; شعر در مورد بذل و بخشش ؛ انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی - فال و خواب
راهنمای خرید سررسید سال جدید ۱۴۰۰؛ گران نخرید!

راهنمای خرید سررسید سال جدید ۱۴۰۰؛ گران نخرید!

راهنمای خرید سررسید سال جدید ۱۴۰۰؛ گران نخرید! چرا داشتن راهنمای خرید سررسید ضروری است؟ آیا شما هم جزو دسته افرادی هستید که فکر می‌کنید …

گریه عاشقانه ؛ مرد و زن و دختر و پسر و اس ام اس گریه اور

گریه عاشقانه ؛ مرد و زن و دختر و پسر و اس ام اس گریه اور

گریه عاشقانه گریه عاشقانه ؛ مرد و زن و دختر و پسر و اس ام اس گریه اور همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم …

شعر در مورد زندگی ؛ و ارامش زندگی و شعر در مورد زندگی از مولانا و امید به زندگی

شعر در مورد زندگی ؛ و ارامش زندگی و شعر در مورد زندگی از مولانا و امید به زندگی

شعر در مورد زندگی شعر در مورد زندگی ؛ و ارامش زندگی و شعر در مورد زندگی از مولانا و امید به زندگی همگی در سایت …

شعر در مورد بذل و بخشش

شعر در مورد بذل و بخشش ؛ انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی

شعر در مورد بذل و بخشش ؛ انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی همگی در سایت فال و خواب. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

گفت افزون را تو بفروش و بخر

بذل جان و بذل جاه و بذل زر

شعر در مورد بذل و بخشش

سخاوت نشان گر ثنا بایدت

که بار درخت سخاوت ثناست

شعر درباره بذل و بخشش

ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادیث اینجا به پناه آمده ایم

شعر برای بذل و بخشش

آدم ها را می بخشم…

نه به خاطر اینکه ساده هستم..

