; شعر در مورد بلبل و گلهای بهاری و صدای پرندگان و گل و مرغ از حافظ و سعدی - فال و خواب
پیام تبریک موفقیت تحصیلی ؛ در دانشگاه و مسابقات رسمی و در کار به دوست به انگلیسی

پیام تبریک موفقیت تحصیلی ؛ در دانشگاه و مسابقات رسمی و در کار به دوست به انگلیسی

پیام تبریک موفقیت تحصیلی پیام تبریک موفقیت تحصیلی ؛ در دانشگاه و مسابقات رسمی و در کار به دوست به انگلیسی همگی در سایت فال …

شعر در مورد گذر عمر و متن و شعر خیام در مورد گذر عمر و کوتاه بودن زندگی

شعر در مورد گذر عمر و متن و شعر خیام در مورد گذر عمر و کوتاه بودن زندگی

شعر در مورد گذر عمر شعر در مورد گذر عمر ؛ و متن و شعر خیام در مورد گذر عمر و کوتاه بودن زندگی همگی …

شعر حافظ کوتاه با معنی و استوری و آخرین شعر حافظ در وصف خوبان و صبا و غم در شعر حافظ

شعر حافظ کوتاه با معنی و استوری و آخرین شعر حافظ در وصف خوبان و صبا و غم در شعر حافظ

شعر حافظ کوتاه با معنی شعر حافظ ؛ گزیده زیباترین اشعار عاشقانه و کوتاه حافظ شیراری در سایت فال و خواب . با ما همراه …

شعر در مورد بلبل

شعر در مورد بلبل ؛ گلهای بهاری و صدای پرندگان و گل و مرغ از حافظ و سعدی

شعر در مورد بلبل ؛ گلهای بهاری و صدای پرندگان و گل و مرغ از حافظ و سعدی همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

شعر بلبل

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه تست

شعر در مورد بلبل

چشم   عاشق  نتوان  دوخت که معشوق نبیند            نای  بلبل  نتوان  بست   که  بر  گل    نسراید

شعر بلبل و مور

گفت ای راحت دل ، ای بلبل!

آن چنانی که تو می خواهی گل،

قیمتش سخت گران خواهد بود

راستش قیمت جان خواهد.

شعر بلبلی برگ گلی

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش

گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

شعر بلبل و گل

در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل

هات الصبوح هبوا یا ایها السکارا

شعر بلبلی

سحرگان که بلبل بر گل آیو
بدامان اشک چشمم گل گل آیو
روم در پای گل افغان کنم سر
که هر سوته دلی در غلغل آیو

شعر گلدون خان وبلبل خان

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه تست

شعر مولانا در مورد سگ و بلبل

جان ما همچون سگان کوی او خون خوار شد

آفرین‌ها صد هزاران بر سگ خون خوار ما

در نوای عشق آن صد نوبهار سرمدی

صد هزاران بلبلان اندر گل و گلزار ما

شعر بلبل و گل سرخ

ز خاک نوجوانان گل برآید

ز عطر زلفشان سنبل برآید

بهاران آید و از داغ یاران

دوباره شیون بلبل برآید

شعر بلبل و گلدون

مکن ای گل جفا با بلبل خود اینقدر. ترسم                   رود از باغ و نتوانی تهی دید آشیانش را

شعر در مورد سگ با وفا

 در خانه بلبل داریم صلصل

کز سگ نیاید زیبا نوایی

شعر بلبل عاشق

نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل

بنال بلبل بیدل که جای فریاد است

شعر بلبل و مور با معنی

انصاف      نباشد       که   چو  بلبل رود از باغ                گل   با     زغن     و    خار   به   گلزار    نشیند

معنی شعر بلبل و مور

بلبل کامده بود آن همه راه،

بود از محنت عاشق آگاه،

گفت برخیز که جان خواهم داد

شرف عشق نشان خواهم داد

شعر در مورد بلبل

رونق عهد شباب است دگر بستان را
می رسد مژده گل بلبل خوش الحان را

شعر در مورد بلبل و گل

دنیاچو گوی چوگان تو بود

سرمست ز بوی زلفان تو بود

از لای ازل تا الف دوشینه

یک چهچه از بلبل چشمان تو بود

معنی شعر بلبل و مور از پروین اعتصامی

نشان مهر و وفانیست  در تبسم گل                            بنال بلبل بی دل که جای فریاد است

معنی شعر بلبل و مور

فکر بلبل  همه    آن   است   که گل شد یارش              گل  در  اندیشه  که چون عشوه کند در کارش

شاعر شعر بلبل ومور

شد سحر ، بلبل بی برگ و نوا

دیگر از درد نمی کرد صدا،

جان به لب،سینه و دل چاک زده

بال و پر بر خس و خاشاک زده

شعر بلبل و مور پنجم دبستان

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست
صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

