; شعر در مورد تفکر ؛ شعر مولانا در مورد تفکر مثبت و انتقادی و چند بیت شعر عربی درباره تفکر - فال و خواب
شعری از شاملو برای کارت عروسی و شعر کارت عروسی طنز و خاص جدید

شعری از شاملو برای کارت عروسی و شعر کارت عروسی طنز و خاص جدید

شعری از شاملو برای کارت عروسی شعر کارت عروسی مذهبی و طنز و زیبا ، جدیدترین و زیباترین شعر کارت عروسی عاشقانه و کوتاه و …

شعر در مورد جشن عاطفه ها و عکسهای جشن عاطفه ها و نقاشی و عکس نوشته

شعر در مورد جشن عاطفه ها و عکسهای جشن عاطفه ها و نقاشی و عکس نوشته

شعر در مورد جشن عاطفه ها شعر در مورد جشن عاطفه ها ؛ عکسهای جشن عاطفه ها و نقاشی و عکس نوشته همگی در سایت …

متن در مورد پنجره های رنگی و شعر و متن در مورد پنجره و باران از فروغ فرخزاد

متن در مورد پنجره های رنگی و شعر و متن در مورد پنجره و باران از فروغ فرخزاد

متن در مورد پنجره های رنگی شعر در مورد پنجره ، شعر در مورد پنجره قدیمی و پنجره فولاد ، شعر در مورد پنجره های …

شعر در مورد تفکر

شعر در مورد تفکر ؛ شعر مولانا در مورد تفکر مثبت و انتقادی و چند بیت شعر عربی درباره تفکر

شعر در مورد تفکر ؛ شعر مولانا در مورد تفکر مثبت و انتقادی و چند بیت شعر عربی درباره تفکر همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

بسم الله النور

تــفـکـر کن فراوان در خلایق

اگر خواهی شوی محبوب و لایق

نظر کن در نباتات و جمادات

به چشمِ دل ، که باشد فوقِ عادات

نگاه کن خاک را ، یک دم پسر جان

که باشد خاک را ، آیت ز جانان

ز خاک آید پدید انسانِ ” آگـاه ”

بجوشد از دلش صد چشمه و چاه

به اِذن اللّه دهد عیسی بر آن جان

نهد صورت بر آن، موسی ابن عمران

هر آنکس باشدش با او رفاقت

شود با خیلِ خوبان در رقابت

زِ خاک آید برون صدها صنوبر

هزاران بوته ی ناب و مُعَطر

شعر در مورد تفکر

آن همه غرق تحیر ماندند

بی تفکر وز تفکر ماندند

شعر در مورد تفکر خلاق

چو انجام تفکر شد تحیر

در اینجا ختم شد بحث تفکر

شعر در مورد تفکر نقاد

مدح تو ضمیری از تفکر

شکر تو زبانی از ترنم

شعر در مورد تفکر و تعقل

صرفت العمر فی تحصیل مالک

تفکر یا معنی فی مالک

شعر در مورد تفکر و نقاد

غمت شکار می کند تمام شادمانی ات

بترس! اینکه میرود نشاط زندگانی ات

طلای لحظه بس گران به دست میرسد اگر،

چه مفت در رَوَد ولی طراوت جوانی ات

بباید از بهار ِ خود تو مست از صفا شوی!

که کهنه می کند تو را تفکر خزانی ات

“شکست” تحفه ی غم از کتاب تلخ ماتم است

و “کسر”، ساده میکند نگاه آسمانی ات

“بَلا فروش ِ” شهر را که منکر تبسم است!

بِبر به آرواره ی تفکر جهانی ات

ز مرز ِ بسته بگذر و اسیر غصه ها مشو

که بر زمین زند تو را حساب ناتوانی ات!

متن تبریک تولد رسمی

همه واسه تولد عزیزانشون هدیه میدن،

من هیچی به فکرم نرسید چی بهت بدم،

مرغ عشقمو که خیلی دوسش دارم روز تولدت آزاد کردم.