نه به خاطر اینکه برای خودم

برای سلامتم  ارزش قائلم

شعر در باره بذل و بخشش

کلک گوهربار من داد سخاوت می دهد

باش گو در آستین دست سخاوت خلق را

شعر با بذل و بخشش

امیر باذل و عادل که رشک بذل و عدل او

جحیم افروز روح حاتم و نوشیروان باشد

شعر درمورد بذل و بخشش

جان و دلی ست در تنم، بذل سگان خویش کن

تا نبود به ملک تو زحمت اشتراک ما

شعر با کلمه بذل و بخشش

این مطرب از کجاست که برگفت نام دوست

تا جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

صلت و بخشش و مرسوم و مواجب بگذار

آخر ار مزد نباشد کم اگر مزدورست

شعری در مورد بذل و بخشش

کمتر بخشش دو چشم بخشد

بینا و حکیم و تیز و استاد

شعری درباره بذل و بخشش

برشکن کاکل ترکانه که در طالع توست

بخشش و کوشش خاقانی و چنگزخانی

شعری برای بذل و بخشش

گه کند تندی و گه بخشش از آنک

بحر تند است و گهربخش هم است

شعر درباره ی بذل و بخشش

ای باز پسین زاده مصنوع نخستین

در بخشش و بخشایش و در دانش و در دین

شعر در مورد بذل و بخشش

وفادارست میعادت، توقف نیست در دادت

عطا و بخشش شادت، نه نسیه ست و نه فردایی

شعر درباره بذل و بخشش

طبعت که زاده خلف جود و بخشش است

بحر است یک برادر و کان یک برادرش

شعر برای بذل و بخشش

همه این تنگ عیشی ها زفسق است

و گرنه بذل حق پایان ندارد

شعر در باره بذل و بخشش

مسندش پایتخت بخشش و جود

همتش پادشاه ملک وجود

شعر با بذل و بخشش

کجا کان لاف بخشش با کف جودش تواند زد

چه داند رسم لطف و شیوه بخشش قهستانی

شعر درمورد بذل و بخشش

مهر جود و حرص فضل و ملک عقل و دست عدل

خلق خوب و طبع پاک و یار نیک و بذل زر

شعر با کلمه بذل و بخشش

بر در پیر مغان رفتم و جستم نظری

این همه بخشش، ازان یک نظر همت اوست

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود

اگر تسبیح می فرمود اگر زنار می آورد

شعری در مورد بذل و بخشش

دگر کریم چو حاجی قوام دریادل

که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد

شعری درباره بذل و بخشش

از برای بخشش آموزی چو اقبال و خرد

آفتاب از اوج خود شاگرد این درگاه باد

شعری برای بذل و بخشش

خلق می گویند مختارست در هر کار و من

بارها دیدم که در بخشش ندارد اختیار

شعر درباره ی بذل و بخشش

گرچه یکسر اختیار کارها با رای تست

در ولای شاه و در بخشش نداری اختیار

شعر در مورد بذل و بخشش

وجود بخشش و کوشش به دوران

ز سعی او پذیرفتند اتمام

شعر درباره بذل و بخشش

ز بس بخشش تو گویی رزق عالم

به دست او حوالت کرده قسام

شعر برای بذل و بخشش

ز بخل طعنه نیوشد به گاه بخشش تو

عطای حاتم و انعام معن شیبان

شعر در باره بذل و بخشش

امروز خندان آمدی مفتاح زندان آمدی

بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا

شعر با بذل و بخشش

ایشان چو ما ز اول خفاش بوده اند

خفاش شمس گشت از آن بخشش و عطا

شعر درمورد بذل و بخشش

ز کف هر یکی دریای بخشش

نثرن جواهرا جما و وفر

شعر با کلمه بذل و بخشش

مبر رنج ای برادر خواجه سختست

به وقت داد و بخشش شوربختست

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

در این دریا چه کشتی و چه تخته

در این بخشش چه نزدیکان چه دوران

شعری در مورد بذل و بخشش

شمس تبریزی که عالم اندک اندک بود

از عطا و بخشش بسیار تو بسیار تو

شعری درباره بذل و بخشش

هم عاقبت ای سلطان بردی همه را مهمان

در بخشش و در احسان حاجات روا کردی

شعری برای بذل و بخشش

وقت بخشش جانا، کانی و دریایی

وقت گفتن مانا، که شکر می خایی

شعر درباره ی بذل و بخشش

دلش سرچشمه فیض و نوال و بخشش و احسان

کفش کان عطا و ریزش و جود و سخا آمد

شعر در مورد بذل و بخشش

تا ندانی کوشش خود بخشش حق دان از آنک

در مصاف دین ز بود خود نگشتی دلفگار

شعر درباره بذل و بخشش

