; شعر در مورد تکرار ؛ آرایه تکرار در شعر حافظ و مولانا و زندگی تکرار تکرار است - فال و خواب
شعر در مورد زن قوی از پروین اعتصامی و شعر حمسی و عاشقانه در مورد زن

شعر در مورد زن قوی از پروین اعتصامی و شعر حمسی و عاشقانه در مورد زن

شعر در مورد زن قوی شعر در مورد زن و مقام زن و ارزش زن ، شعر در مورد زن خوب و بد و از …

شعر دختر خرداد و شعر مولانا در مورد خرداد و شعر درباره دختر خردادی

شعر دختر خرداد و شعر مولانا در مورد خرداد و شعر درباره دختر خردادی

شعر دختر خرداد خرداد ماه سوم سال است و اخرین ماه فصل بهار است و به ماه امتحانات معروف است.با مجموعه شعر در مورد خرداد …

شعر حال خوب حافظ و شعر در مورد حال خوب مولانا و امید به زندگی و شعر حال خوب زندگی

شعر حال خوب حافظ و شعر در مورد حال خوب مولانا و امید به زندگی و شعر حال خوب زندگی

شعر حال خوب حافظ با مجموعه شعر در مورد حس خوب ، اشعاری زیبا در مورد حس خوب زندگی ، زیباترین شعر در مورد حس …

شعر در مورد تکرار

شعر در مورد تکرار ؛ آرایه تکرار در شعر حافظ و مولانا و زندگی تکرار تکرار است

شعر در مورد تکرار ؛ آرایه تکرار در شعر حافظ و مولانا و زندگی تکرار تکرار است همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروان گرامی قرار گیرد.

از زندگی ، از این همه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

شعر در مورد تکرار

به تکرار زیستن

و تا نهایت خواستن

افسردن

و تا نهایت شدن

سر خوردن

و هنوز راه به جایی نبردن

شعر در مورد تکرار اشتباه

زندگانی را سر تکرار نیست

فطرت او خوگر تکرار نیست

شعر در مورد تکرار زندگی

زان سان که همی علم به تکرار فزاید

فر تو ز تکرار و اعادت شود افزون

شعر در مورد تکراری

در شعر ز تکرار سخن باک نباشد

زیرا که خوش آید سخن نغز به تکرار

شعر درباره تکرار

گرچه تکرار ذکر گرمش کرد

نتوانست شیخ نرمش کرد

شعر درباره تکرار زندگی

دم پیری زخود مشو غافل

صبح را نیست در نفس تکرار

شعری در مورد تکرار

نوسواد کتاب امیدم

غافلم زانچه می کنم تکرار

شعر در مورد زندگی تکراری

این حدیث نبی کند تلقین

وان علوم رضی کند تکرار

شعر در مورد روزهای تکراری

وانکه هستند در سخن منحول

گاه تکرار در مقوله فضول

شعر کوتاه در مورد تکرار

در مدرسه هوای او کس

عالم نشود ببحث و تکرار

شعر درباره روزهای تکراری

نعمت الله می کند تکرار

وحده لا اله الا هو

شعری درباره تکرار

کز غیر صدا جواب ناید

هرچند کنی سؤال تکرار

شعر درباره زندگی تکراری

آدما تکراری نمیشن عوض میشن و

اونقد دور میشن

ازت که دیگه احساس آشنایی نداری باهاشون:|

شعری درمورد زندگی تکراری

بازهم تکرار واژه ها

مرا از خود بیزار میکند

بازهم شکایت سطور

خطوط را آواره میکند

بس است دیگر

تا کجا تکرار

تا کجا بودن

باید حرفی زد

چیزی گفت ولی با کدام واژه

واژه تکرار میشود اما هیچ کلامی نو نیست

من هم تکرار م

من هم واژه ام تنها

بس است دیگر کسی نمیداند چرا ؟

نمی خواند چرا ؟

شعر تکرار

هر بار که مى‌خواهم به سمتت بیایم، یادم مى‌افتد “دلتنگى” هرگز بهانه خوبى براى تکرار یک “اشتباه” نیست…!

