; شعر در مورد شیر جنگل ؛ و آهو و کفتار و جملات فلسفی و متن زیبا در مورد شیر جنگل - فال و خواب
رفیق تولدت مبارک پسرانه و عکس و متن تولدت مبارک رفیق جان به انگلیسی

رفیق تولدت مبارک پسرانه و عکس و متن تولدت مبارک رفیق جان به انگلیسی

رفیق تولدت مبارک پسرانه رفیق تولدت مبارک پسرانه ؛ عکس و متن تولدت مبارک رفیق جان به انگلیسی در سایت فال و خواب .با ما با خواندن …

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی و متن و شعر سعدی قدر نشناسی

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی و متن و شعر سعدی قدر نشناسی

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی شعر در مورد آدم نمک نشناس ، شعر مولانا و حافظ در مورد نمک نشناسی همگی در سایت فال …

شعر در مورد شکوفه های بهاری ؛ متن کوتاه در مورد شکوفه های بهاری بادام

شعر در مورد شکوفه های بهاری ؛ متن کوتاه در مورد شکوفه های بهاری بادام

شعر در مورد شکوفه های بهاری شعر در مورد شکوفه های بهاری ؛ متن کوتاه در مورد شکوفه های بهاری بادام همگی در سایت فال …

شعر در مورد شیر جنگل

شعر در مورد شیر جنگل ؛ و آهو و کفتار و جملات فلسفی و متن زیبا در مورد شیر جنگل

شعر در مورد شیر جنگل ؛ و آهو و کفتار و جملات فلسفی و متن زیبا در مورد شیر جنگل همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب ورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

یاری چنان چون «ویس» می خواهم که با عشق

انگیزه اش در کار سودا سر به سر باشد!

«شیری»که با آمیختن با «آهو»یی مغموم

مصداق رویا گونه ی شیر و شکر باشد

شعر در مورد شیر جنگل

دیــــگر   برای  دلــهره جایی نمــــانده است

در بیـــشه   زار  شـــیر نر آمـاده  می کنند

شعری در مورد شیر جنگل

چو شیر، طعمه به دندان گرفت و دست افتاد

به حمل طعمه نیاید به کار، دیگر دست

بگذار اعتراف کنم ، اعتراف تلخ ؛

این شیر پیر نیز توان خطر نداشت

شعر در مورد شیر سلطان جنگل

موج و کشتی ؟ شیر و آهو ؟ بادبان و باد تند…

در سرم هر لحظه یک تصویر مهمان می شود

شعر کودکانه درباره شیر جنگل

شیر را شرمنده ی چشمان آهوها مخواه

یا نهان کن خویشتن را یا مرا زنجیر کن

شعر کودکانه در مورد شیر جنگل

شیر مردی که در آن واقعه هفتاد و دو بار،

دستِ غم بر کمرش رفت، ولی قولش نه!

شعر درباره شیر جنگل

تا چشمِ تو را دید ، دلم بندِ دلت شد

چون شیر که بر چشمه ی آهویِ تو بند است

شعر درمورد شیر جنگل

شعر و ترانه، چشمک و ابرو، صیاد یک شیر است یا آهو

آماده‌ام، تیر و کمانت کو؟ صیدم کن ای آهو! کمین کافی است

شعر درباره شیر سلطان جنگل

جنگلی را گر به آتش می کشی دستت درست!

در میان دشت دیگر بچه شیران را نکش!