ای چرخ را به بذل یمینت همه یمین

وی خلق را به جود یسارت همه یسار

شعر برای بذل و بخشش

آمد شعبان عمدا از بهر برات ما

تا روزی و بی روزی از بخشش رب بیند

شعر در باره بذل و بخشش

چو می کرد بخشش نظر شمس تبریز

به بینا چه بخشید و بینا چه می شد

شعر با بذل و بخشش

ز فیض فضل و فرط بذل و خلق خوب و خوی خوش

دلش صافی کفش کافی دمش شافی رخش انور

شعر درمورد بذل و بخشش

با بذل دست بخشش او ابر مدخلست

با سیر برق خاطر او ابر مقعدست

شعر با کلمه بذل و بخشش

بذل تو کردم تن و هوش و روان

وقف تو کردم دل و چشم و ضمیر

اس ام اس عاشقانه غمگین و دلشکسته

از من نخواه ببخشمت

هرگز نمی بخشم تورو

حتی اگه ببخشمت

خدا نمی بخشه تورو

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

بذل جاه و مال و ترک نام و ننگ

در طریق عشق اول منزلست

شعری در مورد بذل و بخشش

شکر کند چرخ فلک از ملک و ملک و ملک

کز کرم و بخشش او روشن بخشنده شدم

شعری درباره بذل و بخشش

خموش اگر شمرم من عطا و بخشش هاش

از آن شمار شود گیج و خیره روز شمار

شعری برای بذل و بخشش

دلم ز کوشش خون گشت و کام دل نرسید

چه سود دارد بخشش، چو بخت یارم نیست

شعر در مورد بذل و بخشش

درت می بوسم و آن بخت کو کاندر دلت گردد

که این بخشش از آن لعل شکر بار آرزو دارم

شعر درباره ی بذل و بخشش

از اوحدی شنو که: به چل سال پیش ازو

این بخشش از محمد و حیدر به من رسید

شعر درباره بذل و بخشش

تا روز ساغر می در گردش است و بخشش

تا روز گل به خلوت با سوسنست امشب

شعر برای بذل و بخشش

ملک الموت مال و عیسی حال

بذل بسیار و حرص اندک توست

شعر در باره بذل و بخشش

تا که از امداد صاحب مژده بخشش رسید

بخشش مقرون به تشریف شه صاحبقران

شعر با بذل و بخشش

دلم را بذل جان فرمود پیراهن که می لرزد

بسان مدخلان ترسم بران اندام چون سیمش

شعر درمورد بذل و بخشش

در سعی بذل کوش که اینجا خسیس هم

جان دادنش بحسرت جاوید جود کرد

شعر با کلمه بذل و بخشش

کشت یک دانه کسی را ندهد خرمن

بذل یک جوز کسی را نکند حاتم

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

بذل روحی فیک امر هین

خود چه باشد در کف حاتم درم

شعری در مورد بذل و بخشش

بخشش خود را به شکر کس نیالاید که هست

در ره آزاد مردان شکر جزوی از جزا

شعری درباره بذل و بخشش

ساقی بزمش به بذل تاج به فغفور بخش

صاحب قصرش به حکم باج ز قیصرستان

شعری برای بذل و بخشش

به آن محیط کرم نسبت ملال ز بذل

چنان بود که به حاتم کنند بخل اسناد

شعر درباره ی بذل و بخشش

ز بذل جود تو بیخ خزاین رفت

به باد دست تو خاک دفاین کان داد

شعر در مورد بذل و بخشش

وی همایون نگین خاتم جود

که چو حاتم به بذل معتادی

شعر درباره بذل و بخشش

دست کرم گشودی، بذل درم نمودی

پیش از دعای داعی، پیش از نماز سایل

شعر برای بذل و بخشش

نفحات ریاض جان بخشش

مرده را زنده کرده اندر حال

شعر در باره بذل و بخشش

جودش پی بخشش بهانه جو

عزمش پی کوشش بهانه گیر

شعر با بذل و بخشش

می گوید دست جام بخشش

ما بدهیمش اگر ندارد

شعر درمورد بذل و بخشش

این بخشش توست زور من نیست

گر حلقه سیم درربودم

شعر با کلمه بذل و بخشش

از لطف و بخشش تو چو شمس ای فلک محل

وز جود و بر یافت همه خلق بر و بار

شعر با کلمه ی بذل و بخشش

نزد نادیدگان و نااهلان

کی بود بذل و همت و تمییز

شعری در مورد بذل و بخشش

سخاوت با سخاوت پیشگان کن

که با یک شهر احسان کرده باشی

شعری درباره بذل و بخشش

حاتم میان ما به سخاوت سمر شده است

حاتم توی اگر به سخاوت چو حاتمی

شعری برای بذل و بخشش

بخشش او طبیعی و گهریست

بخشش دیگران بروی و ریاست

شعر درباره ی بذل و بخشش

کمر خدمت طاعت بخشش

افسر عز قناعت بخشش

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.