یه دونه خودم،

تولدت مبارک

شعر در مورد تفکر نقادانه

خوشبختی چیزی نیست …

که بخواهی آن را به تملک خود درآوری ،

خوشبختی کیفیتِ تفکر است ٬

حالت روحی ست ؛

خوشبختی ..٬

وابسته به جهان درون توست …

شعر در مورد تفکر اخلاق

بجز شکر پروردگار جهان

چه شایسته تر تا بگوید زبان

بهر لحظه شکرش تفکر فزود

شگفتی بزرگی کران بیکران

جهان صغیراست هر آدمی

بچشم خرد گر ببینی جهان

دلت صیقلی کن به اکسیر عشق

که تا باز تابد بتو نور جان

بشادی گرا و دلی شاد کن

بگردان دل خلق را شادمان

عبادت بود خیر خواهی بخلق

به نرمی بپرداز با مردمان

تفکر بود عشق بر خالقت

تفکر همان عشقبازی بدان

بهر چیزخواهی به تعدیل باش

بجز عشق پروردگار جهان

گر”عبدی” به تعدیل میکرد کار

دل روشنی داشت چون عار …

شعر در مورد تفکر و خلاقیت

دردت اول از تفکر میرسد

آخر الامرت تحیر میرسد

شعر در مورد تفکر و خلاق

تأمل میکن اندر هر مقامی

تفکر میکن اندر هر کلامی

 شعر در مورد تفکر نقاط

تفکر از برای برد باشد

تو سرتاسر همه ایثار گشتی

شعر در مورد تفکر خلاق

به تفکر شوند برخوردار

ز آیت فانظروا الی الآثار

شعری درمورد تفکر خلاق

بگفتا من تفکر پیشه کردم

درین معنی بسی اندیشه کردم

شعر درباره تفکر خلاق

سکوت خواهم کرد

تا شعرم را ندانی

و قلبم را به زنجیر خواهم بست

تا تسخیر ناپذیر گردد.

لبانم را می دوزم

و در تفکر یک مرد تنها

محبت و عشق را نقاشی خواهم کرد.

دستانم را خواهم برید

و زبانم را کوتاه.

تا ترس تو از زبانم من را امانی دهد.

شاید بتوانم در ذهن خود

قانون را به تساوی تقسیم کنم.

و اگر فرستی بود

کودکان فقیر را لقمه نانی.