شعر در وصف شیر جنگل

شیر هرگز سر نمی کوبد به دیوار حصار

من همان دیوانه ی دیروزم اما بردبار

شعر شیر جنگل

ابتدا یادم نیست، شیر بودم یا ببر؟

ھر کسی می غرید سینه ام بود ستبر

شعر مولانا در مورد سگ و گرگ

سگ گرگین این در به ز شیران همه عالم

که لاف عشق حق دارد و او داند وقایت‌ها

تو بدنامی عاشق را منه با خواری دونان

که هست اندر قفای او ز شاه عشق رایت‌ها

شعر درباره شیر جنگل

گلـه ی آهـویـی و با چشـم هــــای وحشـی ات

در دل ایـن شیـر مستـاصـل شـده رم مـی کنی

غم مخور ، معشوق اگر امروز و فردا میکند

شیر دوراندیش با آهو مدارا میکند

شعر کودکانه شیر جنگل

چون شیر عاشقی که به آهوی پرغرور

من عاشقم به دیدنت از تپه های دور

شعر شیر سلطان جنگل

با من از بازی گرگم به هوا حرف زدی

وقت بازی تو خود شیر شدی ، حرفی نیست

شعر کودکانه درباره شیر جنگل

از گله رانده اند مرا ای غزال من

شیری که خود به دام بیافتد که شیر نیست

شعر در مورد شیر جنگل

تلفیق چشم شیر و غزال است چشم تو

چون با غرور و عشق گلاویز می شود

شعر درمورد شیر جنگل

شیر بیگانه است آش دیگران

شوربای خویش شیر مادرست

شعر در وصف شیر جنگل

شیر بیشه میان زنجیرست

شیر در مرغزار بایستی

شعر راجع به شیر جنگل

داشته شیر چرخ را دایم

سایه شیر رایتش به شکار

شعر کودکانه در مورد شیر جنگل

برین کوه ما نیز نخچیر هست

ز جام زبرجد می و شیر هست

شعر در مورد شیر جنگل

اگر شیر برجا نماند رواست

ولی عطسه شیر ماند بجای

شعری در مورد شیر جنگل

بیرقش شیر اژدها پیکر

رایتش اژدهای شیر شکار

شعر در مورد شیر سلطان جنگل

ز سایه علم شیر پیکرش نه عجب

که لرزه بر تن شیران فتد چو شیر علم

شعر درباره شیر سلطان جنگل

از غضب در دهن شیر مجاور بودم

ترک خشم از دهن شیر برآورد مرا

شعر درباره ی شیر جنگل

عزلت از عالم دلگیر برآورد مرا

بی کسی از دهن شیر برآورد مرا

شعر در مورد شیر جنگل

زهد را بر وسعت مشرب نمودن اختیار

بهر شیر دایه ترک شیر مادر کردن است

شعری در مورد شیر جنگل

محنت دنیا نمی گردد به گرد بیخودان هست

سهم شیر حاضر، شیر اگر در بیشه نیست

شعر در مورد شیر سلطان جنگل

می بری دل ز کف شیر شکاران جهان

شیر را حوصله چشم جگردار تو نیست

شعر کودکانه درباره شیر جنگل

عیار چشم غزالان شیر مست چه باشد

که چشم شیر درین بیشه، شیشه شیشه شراب است

شعر کودکانه در مورد شیر جنگل

نه کار شیر مردان است جوی شیر آوردن

خجل چون کوهکن زین بازی طفلانه خواهی شد

شعر درباره شیر جنگل

گر کند مادر زخشکی بخل دراعطای شیر

اشگ طفلان را ید بیضاست دراجرای شیر

شعر درمورد شیر جنگل

می شود انگشت زنهاری نیستان شیر را

گر کند آهو به عهدش حمله بر شیر ژیان

شعر درباره شیر سلطان جنگل

دایه مهرت به شیر لطف پرورده است جان

شیرخواره چون زید، کش باز گیرد دایه شیر؟

شعر در وصف شیر جنگل

مرا به صیدگهی می کشد کمند محبت

که خون شیر خورند آهوان شیر شکارش

شعر شیر جنگل

شرزه شیر صفت ناورد ملک ناصردین

که به او می نشود شیر فلک روی به روی

شعر درباره شیر جنگل

چون آهو از آن شیر رمیدم به بیابان

