; شعر در مورد امید ؛ شعر نو درباره زندگی و امید دیدار و امیدواری به خدا و نور امید - فال و خواب
شعر در مورد بغض ؛ گاهی سکوت بغض بزرگیست در گلو و چکاوک و متن در مورد بغض

شعر در مورد بغض ؛ گاهی سکوت بغض بزرگیست در گلو و چکاوک و متن در مورد بغض

شعر در مورد بغض شعر در مورد بغض ؛ گاهی سکوت بغض بزرگیست در گلو و چکاوک و متن در مورد بغض همگی در سایت …

شعر در مورد پروانه ؛ و پیله و شمع و پروانه باش کودکانه از شهریار

شعر در مورد پروانه ؛ و پیله و شمع و پروانه باش کودکانه از شهریار

شعر در مورد پروانه شعر در مورد پروانه ؛ و پیله و شمع و پروانه باش کودکانه از شهریار همگی در سایت فال و خواب . …

شعر در مورد بهار ؛ کوتاه از حافظ و پروین اعتصامی برای کودکان و باران و بهار

شعر در مورد بهار ؛ کوتاه از حافظ و پروین اعتصامی برای کودکان و باران و بهار

شعر در مورد بهار شعر در مورد بهار ؛ کوتاه از حافظ و پروین اعتصامی برای کودکان و باران و بهار همگی در سایت فال …

شعر در مورد امید

شعر در مورد امید ؛ شعر نو درباره زندگی و امید دیدار و امیدواری به خدا و نور امید

شعر در مورد امید ؛ شعر نو درباره زندگی و امید دیدار و امیدواری به خدا و نور امید همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

از پیش کسی کار کسی نگشاید

امید ، به کردگار می باید داشت

شعر در مورد امید

به هنگام سختی مشو نا امید

که ابر سیه بارد آب سفید

شعر در مورد امید داشتن

ما به امید عطای تو چنین بی کاریم

کار ما را به امید دگران نگذاری

شعر در مورد امید به زندگی

غمناکم و از کوی تو با غم نروم

جز شاد و امیدوار و خرم ندوم

شعر در مورد امید و زندگی

در نومیدی بسی امید است

پایان شب سیه سپید است

شعر در مورد امیدواری

بعد نومیدی بسی امیدهاست

از پس ظلمت ، دو صد خورشیدهاست

شعر در مورد امید به خدا

گرچه هیچ نشانه نیست اندر وادی

بسیار امیدهاست در نومیدی

شعر در مورد امیدوار بودن

هرچند فراق ، پشت امید ، شکست

هرچند جفا دو دست آمال ببست

نومید نمی شود دل عاشق مست

هر دم برسد به هر چه همت ، دربست

شعر در مورد امید و آرزو

سرسبز آن درخت که از تیشه ایمن است

فرخنده آن امید که حرمان نمی شود

شعر در مورد امید دادن

خوش آن رمزی که عشقی را نوید است!

خوش آن دل کاندر آن نور امید است!

متن تولد رسمی کوتاه

تولد تکرار امیدواری خداوندی است ،

یادآوری این تکرار بر شما گرامی باد

شعر در مورد امید به فردا

نومید مکن مرا و رخ برمفروز

کاخر به تو جز درد ، امیدی دارم

شعر در مورد امید داشتن

دیده ما چو به امید تو دریاست چرا

به تفرج گذری بر لب دریا نکنی

شعری در مورد امید داشتن

کفش‌هایم خسته اند !

پاهایم اما، امیدوار

هنوز می‌شود

هزار پله را

برای رسیدن به” تو “

بالا آمد.

شعر درباره امید داشتن

ما چون ز دری پای کشیدیم، کشیدیم

امید ز هر کس که بریدیم، بریدیم

شعر های درباره امید داشتن

پا مکِش از سرِ خاکم که پس از مردن هم

به رهت چشم امیدم نگران خواهد بود.

شعر درباره امید داشتن

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

شعر کوتاه در مورد امید داشتن

از چرخ به هر گونه همی‌ دار امید

وز گردش روزگار می‌لرز چو بید

شعری درباره امید داشتن

امید چونان پرنده ایست

که در روح آشیان دارد

شعر در مورد امید به زندگی

به سان رود

که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند

رونده باش

امید هیچ معجزه‌ای ز مرده نیست،

زنده باش

شعر زیبا در مورد امید به زندگی

دانه می دهم گنجشک های صبحگاهی را

پشت پنجره ام

از خرده شعرهایی که شب

از دست های تو

می ریزد بر بی خوابی ها

و بالش لبریز از امیدم

شعر نو در مورد امید به زندگی

زندگی یعنی امیدوار بودن محبوب من !

زندگی

مشغله‌ای جدی است

درست مثل دوست داشتن تو

شعری درباره امید به زندگی

نه!

هرگز شب را باور نکردم

چرا که

در فراسوهای دهلیزش

به امید دریچه ئی

دل بسته بودم.

