و مظلوم و ظلم به زنان

شعر در مورد آه مظلوم شعر در مورد آه مظلوم ؛ متن در مورد آه مظلوم و ظالم و مظلوم و ظلم به زنان همگی …

شعر در مورد خداحافظی ؛ و رفتن از شهر و خداحافظی از همکاران و عشق شاملو

شعر در مورد خداحافظی ؛ و رفتن از شهر و خداحافظی از همکاران و عشق شاملو

شعر در مورد خداحافظی شعر در مورد خداحافظی ؛ و رفتن از شهر و خداحافظی از همکاران و عشق شاملو همگی در سایت فال و …

شعر در مورد لیلا

شعر در مورد لیلا

شعر در مورد لیلا ؛ پیامک در وصف لیلا و شعر ترکی در مورد لیلا و تک بیت درباره لیلا همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

 درافشان کرد از شادی فلک چون دیده مجنون

برآمد چون ز خاور طلعت خور چون رخ لیلا

شعر در مورد لیلا

 کمان بر گوشه بر بندد گره چون ابروی لیلی

علم بگشاید از پرچم گره چون طره لیلا

شعر در مورد اسم لیلا

 چو جان سلسله ها را بدرد به حرونی

چه ذاالنون چه مجنون چه لیلی و چه لیلا

شعری در مورد لیلا

 گه ناز کنی با ما گاهی بنیاز آئی

این هر دو ترا زیبد مجنون تو و لیلا تو

شعر در مورد لیلا

 اگر چشمت زاسرار محبت سرمه ئی دارد

به بین موی سر مجنون و سیر زلف لیلا کن

شعر در مورد اسم لیلا

 دخلت منزلها لیلا علی و جل

من اهلها و قناع اللیل مسدول

شعر عاشقانه در مورد لیلا

 چو عشق چهره لیلی بدان همه ارزید

چگونه باشد اسری به عبده لیلا

شعر درباره لیلا

 بهر قبیله چه گردی اگر تو مجنونی

بیا و قبله گزین از قبیله لیلا

شعر زیبا در مورد لیلا

 گاه از دیده مجنون نگرد در لیلی

گاه در دیدنش از دیده لیلا بینی

متن شعر در مورد لیلا

 گهی با جان مجنون عشق بازی

گهی دلها بری با حسن لیلا

شعر کوتاه در مورد لیلا

 از سر ناظری و منظوری

گاه مجنون و گاه لیلا تو

شعر در باره اسم لیلا

 ندارد چشم مجنون کس وگرنه

دو عالم را رخ لیلا گرفتست

شعر عاشقانه در مورد اسم لیلا

 چه عجب گر بردم مجنون رشک

این صفا کی رخ لیلا دارد

شعر در باره ی اسم لیلا

 مجنون و همان لیلا (فیض) و رخ هر زیبا

کز پرتو هر جانان لیلای دگر دارم

شعری درباره لیلا

 ای که میخواهی بدانی شور مجنون از کجاست

جانب حی رو نمکدان لب لیلا ببین

شعر شهریار در مورد لیلا

 چه عجب گر بردم مجنون رشک

این صفا کی رخ لیلا دارد

شعر درباره لیلا

 از تجلی طور چون مجنون بیابانگرد شد

آن که پا برجاست پیش جلوه لیلا، دل است

شعر نو در مورد لیلا

 وصف رویش سیف فرغانی مدام

همچو مجنون وصف لیلا می کند

شعر عاشقانه درباره لیلا

 بیرون نرود یک سر مو از دل خواجو

نقش خط و رخسار تو لیلا و نهارا

اشعار عاشقانه در مورد لیلا

 گه شانه کش طره لیلا باشی

گه در سر مجنون همه سودا باشی

شعرهای عاشقانه درباره لیلا

 رانده بالا ز همت والا

رخش اسری بعبده لیلا

شعر نو درباره لیلا

 سقی الله لیلا، کصدغ الکواعب

شبی عنبرین خال مشکین ذوایب

شعر درباره ی لیلا

 سبحان من اسری بخاطر عبده

لیلا الی الاقصی بذی الاسراء

شعر زیبا درباره لیلا

سلامم را برسان به دریا قاصدک .

