; جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی ؛ کوتاه و شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی - فال و خواب
استوری شعر مولانا عاشقانه و غمگین ترین شعر مولانا همراه با معنی و بهترین شعر مولانا

استوری شعر مولانا عاشقانه و غمگین ترین شعر مولانا همراه با معنی و بهترین شعر مولانا

استوری شعر مولانا عاشقانه شعر مولانا ، درباره امید به زندگی و در مورد مهربانی و خدا و دوست و اشعار عارفانه همگی در سایت …

تبریک جشن تکلیف ؛ متن جمله کوتاه و متن زیبا و نامه ای برای جشن تکلیف دخترم

تبریک جشن تکلیف ؛ متن جمله کوتاه و متن زیبا و نامه ای برای جشن تکلیف دخترم

تبریک جشن تکلیف تبریک جشن تکلیف ؛ متن جمله کوتاه و متن زیبا و نامه ای برای جشن تکلیف دخترم همگی در سایت فال و …

جملات ناب احمد شاملو و مجموعه برگزیده شعر آرامش و جملات عاشقانه شاملو

جملات ناب احمد شاملو و مجموعه برگزیده شعر آرامش و جملات عاشقانه شاملو

جملات ناب احمد شاملو سایت فال و خواب یک پورتال تفریحی است که در تمام زمینه های پزشکی و آشپزی و تعبیر خواب و عکس …

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی ؛ کوتاه و شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی ؛ کوتاه و شعر عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب ورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

بهترین جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی

To the world you may be one person, but to one person you may be the world

برای دنیا شاید یک نفر باشی اما برای من تمام دنیایی

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی

True love requires faith, trust and loyalty. Not chocolate , flowers and expensive gifts

عشق واقعی به ایمان ، اعتماد و وفاداری احتیاج داره نه شکلات و گل و کادو گران قیمت.

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی با معنی

Nothing is not more painful than being blocked on social media bey the person you are planning to block

هیچ چیز در شبکه مجازی درد اور تر از این نیس که به وسیله شخصی بلاک شی که تصمیم داشتی بلاکش کنی.

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی با ترجمه

Sometimes you have to stop thinking so much and just go where your heart takes you

بعضی وقتا باید فکر کردن رو بس کنی و فقط بری به همونجایی که قلبت تورو میبره

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی جدید

We try to hide our feeling but forget our eyes speak

احساسات مان را مخفی می‌کنیم اما یادمان می‌رود که چشمان مان حرف می‌زنند.

جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی زیبا

Sometimes you have to leave not for ego but for self respect

بعضی وقتها باید بری نه برای غرورت برای به خودت احترام گذاشتن.

بهترین جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی

Happiness is having people around yourself, that you wish you had met earlier.

خوشبختی یعنی ادمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری چرا زود تر باهاشون آشنا نشدی.

جدید ترین جملات رمانتیک و عاشقانه انگلیسی

Every strong man needs a strong woman to lift him up when he is down.

هر مرد قوی به یک‌زن قوی نیاز داره تا بلندش کنه و قتی که خودش زمین خورد.

جملات رمانتیک انگلیسی

Love is wide ocean that joins two shores

i love you

عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد

دوستت دارم

جملات رمانتیک انگلیسی با ترجمه

why do you say you love me,if you are only going to leave me?

– چرا گفتی دوستم داری وقتی قصد داشتی ترکم کنی؟

جملات رمانتیک انگلیسی با ترجمه فارسی

Love all trust few. Not everything is real and not everyone is true

به همه عشق بورز کم اعتماد کن همه چیز واقعی نیست همه مردم درست نیستند .

جملات رمانتیک انگلیسی

When you smile i want to die for you

وقتی تو میخندی من میخوام بمیرم برای تو

جملات عاشقانه انگلیسی

Smile and embrace this beautiful day Take another step toward your dreams today.

لبخند بزن و این روز زیبا رو در آغوش بگیر امروز یک قدم دیگه به سمت رویاهات بردار.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

The person who tries to keep everyone happy often ends up being the loneliest

کسی که سعی میکنه همه رو خوشحال کنه معمولا خودش همیشه تنهاست

جملات عاشقانه انگلیسی با تصویر

Nobody cares about your story until you win.