شعر کودکانه در مورد تفکر خلاق

نماز خاصیت عجیبی داره

هر وقت با عجله و بی توجه

خوانده می شه، دیر تموم می شه

هر وقت با تأمل، تفکر و عشق

خوانده می شه، زود تموم می شه

یک شعر در مورد تفکر خلاق

زندگی و تفکر زوال یکدیگرند

گر کمر همت به زندگی کردن بسته ای

از تفکر به هراس

اگر هم فکر

تفکر را در سر داری

زندگیت تباه است

شعر کوتاه درمورد تفکر خلاق

نخست از فکر خویشم در تحیر

چه چیز است آنکه گویندش تفکر؟

شعر درمورد تفکر و خلاق

چون کلک تفکر به دست گیرد

بر دست عطارد نگار باشد

شعر کوتاه درباره تفکر خلاق

کز تواتر در ثنای تو نیاساید دمی

خاطر من از تفکر خامه من از صریر

شعر در مورد تفکر نقاد

در عیش اگر کم آمدم از طبع ناخوشست

در علم هر زمان به تفکر فزون ترم

شعری در مورد تفکر نقاد

بجز تفکر مدح تو نیست در اوهام

بجز حکایت جود تو نیست در افواه

شعر درباره تفکر نقاد

ز بس کز غصه طبعش تفکر می کند شبها

شدست اندر عروق لجه او ماده سودایی

شعری درباره تفکر نقاد

بجز شکر پروردگار جهان

چه شایسته تر تا بگوید زبان

بهر لحظه شکرش تفکر فزود

شگفتی بزرگی کران بیکران

جهان صغیراست هر آدمی

بچشم خرد گر ببینی جهان

دلت صیقلی کن به اکسیر عشق

که تا باز تابد بتو نور جان

بشادی گرا و دلی شاد کن

بگردان دل خلق را شادمان

عبادت بود خیر خواهی بخلق

به نرمی بپرداز با مردمان

تفکر بود عشق بر خالقت

تفکر همان عشقبازی بدان

بهر چیزخواهی به تعدیل باش

بجز عشق پروردگار جهان

گر”عبدی” به تعدیل میکرد کار

دل روشنی داشت چون عارفان

شعر کوتاه در مورد تفکر نقاد

آرام باش ..

توکل کن ..

تفکر کن ..

آستینها را بالا بزن!

آنگاه دستان خداوند را می بینی

که زودتر از تو دست به کار شده اند ..

شعر کودکانه در مورد تفکر نقاد

ابرهای سنگین تفکر آمدند

رعد و برق تفکرهای نو آمدند

باران موضوع باریدن گرفت

و من زیر باران مانده ام

فکرهای زیادی به تنمم هجوم آوردهاند

از شدتشان خیش تفکرم

کدامشان مرا مریض خود میکند

در تب کدامشان خواهم سوخت

باز در بستر مریضی این تفکر

چند روزی اسیرم تا خوب شوم

منتظر باران بعدی میمانم

منتظر طراوت باران

منتظر شکوفایی فکرم

در هجوم قطره ها

زنده باد ابرهای سنگین تفکر

زنده باد باران

زنده باد باران

شعر مورد تفکر نقاد

به تفکر رسد به سر فلک

به تجسس رسد به وهم حسود

شعر درباره تفکر و تعقل

به نظم مرثیه ای در که چون ز موجب آن

یتیم وار تفکر کنم برآشوبم

شعر درباره ی تفکر و تعقل

خاک شو معنی موهومی هستی دریاب

فهم رازت بعدم جیب تفکر دارد

شعر درباره تفکر و نقاد

گویای بی تلفظ و بینای بی بصر

دانای بی تفکر و دارای بی ملال

شعری در مورد تفکر و نقاد

در تفکر عقل مسکین پایمال عشق شد

با پریشانی دل شوریده چشمم خواب داشت

شعر در باره ی تفکر نقاد

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی

شعر درباره تفکر نقادانه

تفکر شبی با دل خویش کرد

که پوشیده زیر زبان است مرد

شعر در مورد تفکر و اخلاق

دیشب چه هوای سرد و بی حالی بود

مادر گرم بافتن قالی بود

من بودم و یک تفکر بی پاسخ

از اینکه چرا سفره ما خالی بود

شعر درباره تفکر و خلاقیت

بعضی از مردم اصرار دارند

که خود را به دیگران بشناسانند

و ثروت خود را به رخ آنها بکشند.

اما

این نوع آدمها

در درون خود زجرمیکشند

زیرا

شادی آنها وابسته به تفکر دیگران است.

“مهم بودن”

را فراموش کنید تا آرامش نصیب تان شود.

هرچه کمتر نیازمند تحسین دیگران باشید

بیشتر تحسین می شوید .

شعر درمورد تفکر خلاق

غمت شکار می کند تمام شادمانی ات

بترس! اینکه میرود نشاط زندگانی ات

طلای لحظه بس گران به دست میرسد اگر،

چه مفت در رَوَد ولی طراوت جوانی ات

بباید از بهار ِ خود تو مست از صفا شوی!

که کهنه می کند تو را تفکر خزانی ات

“شکست” تحفه ی غم از کتاب تلخ ماتم است

و “کسر”، ساده میکند نگاه آسمانی ات

“بَلا فروش ِ” شهر را که منکر تبسم است!