دستی از دل تنگم به سر شالیزار بکش.

قاصدک چشمانم را ببر به لیلاکوه، کمی عطر چای بیاور.

چشمانم بی قرار باران است

شعر درباره اسم لیلا

من که مجنون نشدم ، دشت به دشت از چه روم ؟

نام لیلا چه برم ؟ کوی به کوی از چه کنم ؟

شعری زیبا در مورد لیلا

پس کو ؟

تو شیرینم باشی

و من تیشه ها از یاد ببرم

تو لیلای من باشی و

من مجنون عطر تو و

آواره آغوش تو باشم

ولی تو چه کردی ؟

شعر کوتاه درباره لیلا

شنیدم مصرعی شیوا ، که شیرین بود مضمونش

منم مجنون آن لیلا که صد لیلاست مجنونش‌

شعر در وصف لیلا

یک شهر را دیوانه با پیراهنت کردی

لیلا چرا پیراهن زیبا تنت کردی ؟   !

شعری در وصف لیلا

یک شبی مجنون نمازش را شکست

بی وضو در کوچه لیلا نشست

شعر در وصف لیلا

من برایت غزلی تازه بگویم آن وقت

جمله ای از تو:”چه خوب است که لیلا باهم

شعر نو در وصف لیلا

مجنون نه ! من باید خودم جای خودم باشم

باید خودم بی واژه لیلای خودم باشم

شعر عاشقانه در وصف لیلا

به خدا عشق، به رسوا شدنش می ارزد

و به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد

شعر در وصف اسم لیلا

در جهانی که پر از  وامق و  مجنون شده است

می توانی عذرا باشی،  لیلا بشوی

اشعار عاشقانه در وصف لیلا

چه کسی داد اجازه که کنی مجنونم؟

به چـه حقی مثلن شهرت لیلا ببری؟

شعر لیلا

لیلا دوباره قسمت ابن السلام شد*

عشق بزرگم آه چه آسان حرام شد

شعر لیلای من

اینه رسمش ؟ تا یه چیز شنیدی

باورت بشه ؟

این جوری که قصه مون عبرت دنیا نمی شه

 یعنی حق با شعر یه شاعر اون روزاش که گفت ؟

 برو مجنون واسه تو هیچ کسی لیلا نمی شه

شعر لیلا کردبچه

شنیدم مصرعی شیوا که شیرین بود مضمونش

منم مجنون آن لیلا که صد لیلاست مجنونش

شعر لیلا در واکن مویوم

به خود گفتم تو هم مجنون یک لیلای زیبایی

که جان داروی عمر توست در لبهای میگونش

شعر لیلی و مجنون

می خواهی دوباره عاشقم شوی یا

 نه نه نه

 حالا لیلای آیینه رو به روی چشمان حیرتم

 تکه تکه تکه خرد می شود

شعر لیلا اوتادی

برآور نغمه ای مطرب بخوان شعری بزن چنگی

غم ما را ببر از دل به آوازی به آهنگی

بگو افسانه یی شیرین ز لیلایی ز مجنونی

 که در مردم نمی بینم به جز افسانه ی جنگی

شعر لیلایت منم

من از بیداد مجنونی اگر همتای فرهادم

تو از غوغای لیلایی دو صد شیرین پرویزی

شعر لیلایی

همان خسرو به

من مجنونی آموخت

که لیلای مرا شیرین زبان کرد

شعر لیلاچه چارتار

من

از خیمه نهفته ی لیلا

در شعر های ناب نظامی

 بر روشنان دیده مجنون

 – این عاشق بزرگ صداقت

 تصویری از شکوه کشیدم .

شعر لیلا خانم

تو

 از شکوه خیمه لیلا می آیی

تا در حریق واحه ی عاشق

گامی به درد بسپاری .