هیچ کس به حرف تو اهمیت نمیده تا موقعی که برنده بشی.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه

Sometimes i keep my feeling to myself because it is harf to find someone who understands.

بعضی وقت ها من احساستمو برای خودم نگه میدارم برای اینکه پیدا کردن کسی که بفهمه سخته.

جملات عاشقانه انگلیسی برای بیو

Nobody is your friend untill they defend your name in your absence

هیچ کس دوست تو نیست تا موقعی که در نبود تو ازت حمایت کنه.

عکس رمانتیک دونفره

جملات عاشقانه انگلیسی کوتاه برای همسر

I just need you and some sunsets…

من فقط به تو احتیاج دارم و تعدادی غروب…

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه

No matter how strong a girl is she has a weak point.and sometimes all she needs is a hug

مهم نیست که یه دختر چقدر قوی باشه اون یه نقطه ضعفی داره و اون اینه که تمام چیزی که میخواد یه اغوشه.

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Beautiful face is not important beautiful heart is important

چهره‌ی زیبا مهم نیس مهم قلب زیباس.

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه ی فارسی

Behind my smile, there’s a story would you never understand.

پشتِ لبخندِ من، داستانی وجود داره که هیچوقت درکش نمیکنی.

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی دلتنگی

Never ignore the one who loves you for the one you like

هیچ‌ وقت کسی که عاشقت هست رو به خاطر کسی که دوسش داری ترک نکن.

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه جدید

Time is precious make sure you spend it with the right people

زمان گرانبهاست مطمئن شو با آدمهاى با ارزش میگذرونیش

جملات عاشقانه غمگین انگلیسی با ترجمه فارسی

A boy will not cry in front of his lover ,he only cry in front of his friends

یه پسر هیچ وقت جلوی عشقش گریه نمیکنه اون فقط جلوی دوستاش گریه میکنه.

جملات عاشقانه انگلیسی همراه با ترجمه

Your love travels through my heart.

عشق تو در میان قلبم سفر میکند.

جملات ناب عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

I may not always be with you but when we are far apart remember you will be with me right inside my heart

شاید من همیشه کنارت نباشم ول وقتی دور از همیم یادت باشه تو همیشه در قلب من هستی.

جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

جملات عاشقانه انگلیسی همراه با ترجمه فارسی

Having someone who can handle your mood is such a blessing…

داشتنِ کسی که میتونه تو هر حس و حالی تحملت کنه یه نعمته…

زیباترین جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

Please remember: love should make you feel good.”

یادت باشه عشق باید بهترین حس رو بهت بده

بهترین جملات عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی

You will never understand the damage you did to someone until the same thing is done to you

تو هیچ وقت نمیفهمی که ضربه ای که به یک نفر زدی چطور خواهد بود تا موقعی که اون برای خودت اتفاق نیفتاده.

جملات عاشقانه انگلیسی برای دوست

Memories are always special. Sometimes we laugh by remembering the days we cried.and we cry by remembering the days we laughed.. That is life

خاطره ها همیشه خاص هستن بعضی وقت ها به روزایی که گریه میکردیم میخندیم و با خاطره هایی که میخندیدیم گریه میکنیم.این زندگیه.

جملات عاشقانه انگلیسی برای تاتو

Stop explaning yourself to other people. You owe no one eny explanation of ehat you do.your life is yours.not theirs

توضیح دادن به دیگران رو متوقف کن. تو هیچ توضیحی در مورد کارهایی که انجام میدی به دیگران بدهکار نیستی. زندگی تو زندگی خودته نه مال اونها.

جملات عاشقانه انگلیسی برای بیو اینستا

I still remember your voice. How you talk so soft in the morning.

من هنوز صداتو به خاطر میارم اینکه چگونه هر صبح با لطافت با من صحبت میکردی.