آن شیر گه صید به کهسار مرا یافت

شعر کودکانه شیر جنگل

تا که مرا شیر غمت صید کرد

جز که همین شیر شکاریم نیست

شعر شیر سلطان جنگل

بغرد شیر عشق و گله غم

چو صید از شیر در صحرا گریزد

شعر کودکانه درباره شیر جنگل

از شیر خدای پرس ما را

هر شیر قفار ما ندارد

شعر در مورد شیر جنگل

شیر آهو می دراند شیر ما بس نادرست

نقش آهو را بگیرد دردمد آهو کند

شعر درمورد شیر جنگل

صد ره داد شیر ور نه کی باور کند

این چه که روباه لنگ دنبه ز شیری ربود

شعر در وصف شیر جنگل

جهان شکارگهی دان ز هر طرف صیدی

درآ چو شیر بجز شیر نر شکار مگیر

شعر راجع به شیر جنگل

دل تو شیر خدایست و نفس تو فرس است

چنان که مرکب شیر خدای شد دلدل

شعر کودکانه در مورد شیر جنگل

چو ما شیریم و شیر شیر خوردیم

چرا چون یوز مفتون پنیریم

شعر در مورد شیر جنگل

آنک از شیر خون روان کرده ست

شیر داند ز خون روان کردن

شعری در مورد شیر جنگل

شیر دهد شیر به اطفال خویش

شاه بگوید به گدا کیمسن

شعر در مورد شیر سلطان جنگل

عشق شیر و عاشقان اطفال شیر

در میان پنجه صدتای او

شعر درباره شیر سلطان جنگل

گربه جان عطسه شیر ازل

شیر لرزد چون کند آن گربه مو

شعر درباره ی شیر جنگل

شیر و شکر را شمس و قمر را

مایه ببخشد نام افندی

شعر در مورد شیر جنگل

شیر خدایی خدا شیر نرت نام داد

از چه سبب گشته ای همدم بوزینه ای

شعری در مورد شیر جنگل

تو به آواز چرا می رمی از شیر خدا

چون پی شیر نگیری و نباشی نخچیر؟

شعر در مورد شیر سلطان جنگل

کی نرم کند جز که به فرمان روانش

این شیر به زیر قدمت گردن و یالش؟

شعر کودکانه درباره شیر جنگل

نه بیش از شیر باشد گرچه باشد

درنده پیش شیر اندر شگالی

شعر کودکانه در مورد شیر جنگل

مست عشق تو که میدان طلب از شیر شود

شیر مستیست که در بیشه شمشیر شود

شعر درباره شیر جنگل

در دل شیرین فتاد از شیر آشوبی مگر

آب چشم کوهکن داخل بجوی شیر شد

شعر درمورد شیر جنگل

رنگ تزویر پیش ما نبود

شیر سرخیم و افعی سیهیم

شعر درباره شیر سلطان جنگل

هنوزت تکیه بر بخت جوان است

هنوزت بیشه پر شیر ژیان است

شعر در وصف شیر جنگل

او مرا پیش شیر بپسندد

من نتاوم برو نشسته مگس

شعر شیر جنگل

مرد اگر شیر در کمند آرد

چون کمندش گرفت مسکینست

شعر درباره شیر جنگل

چاکر شده شه اخترانت

شیر فلک شده سگ کوی

شعر کودکانه شیر جنگل

سلطان جنگل هستم

شیر درنده هستم

با حیوانات موزی

همیشه در جنگ هستم

شعر شیر سلطان جنگل

 نرد کف تو بردست مرا

شیر غم تو خوردست مرا

شعر کودکانه درباره شیر جنگل

 جان من از شیر تو شد شیرگیر

وز سگی نفس برستن گرفت

شعر در مورد شیر جنگل

 شیری که به صید شیر گیرد

سرمست به مرغزار آمد

شعر درمورد شیر جنگل

 زخمی که زدست وانمایید

گر پنجه شیر را شکارید

شعر در وصف شیر جنگل

 عشق خود مرغزار شیرانست

کی سگی شیر مرغزار بود

شعر راجع به شیر جنگل

 چون گشت شکار شیر جانی

بیزار شد از شکار خرگوش

شعر کودکانه در مورد شیر جنگل

 خمش کردم شکار شیر باشم

که تا گوید شکار مفترستم

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.