شعر بلبل و مورچه

بلبل و سرو و سمن یاسمن و لاله و گل
هست تاریخ وفات شه مشکین کاکل

شعر بلبلی برگ گلی خوشرنگ

راز دل با غنچه بلبل در  میان آورده است                  آنچه در  دل  داشت  . گویا بر زبان آورده است

تفسیر شعر بلبلی برگ گلی

ناگشوده گل نقاب ، آهنگ رحلت ساز کرد

ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

معنی شعر بلبلی برگ گلی

در  پای    گلبن    از   سر  حسرت   نشسته‌ام             چشمی به سوی بلبل و چشمی به سوی گل

شعر در مورد بلبل

بلبل افتاد به پایش جان داد

گل به آن سوخته ی حیران داد

متن شعر بلبلی برگ گلی خوش رنگ

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد
که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

معنی شعر بلبلی برگ گلی خوش رنگ

هرشبنمی که از ورق گل چکیده است                  خونابه ایست کز دل بلبل چکیده است

شعر بلبل گل

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل

مکن که آن گل خندان به رای خویشتن است

دانلود شعر بلبل خان و گلدون خان

شور   بلبل  می‌دهد یادم که مستی پیشه کن            عکس‌گل درآب می‌گوید که می‌در  شیشه کن

شعر گل و بلبل مشیری

هر که می دید گمانش گل بود،

پاره های جگر بلبل بود

سوخت بسیار دلش از غم او

ساعتی داشت به جان ماتم او

شعر محله گل و بلبل

ناگشوده گل نقاب آهنگ رحلت ساز کرد
ناله کن بلبل که گلبانگ دل افکاران خوش است

شعر بلبلی برگ گلی خوش رنگ

گر نخل وفا بر ندهد چشم تری هست                   تا ریشه در آبست . امید ثمری هست

آن دل که پریشان شود از ناله ی بلبل                    بر دامنش آویز . که با وی خبری هست

شعر بلبلی

واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس

طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست

شعر صوت صفیر بلبلی

چنین  رخی   که  تو داری حکایت  گل چیست؟             فغان  من  چو  شنیدی  حدیث بلبل  چیست؟

شعر بلبلی خون دلی خورد

کنون که بر کف گل جام باده صاف است
به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

شعر گلدون خان بلبل خان

دلت به وصل گل ای  بلبل سحر خوش باد               که در چمن . همه گلبانگ عاشقانه ی تست

شعر در مورد بلبل

بنال بلبل اگر با منت سر یاریست

که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاریست

شعر بلبل

بلبل   از   فیض   گل   آموخت  سخن ورنه نبود              این   همه   قول   و   غزل   تعبیه   در منقارش

شعر بلبل شوریده

بلبلی میگریست در غم گل            گفتمش اینهمه فغانت  چیست ؟

گفت خامش نشین که میبینم         ذوق دیدار دوستانت نیست

شعر بلبل و مور

سزدم چو ابر بهمن که برین چمن بگریم

طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

شعر بلبلی برگ گلی

چو رای عشق زدی با تو گفتم ای بلبل
مکن که آن گل خندان برای خویشتن است

شعر بلبل و گل

ای گل خوش بوی اگر صد قرن بازآید بهار
مثل من دیگر نبینی بلبل خوشگوی را

شعر بلبلی

امید بلبل بیدل زگل وفاداریست           ولی وفا نکند دلبری که بازاریست

شعر گلدون خان وبلبل خان

آتش رخسار گل خرمن بلبل بسوخت

چهره خندان شمع آفت پروانه شد

شعر بلبل و گل سرخ

دوش در بزم من آن طرفه نگار آمد و رفت            زود تر زانکه سحر . باد بهار آمد و رفت

بلبلا چشم امید از گل یکهفته  مدار                  کاین همان سست نهاد است که پار  آمد ورفت

شعر بلبل و گلدون

رونق عهد شباب است دگر بستان را

می رسد مژده گل ، بلبل خوش الحان را

شعر بلبل عاشق

گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل
با یاد تو افتادم از یاد برفت آن ها

شعر بلبل و مور با معنی

به گلشن . زاغ با بلبل کجا روی سخن دارد       اثر در ناله باید . ور نه هر مرغی دهن دارد

معنی شعر بلبل و مور

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

متن شعر بلبل و مور

ریه   با    ناله    بدل   کردم    و     آشفته‌ترم               عشق   در    آتشم    افکنده    که    آبم   نبرد
باعث    جلوه    گل   دیده    بیدار    من  است               بلبلان    شور     بر آرید    که     خوابم       نبرد

