تعبیر خواب استخر ، یونگ پر از ماهی و شنا در استخر امام صادق به چه معناست

تعبیر خواب استخر

تعبیر خواب استخر ، یونگ پر از ماهی و شنا در استخر امام صادق به چه معناست

تعبیر خواب استخر ، یونگ پر از ماهی و شنا در استخر امام صادق به چه معناست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زندان ، از نظر حضرت یوسف و زندانی شدن پسر اعدامی و اسارت

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب استخر امام صادق

دیدن استخر در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن استخر در خواب مردم با منفعت است.

معنی دوم دیدن استخر در خواب مردی ثروتمند است.

معنی سوم دیدن استخر در خواب جمع کردن مال است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انجیر ، از حضرت یوسف و امام صادق و انجیر از درخت چیدن و خوردن

معنی چهارم دیدن استخر در خواب عالم بزرگ است.

خواب استخر ابن سیرین

دیدن استخر و حوض در خواب علم و دانش است.

اگر در خواب ببینی که خود را با آب استخر می شوری معنی خواب ترک گناه کردن است.

اگر در خواب دیدید که آب استخر را می خورید و لذت می برید معنی خواب سلامتی در طول عمر است و زیاد شدن مال و ثروت است.

تعبیر خواب آنلی بیتون

دیدن استخر در خواب این است که شانس و اقبال شما ثابت می ماند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مگس ، های زیاد در خانه و مگس کش در موی سر صورت بینی پیف پاف

اگر در خواب یک استخر گل آلود دیدی معنی خواب این است که در خانواده خود دچار مشاجره می شوید.

خواب لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود استخر پر آب و زلال ببینی معنی خواب این است که به سود و خوشی می رسید.

اگر در خواب یک لااستخر پر از ماهی ببینید معنی خواب این است که اتفاقات خوبی در زندگی شما می افتد.

اگر در خواب دیدید که به استخر می روید معنی خواب این است که در زندگی سلامتی خواهید داشت.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ضیافت ، میزبانی مهمان ناشناس و مهمانی رفتن و غذا خوردن و سفره غذا

اگر در خواب دیدید که در آب استخر شنا می کنید معنی خواب این است که سلامتی و ثروت در آینده زا شما جدا نخواهند شد.

هر چه استخری که در خواب می بینیم عمیق تر باشد معنی آن در دنیا بهتر است و نشانه دهنده خوبی های عمیق تری است.

اگر در خواب یک استخر کثیف و لجن آلود را دیدید که بوی بدی هم دارد معنی خواب این است که به شما غم و غصه می رسد و ممکن است تا یک مدت رنج های زیادی در زندگی شما و اطرافیان به خصوص خانواده و دوستان صمیمی شمااتفاق بیفتد.

تعبیر خواب استخر جابر مغربی

اگر در خواب دیدید که آب استخر را می خورید معنی خواب شما خوب است و به رسیدن مال به شما از مرد ثروتمندی اشاره دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب صورت زخمی ، زخم صورت دیگران و مرده و فرزند و زخم چرکی و دوختن زخم

اگر در خواب دیدید که آب زیادی می خورید پول زیادی به شما می رسد و اگر کم بخورید پول کمی به شما می رسد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
}