بِبر به آرواره ی تفکر جهانی ات

ز مرز ِ بسته بگذر و اسیر غصه ها مشو

که بر زمین زند تو را حساب ناتوانی ات!

شعر تفکر نقاد

چو خود را دید یک شخص معین

تفکر کرد تا خود چیستم من

شعر تفکر نقاد

چه بود آغاز فکرت را نشانی

سرانجام تفکر را چه خوانی

شعر تفکر نقادانه

مرا گفتی بگو چبود تفکر

کز این معنی بماندم در تحیر

شعر درباره تفکر نقاد

تصور کان بود بهر تدبر

به نزد اهل عقل آمد تفکر

شعری درباره تفکر نقاد

فضای تفکر امروز

درفضای تفکر تهوع آور

کلمات دوهزارسال قبل را نشخوار می کنیم

سالهاست مشامم هوای تازه را احساس نکرده

در این هوای متعفن من مرده ام

شعر در مورد تفکر نقاد

به تعدادآدمهای

روی کره ی خاکی،

تفاوت فکر و نگرش وجود دارد!!

پس این را بپذیر:

کسی که تفکرش باتو متفاوت است،

دشمنت نیست؛

انسان دیگریست!

شعر درباره ی تفکر نقاد

به اصل خویش یک ره نیک بنگر

که مادر را پدر شد باز و مادر

جهان را سر به سر در خویش می‌بین

هر آنچ آمد به آخر پیش می‌بین

در آخر گشت پیدا نفس آدم

طفیل ذات او شد هر دو عالم

نه آخر علت غایی در آخر

همی گردد به ذات خویش ظاهر

ظلومی و جهولی ضد نورند

ولیکن مظهر عین ظهورند

چو پشت آینه باشد مکدر

نماید روی شخص از روی دیگر

شعاع آفتاب از چارم افلاک

نگردد منعکس جز بر سر خاک

تو بودی عکس معبود ملایک

شعر در مورد تفکر نقادانه

یک گوهر نسفته درین نه صدف نماند

صائب ز بس به بحر تفکر فرو شدم

شعر در مورد تفکر نقاد

در این تفکر و اندیشه مانده تا دم صبح

به سیم خام بیندود چرخ را سیما

شعر درباره تفکر و نقاد

در این مضیق تفکر ز هاتف غیبی

به گوش جان من آمد یکی خجسته ندا

شعر تفکر

اگر تو در ره کنه خدای از سر عقل

به وجه راست تفکر کنی هزار قران

تفکر خلاق شعر

ترا گر فسحتی باید زعقبی

تفکر کن دمی در سر دنیا

شعر تفکر مثبت

چو دریا در تغیر باش دایم

چو مردان در تفکر باش دایم

شعر تفکر و خلاق

مردمی که فکرشان آزاد نیست

هیچگاه آزاد نخواهند شد

بلکه

به وسعت تفکرشان قفسی دیگر را تجربه خواهند کرد…!

شعر تفکر و نقاد

خداوندا :