جملات عاشقانه انگلیسی برای عشقم

Soon when all is well you are going to look back and be glad that you did not give up

به زودی وقتی همه چیز خوب بود برمیگردی و به عقب نگاه میکنی و افتخار میکنی که تسلیم نشدی.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه فارسی

It is hurts when you have time for other not for me

این دردناکه که تو برای دیگران وقت داری ولی برای من نه.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر به همراه ترجمه فارسی

It is a lot of responsibillity to hold someone heart in your hands

مسئولیت خیلی بزرگی به همراه داری وقتی که قلب کسی در دستان توست.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با معنی

I could not see you when you were here. And now that you are gone i see you everywhre

وقتی که اینجا بودی من نمیتونستم ببینمت و حالا که رفتی تو رو همه جا میبینم.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر کوتاه

when you are in dark night in demur sleep ,one person in Outright world making Himself dream whit you

وقتی تو سیاهی شب تن تو، تو خواب نازه یه کسی یه جای دنیا با تو رؤیاشو میسازه.

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر با معنی فارسی

Never assume that someone likes you for your sweetness.sometimes you are just an option when they are bored

هرگز فکر نکنید کسی شما رو به خاطر شیرین بودنتون دوس دوس داره تو فقط براش یه گزینه ای وقتی که حوصلش سر میره.

جمله کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر

The surest sign of being in love is when the toughest thing to do is utter good bye!

بهترین نشانه برای اینکه عشقت واقعی هست یا نه این است که سخت ترین کار برایت خداحافظی دائمی باشد

جمله عاشقانه انگلیسی به همسر

It hard to sleep when your heart is at war with your mind

زمانی که قلبت و مغزت در تقابل باشن خوابیدن سخته.

جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی برای همسر با ترجمه

In real love you want the other person’s good

In romantic love, you want the other person.

در عشق واقعی شما خیر معشوقه تان را می خواهید

در عشق احساسی شما معشوقه تان را می خواهید

جمله عاشقانه انگلیسی با تصویر

Love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند

جملات عاشقانه انگلیسی با عکس

Being sad for no reason is worse than being sad for a reason because thre is absolutely nothing you can do to make yourself feel better no matter how hard you try

غمگین بودن بدون دلیل بدتر از غمگین شدن با علته برای اینکه هیچ کاری نمیتونی انجام بدی که حالتو بهتر کنی مهم نیست که چقدر تلاش کنی.

جملات عاشقانه انگلیسی برای بیو تلگرام

Being in love is when she looks at you and says: I would like to be a cannibal.

عاشق بودن زمانیه که اون بهت نگاه میکنه و میگه : دلم میخواست آدم خور باشم

جمله عاشقانه انگلیسی برای بیو تلگرام

To the world you may be one but for me you are my world

در جهان تو شاید یه نفر باشی ولی برای من تو همه دنیامی.

جمله عاشقانه انگلیسی برای بیوگرافی

Never give up on anybody. Miracles happen every day.

هرگز از کسی دست نکش ، معجزات هر روز رخ میدن

جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی برای بیو اینستا

You smile when you are happy.i smile when i see you happy

تو لبخند میزنی زمانی که شادی ، من لبخند میزنم زمانی که تو شادی.

جملات کوتاه عاشقانه انگلیسی برای بیو

Your words are my food, your breath my wine. You are everything to me.

کلماتت قوتم هست و نفست نوشیدنی ام. تو برای من همه چیز هستی

جمله های عاشقانه انگلیسی برای بیو

If I don’t know what true love is, how will i find it?

وقتی  نمیدانم عشق واقعی چی هست، چگونه می خواهم بهش برسم؟

جملات عاشقانه انگلیسی برای بیو

It’s so bitter to know that some feelings will always remain a dream inside you…

‏چه قدر تلخه ک بدونی حسرت یه حسایی همیشه تو دلت میمونه…

جملات عاشقانه انگلیسی برای بیو اینستاگرام

Will you love me for the rest of my life? No, I’ll love you for the rest of mine.

تا انتهای زندگی دوستم خواهی داشت؟ نه، تا انتهای خودم دوستت خواهم داشت

جمله عاشقانه انگلیسی کوتاه برای همسر

There is never a time or place for true love . It happens accidentally an a heart beat in a single throbbing moment.

هیچ مکان و زمان مشخصی برای عشق واقعی نیس. اون اتفاق میفته به طور تصادفی به اندازه یک ضربان قلب در یک چشم‌به هم زدن در یک لحظه.

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.