شعر لیلای من کجا میبری

نام تو نام مجنون

نام تو بیستون

نام تو نام دیگر شیرین

نام تو هند

نام تو چین است

و شاعران عاشق

در عهد جاهلیت

ویرانه های نام تو را می گریستند

شعر لیلای من کو

نام تو نام دیگر لیلا

نام تو نام دیگر سلماست

نام تو نام اهرام

نام تو باغهای معلق

نام تو فتح قیصر و کسری است

شعر لیلای من

زن اسوه ی عشق است و خطر پیشه چنان ویس

لیلای هراسنده ! نه ، تمثیل زن این نیست

شعر لیلای من کجایی

اگر باید زنی همچون زنان قصه ها باشی

نه عذرا را دوستت دارم نه شیرین و نه لیلایت

شعر لیلای من از مازیار فلاحی

از قیس مجنون ساختن شرط است اگر نه

زن نیست اندیشه ی لیلا شدن نیست

اهنگ لیلای من

بانوی اساطیر غزل های من اینست

صد طعنه به مجنون زده لیلای من اینست

اهنگ لیلای من کو حامی

بیاید هر که از فرهاد شیرین عقل تر باشد

نیاید هیچ کس جز ما و مجنون ها و لیلاها

اهنگ لیلای من کو

لیلا ، تبِ  تو را به جگر داشت یوسفم

داغ است در هوای تو بازار دلبری

اهنگ لیلای من از فلاحی

سجده ای زد بر لب درگاه او

پُر ز لیلا شد دل پر آه او

شعر لیلا کردبچه

گفت یا رب از چه خوارم کرده ای؟؟

پر صلیب عشق دارم کرده ای..

شعر از لیلا کردبچه

جام لیلا را به دستم داده ای

وندر این بازی شکستم داده ای

شعر کوتاه لیلا کردبچه

نیشتر عشقش به جانم می زنی

دردم از لیلاست آنم می زنی.

شعر عاشقانه لیلا کردبچه

خسته ام زین عشق،دل خونم نکن

من که مجنونم تو مجنونم نکن

مرد این بازیچه دیگر نیستم

این تو و لیلای تو… من نیستم!!

بهترین شعر لیلا کردبچه

من کنارت بودم و نشناختی

عشق لیلا در دلت انداختم

صد قمار عشق یکجا باختم

کردمت آواره صحرا نشد

گفتم عا قل می شوی اما نشد!

شعر جدید لیلا کردبچه

سوختم در حسرت یک یا ربت

غیر لیلا بر نیامد از لبت

شعر نو لیلا کردبچه

حال این لیلا که خوارت کرده بود

درس عشقش بی قرارت کرده بود

مرد راهش باش تا شاهت کنم

صد چو لیلا کشته در راهت کنم…!!