شعر زیبا درباره امید به زندگی

اندیشیدن به تو زیباست

و امید بخش

چون گوش سپردن به زیباترین صدا در دنیا

شعر نو درباره امید به زندگی

در عشق تو پاشکستگانند

دارند امید پرگشایی

شعر درباره ی امید به زندگی

نه یکسانند نومیدی و امید

جهان بگریست بر من، بر تو خندید

شعری درباره ی امید به زندگی

تا کس امید جود ندارد دگر ز کس

آمد حروف سال وفاتش امید جود

شعر در باره امید به زندگی

ای بهتر از جوانی و ای خوشتر از امید

طی گشت در امید وصالت، جوانیم

شعر در مورد امید زندگی

امید هر کسی به نیازی و حاجتی است

امید ما به رحمت بی منتهای تست

شعر درباره امید و زندگی

تا چند آخر امید یابیم؟

تا کی به امید بوی یا رنگ؟

شعر در مورد امید ب زندگی

درم گشای، که امید بسته ام در تو

در امید که بگشاید؟ ار تو نگشایی

شعری در باره امید به زندگی

به راه عشق به حدی است ناامیدی من

که نا امید کند هر امید گاهی را

شعر در مورد امیدواری از حافظ

 بیا امید بین که نیک نبود

در این امید بی حد ناامیدی

شعر در مورد امیدواری به خدا

 عقل از امید وصل چو مجنون روان شود

در عشق می رود به امید زیارتی

شعر در مورد امیدواری به زندگی

 ای امید همه امیدوران روز شمار

بس بزرگ است به فضل تو امید عفوم

شعری در مورد امیدواری

 طربناک تر، از بهار امید

دلاویزتر، از اوان شباب

شعر در مورد امیدواری

 مایه امید، مدان غیر را

کعبه حاجات، مخوان دیر را

شعر کوتاه در مورد امیدواری

 در صبح امید ما، تویی تو

افسونگر دلها، تویی تو

شعری درمورد امیدواری

 خستگی اندر طلبت راحتست

درد کشیدن به امید دوا

شعر در مورد توبه و امیدواری

 پایان فراق ناپدیدار

و امید نمی رسد به پایان

شعر درباره امید به خدا

 دفع غم دل نمی توان کرد

الا به امید شادمانی

شعر درباره امید به خدا

 دلهای داغدار بود کعبه امید

شورابه سرشک به زمزم برابرست

شعری درباره امید به خدا

 پرده صبح امیدست شب نومیدی

دل سودازده امید وصالی دارد

شعر زیبا درباره امید به خدا

 امید نگاه دارم از چشمش

از بیخبران خبر نمی آید

شعر کوتاه درباره امید به خدا

 پوشیده است دردل عنبر بهارها

صبح امید دردل شبهاست بیشتر

شعر درباره ی امید به خدا

 ترک دستارکن که نخل امید

چون فشاند شکوفه، آرد بار

شعری در مورد امید به خدا

 گردانده ز خلق روی امید

کار صائب بود خداساز

شعر در مورد امید به رحمت خدا

 آن کعبه امید که صندوق مرقدش

گردیده پایتخت دعاهای مستجاب

شعر درباره امیدوار بودن

 شدم نومید کاندر چشم امید

نیامد خوب رخساری دریغا

شعر درباره امید و آرزو

 درین امید عمرم رفت کاخر:

کند یادم به پیغامی دریغا

شعری در مورد امید به فردا

 افتادم بر در قبولت

امید که از درم نراند

شعر امید

 به امید خیالت می دهم جان

وگرنه طاقت هجران ندارم

شعر امید به خدا

 در کوی تو لولیی، گدایی

آمد به امید مرحبایی

شعر امید به زندگی

 بی تکاپوی تو در آن حضرت

پیک امید را فرستادم

شعر امیدواری

 بر درگه لطف تو فتادیم

در رحمت تو امید بستیم

شعر امیدبخش

 امید که از شفاعت او

حاصل شودش کلام اعلی

شعر امیدواری به زندگی

 چشم امید هر مسلمانی

  پی آن چشم نامسلمان است

شعر امیدوار کننده

 شدستم غرق دریایی که هرگز

غریقش را امید ساحلی نیست

شعر امید به خدا

 به امید چه عاشق از خط تسلیم سرپیچد؟

که از کس نیست امید شفاعت صید قربان را

شعر امید به خدا از کیست

 نه مرا امید فردوس است نه بیم جحیم

یا او نگذاشت در خاطر امید و بیم را

شعر امید به خدا از پروین اعتصامی

 هر سر موی مرا از تو امید دگر است

وه که با این همه امید بسی نومیدم

شعر امید به خدا پروین اعتصامی

 تا چند خرقه بردرم از بیم و از امید

درده شراب و واخرام از بیم و از امید

شعر امید به خداوند

 مه و مهر یار ما شد به امید تو خدا شد

که زهی امید زفتی که زند در خدایی

اشعار امید به خدا

 به امید کس چه باشی که تویی امید عالم

تو به گوش می چه باشی که تویی می عطایی

شعر درباره امید به خدا

 هیچ تیغی جدا نگرداند

دست امید من ز دامانش

شعر درباره امید به خدا

 از شیشه مقصود گلابی نگرفتم

وز ساغر امید شرابی نچشیدم

شعری درباره امید به خدا

 عشق ایمن ولایتیست چنانک

ترس را نیست اندر او امید

شعر امید به زندگی حافظ

 صبح پیری اثر قطع امید است اینجا

تار و پود کفنت موی سفید است اینجا

اشعار امید به زندگی

 از سجده حضوری بوی اثر نبردیم

امید دستها سود از جبهه سائی ما

شعر برای امید به زندگی

 افسرد شمع امید در چین دامن شب

یک آستین نمالید آب صبح ساعد ما

شعر نو امید به زندگی

 بر امید خیال گوهر تو

جاذب هر مسی چو قلابم

اشعار امید به زندگی

 برخاست قیامت وصالش

تا کی به امید درنشستن

شعر درباره ی ماه محرم

امــام صابــران بـودم، خمیدم

جدا از شاخه شد یـاس امیدم

چو دست از جسم عباسم جدا شد

سـر خود را به نوک نیزه دیدم

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.