شعر در مورد بلبل و گل

هزار بلبل دستان سرای عاشق را
بباید از تو سخن گفتن دری آموخت

معنی شعر بلبل و مور از پروین اعتصامی

بلبل اگر از دام و سر انجام خبر داشت         میسوخت چو پروانه و آواز نمیکرد

گل نیز گر   آ گاه   زبیدار  زمان  بود             از عقده ی دل  غنچه ی خو د باز نمیکرد

معنی شعر بلبل و مور

کنون که بر کف گل جام باده صاف است

به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

شاعر شعر بلبل ومور

صائب ‌امشب درچمن‌چندان که‌خواهی‌عیش‌کن            روی  گل وا کرده‌اند  و  چشم  بلبل   بسته‌اند

شعر بلبل و مور پنجم دبستان

هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست
الحان بلبل از نفس دوستان توست

شعر بلبل و مورچه

تو که در خواب بوده ای همه شب
چه نصیبت ز بلبل سحرست

شعر در مورد بلبل

گفتم به بلبلی که علاج فراق چیست ؟         از شاخ گل بخاک فتاد و طپید و مرد

تفسیر شعر بلبلی برگ گلی

بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر

باغ شود سبز و شاخ گل ببر آید

معنی شعر بلبلی برگ گلی

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز              کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو

شعر حافظ بلبلی برگ گلی خوشرنگ

عشرت خوشست و بر طرف جوی خوشترست
می بر سماع بلبل خوشگوی خوشترست

متن شعر بلبلی برگ گلی خوش رنگ

همین بس شاهد یکرنگی معشوق با عاشق      که بلبل عاشق است و گل گریبان پاره میسازد

معنی شعر بلبلی برگ گلی خوش رنگ

ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعلست

که زد بر چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی

شعر بلبل گل

میان   عاشقان  رشک  آیدم   بر    عزّت   بلبل              که  شاخ  گل  دهد جا بر سر خود آشیانش را

دانلود شعر بلبل خان و گلدون خان

سعدیا چندان که خواهی گفت وصف روی یار
حسن گل بیش از قیاس بلبل بسیارگوست

شعر گل و بلبل مشیری

چیست دانی  غنچه های ناشکفته در چمن ؟        بلبلان بر شاخ گل . دلهای پر خون بسته اند.

شعر محله گل و بلبل

بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی

می خواند دوش درس مقامات معنوی

شعر بلبلی برگ گلی خوش رنگ

گلرخان  را   می‌دهد   تعلیم   عاشق‌   پروری              گل  که  بلبل  را  در   آغوش  چمن    می‌پرورد

شعر بلبلی

گر همه مرغی زنند سخت کمانان به تیر
حیف بود بلبلی کاین همه دستان اوست

شعر صوت صفیر بلبلی

مرا عجز و ترا  بیداد   دادند            به هرکس  هرچه باید داد . دادند

گران کردند گوش گل . پس آنگاه       به بلبل . رخصت فریاد دادند

شعر در مورد بلبل

خود را بکش ای بلبل ازین رشک که گل را

با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود

شعر گلدون خان بلبل خان

گر همه مرغی زنند سخت کمانان به تیر
حیف بود بلبلی کاین همه دستان اوست
سعدی اگر طالبی راه رو و رنج بر
کعبه دیدار دوست صبر بیابان اوست

دانلود شعر گلدون خان و بلبل خان

فکر بلبل همه آنست که گل شد یارش

گل دراندیشه که چون عشوه کند در کارش

چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل

که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جهان دارد

رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی

آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی

می گشتم اندر آن چمن و باغ دمبدم

می کردم اندر آن گل و بلبل تاملی

گلی یار حسن گشته و بلبل قرین عشق

آن را تفضلی نه و این را تبدلی

ای گل به شکر آنکه توئی پادشاه حسن

با بلبلان بیدل شیدا مکن غرور

۱٫ حافظ شیرازی:

بلبل شوریده سرگشته و مست

می‌ترسد از نرگس مستت

۲٫ سعدی شیرازی:

دوش بلبل ناله‌های زار می‌کرد

تا بصبح می‌گفت می‌خونچکاری می‌کرد

۳٫ مولانا:

این بلبل مست، اگرچه نطق او خاموش است

هر برگ گل دفتریست، معرفت کردگار

۴٫ هلالی جغتایی:

بلبل به شاخ سرو، بر گل نشسته

از شوق می‌نالد، دلبر نرسیده

۵٫ صائب تبریزی:

هر گلی بلبل دستان‌سرایی می‌طلبد

تا زبان باز کند از رازهای پنهانی

۶٫ فروغی بسطامی:

بلبل ز شاخسار گل، آواز عشق سر دهد

تا مرغ جان به نغمه او، پرواز در قفس کند

۷٫ شهریار:

بلبل به باغ آمد و نالان شد از فراق

ای گل، تو دانی که چه‌ها بر دل ما گذشت

آخرین بروز رسانی در : شنبه 30 تیر 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.