شعر کرگدن لیلا کردبچه

چادرت تا ساحل آمد باز دریا شد خروشان

این چه لیلایی است مجنون کرده دریای مرا

شعر پاییز لیلا کردبچه

ببین چه تنهام غروبه فردام

عذابو بردار و ببین ببین چه تنهام

دریا دریا دریا

بیا و دریاب

لیلا لیلا لیلام

تویی به والله

آهنگ لیلا در واکن مویوم

ای دور مانده از من,لیلای ماندگارم

مولود تیر وگرما,ای کهنه یادگارم

ای قصه تو ومن,چون قصه شب و روز

لیلای همچو خورشید ،ای ماه شام تارم

متن شعر لیلا در واکن مویوم

بیست سال درپی او گشتم ولی نیامد

لیلا تویی چو مرهم,بر جان بی قرارم

هربوسه از دوچشمت,لبهام می چشیدند

گویی به باغ فردوس,لیلاست در کنارم

اهنگ لیلا در وا کن منم

رانده ای از کوی خود لیلا نمی خواهی که برگردانی ام؟

بیست وچندسال است از دوری تو کنج قفس زندانی ام

آهنگ لیلا در واکن منم

خوب میدانی اگر لب تر کنی جانم فدایت میکنم

مهر عشقت لیلی ام حک شد به روی قلب و بر پیشانی ام

ترانه لیلا در وا کن منم

طاقت نادیدنت لیلا ی من, دلدار میداند فقط

عاشق گل بودن و تحقیر را یک خار میداند فقط

قدر هر لحظه به لحظه زندگی را در کنارت لیلی ام

روبروی جوخه اعدام بر دیوار میداند فقط

دانلود آهنگ لیلا در واکن مویوم از رستاک

در میان جمع میخندی ولی غمگین لیلایت شوی

درد من را غنچه ای پژمرده در گلزار میداند فقط

دانلود آهنگ لیلا در واکن مویوم حامد پهلان

در میان جمع میخندی ولی غمگین لیلایت شوی

درد من را غنچه ای پژمرده در گلزار میداند فقط

دانلود آهنگ لیلا در واکن مویوم قدیمی

هر ساعتم اندرون بجوشد خون را

و آگاهی نیست مردم بیرون را

الا مگر آنکه روی لیلی دیدست

داند که چه درد می‌کشد مجنون را؟

دانلود اهنگ لیلا در واکن مویوم

 هر آن شب در فراق روی لیلی

که بر مجنون رود لیلی طویلست

شعر لیلا

لیلا که شدی حرف مرا میفهمی

«مجنون» تمام قصه ها نامردند

غزلی برای لیلا

ای لیلا، ای ماهِ تابانِ من، رخ تو نغمه‌ی شادِ روانِ من

چشمان تو چون دو چشمه‌ی آبی، لبخند تو چون نغمه‌ی عربی

موهای تو چون شب، تیره و بلند، قدّ تو چون سرو، رعنا و کمند

ای یارِ من، ای نازنینِ من، تو هستی جان و جهانِ من

با تو شادمانم، شادمانِ شادمان، بی تو غمگینم، غمگینِ غمگین

ای لیلا، ای عشقِ جاودانِ من، تو هستی خورشیدِ جهانِ من

شعر نو برای لیلا

لیلا، نامی که چون نغمه‌ی دلنشین، در گوش جانم طنین انداز است.

لیلا، گلی که در باغ هستی شکفته، و عطر خوش آن مشام جان را نوازش می‌دهد.

لیلا، چشمه‌ای زلال و پاک، که در کویر وجودم جاریست.

لیلا، ستاره‌ای درخشان در آسمان شب، که راهنمای من در تاریکی است.

لیلا، تو تمام زیبایی‌ها و لطافت‌های هستی را در خود جمع داری، و من شیفته‌ی تو هستم.

دوبیتی برای لیلا

لیلا، ای ماهِ شب‌های تار، تو روشناییِ روزهای منی.

لیلا، ای خورشیدِ تابانِ من، تو گرمای وجود منی.

قطعه‌ای برای لیلا

ای لیلا، تو نغمه‌ی خوش زندگی در گوش منی، تو نورِ امید در تاریکی شب‌های منی، تو عشقِ جاودانِ قلب منی.

من در دریای عشق تو غرق شده‌ام، و هرگز از آن بیرون نخواهم آمد.

تو تمام هستی منی، و من بدون تو هیچ چیز نیستم.

دوستت دارم ای لیلا، تا ابد و تا همیشه.

ترانه‌ای برای لیلا

(Verse 1) لیلا، ای عشقِ من، تو زیباترینِ گل‌هایِ چمن.

چشمانِ تو برقِ ستاره‌ها، لبخندِ تو نغمه‌یِ بلبل‌ها.

(Chorus) لیلا، لیلا، من عاشقِ توام، تا ابد و تا همیشه با تو می‌مانم.

(Verse 2) با تو شادمانم، شادمانِ شادمان، بی تو غمگینم، غمگینِ غمگین.

تو هستی تمامِ آرزویِ من، تو هستی دنیایِ من.

(Chorus) لیلا، لیلا، من عاشقِ توام، تا ابد و تا همیشه با تو می‌مانم.

(Bridge) من در دریایِ عشقِ تو غرق شده‌ام، و هرگز از آن بیرون نخواهم آمد.

تو تمامِ هستیِ منی، و من بدونِ تو هیچ چیز نیستم.

(Chorus) لیلا، لیلا، من عاشقِ توام، تا ابد و تا همیشه با تو می‌مانم.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 27 فروردین 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.