کجاست احساس گرمی

که دستهای سرد تفکرم را بگیرد

و بالا ببرد

شعر تفکر اخلاق

فضای تفکر امروز

درفضای تفکر تهوع آور

کلمات دوهزارسال قبل را نشخوار می کنیم

سالهاست مشامم هوای تازه را احساس نکرده

در این هوای متعفن من مرده ام

شعر تفکر برانگیز

چنان کن از تفکر عقل و تمییز

که در عالم یکی بینی همه چیز

شعر تفکر و تعقل

تو مشتی خاک و چندینی تغیر

تفکر کن مکن چندین تکبر

شعردرباره تفکر خلاق

میان ره گوی پر استخوان دید

تفکر کرد و آنجا روی آن دید

شعردرمورد تفکر خلاق

تفکر کن مده خود را بسی پیچ

که آن علم رزین است و دگر هیچ

شعر در مورد تفکر مثبت

گدا گفتش که به زین کن تفکر

تو هرگز کی بدست آورده ای در

شعر تفکر خلاق

بجست از بیم عفان و همانگاه

تفکر کرد تا زان سر شد آگاه

شعر در مورد تفکر و خلاقیت

از اینکه طنز گفته شود در عزای فکر

معلوم می‌شود چه شود ماجرای فکر

گفتیم جای ما دگران فکر میکنند

این شد که ما شدیم به دنیا گدای فکر

هر نوبت خلای تو یکساعت است و ربع

کو وقت دیگری که بماند برای فکر

ما وقت نداریم تفکر کنیم، هیچ

که حیف وقت صرف کنیمش به پای فکر

در مستراح فکر میکنیم جای زور

توی کلاس زور میزنیم جای فکر

داروی دردهای جهانی است فکر و تو

در نقشه ای که نشئه کنی با دوای فکر

تو اهل حرف نه، عملی هستی و ولی

بدجور میکنی همه کاری سوای فکر

با این وجود کانت و هگل کم می آورند

وقتی به ادعا برسد ای خدای فکر

شعر درباره تفکر و خلاقیت

واژگانم پرواز می کنند افکارم پایین میمانند

کلمات بدون تفکر هرگز به آسمان نمی رسند.

شعر درمورد تفکر و خلاق

شب و روز از تفکر مانده غمناک

که چه آید دگر از صانع پاک

شعر در مورد تفکر و نقاد

شد زبانش لال از آن گفت سؤال

در تفکر مانده بود و در خیال

شعر در مورد تفکر اخلاق

چو کردم بار دیگر آن تفکر

چو صوفی رقص کردی از تحیر

شعر درباره ی تفکر و تعقل

عمری شب و روز در تفکر بودیم

سر گشته در آمدیم و حیران رفتیم

شعر در مورد تفکر

این سر ز سر گزاف نتوان دانست

این جز به تفکر نشود روشن تو

شعر در مورد تفکر خلاق

کارمن تفکر دررازهاست

کارمن هم زیباست

زیباتر از ابری شدن آسمان کنار دریاست

راستی!

چرادریا مواج است؟

چراکوه ها برفیست؟

چرا صحرا خشک است؟

چراآدم تنهاست؟!

می دانی؟

پس چرا میجنگیم؟

چرا می میریم؟

چرابار دیگرمتولد می شویم؟

نمی دانم

آری، همه چیز زیباست

یاشاید

ازشدت زشتی این به نظر می آید

درآن زیبایی رازها پنهان است

من به همان تفکر خود می پردازم

تورا من نمی دانم

تنها درراهم…..

شعر در مورد تفکر نقاد

اینجا زمین است…

به زمینت می کوبند…

سر پول عشقت را می فروشند…

به خیانت می گویند تفکر اروپایی…

اگر عاشق باشی فکر می کنند احمقی…

شعر در مورد تفکر و تعقل

تفکـر نبـودت بـه اقـدامِ کار

چه سودت بنالی ز فرجامِ کار

شعر در مورد تفکر و نقاد

آن حکیمی در تفکر میگذشت

دید سرگین دان و گورستان بدشت

شعر در مورد تفکر نقادانه

جمع کردم آب آسا پیش تو

گو تفکر کن دل بیخویش تو

شعر در مورد تفکر اخلاق

بسط رویا

بسط تفکر

عمق نگاه

ناگهان اتفاق افتاده بود

و تحمل را ناپایدار می نمود

هویت بافتش درشت تر شده بود

شعر در مورد تفکر و خلاقیت

صدایت اشتیاقم را برای زیستن بیشتر می کرد

کلامت وجودم را به تفکر وا می داشت

صدایت که کلامت را به نام من آغشته می کرد

تنم را به لرزه می انداخت

واژه هایت آشفتگی درونم را ویران می کرد

چه زیباست همبستر واژه های تو شدن

چه زیباست هم خوابه نگاه تو شدن

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.