شعر تکرار زندگی

زخمی به روی زخم

دردی کنار درد

سوزی به روی دل

تکرارو تکرار

تکرار تلخ

تکرار گذشته خاکستری

کی می شوم رها خدایا

از سوز این درد

شاید که مرگ من

سرد کند

سوز دل مرا

تنهای تنها

می آرمی در آغوش مرگ

باشد مبارک بر تو

این مرگ

شعر تکراری شدن

اگر مرد رهی تکرار میکن

دمادم گوش با عطار میکن

شعر تکرار از مولانا

از این شیوه چرا تکرار کردی

نمود خویشتن ایثار کردی

شعر تکرار روزها

در اینجا دیده دیدار جانان

دمادم می کنی تکرار جانان

شعر تکرار تاریخ

ز دنیا درگذشت و گفت اسرار

دمادم کرد در یکنوع تکرار

شعر تکرار فروغ فرخزاد

ولیکن چون نمود عشق تکرار

همی آرد دمادم سر گفتار

شعر تکرار اشتباه

خراباتی شو و اسرار بشنو

دمادم در یکی تکرار بشنو

شعر زندگی تکرار فرداهای ماست

ترا بخشایش و اسرار آنجاست

حقیقت در یکی تکرار آنجاست

متن بی قراری

خسته ام از تکرار شنیدن ” مواظب خودت باش “

تو اگر نگران حال من بودی!

که نمیرفتی

شعر درباره تکرار زندگی

همه اسرارها کردیم تکرار

اگر خوانی یقین یابی ز گفتار

متن تولد رسمی کوتاه

زیباترین متن های تبریک تولد

تولد تکرار امیدواری خداوندی است ،

یادآوری این تکرار بر شما گرامی باد

شعر در مورد تکرار زندگی

میان عاقلان تکرار باشد

میان عاشقان اسرار باشد

شعر کاش میشد زندگی تکرار داشت

نیم چون قابل بزم وصالت

ببو خرسندم و تکرار نامت

شعر تاریخ تکرار می شود

کز غیر صدا جواب ناید

هر چند کنی سؤال تکرار

شعر در مورد تکرار اشتباه

هیچ کس چون من ،

ز شوقِ رویِ تو بیدار نیست …

هر شبِ تنهایی ام را ،

غیر از این، تکرار نیست …!

شعر در مورد تکرار

باز بوی تند سیگار

تکرار و تکرار

باز خاکستر پاییز و رنگ سکوت

خط ممتد روی دیوار

کوچه ای تنگ و باریک

صدای ناله برگ زیر گامی

باز تکرار و تکرار

اینبار

طعم تلخ خدانگهدار

شعر در مورد تکرار اشتباه

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که میتوان مرتکب شد ، چرا باید همان قدیمی ها را تکرار کرد.

شعر در مورد تکرار زندگی

بدطور گرفتار قانون تکرار شده ام

پرستو هم گرفتار قانون کوچ بود

پرستو یک روز با اجبار زندگی جنگید

قلب پرستو اینک در زیر انبوه یخ هنوز میتپد

شعر در مورد تکراری

باران زیباترین ترانه خداست که طنینش زندگی رابرای ماتکرار میکند؛

نکندفقطبه گل آلودی کفشهایمان بیاندیشیم!!

شعر درباره تکرار

بی عدد زان سبب شدست عدد

که یکی آن همی کنی تکرار

شعر درباره تکرار زندگی

اولا گشت ز تکرار عکوس

مرتبه مرتبه ارواح نفوس

شعری در مورد تکرار

فطرتش زحمت کش تکرار نیست

جاده ی او حلقه ی پرگار نیست

شعر در مورد زندگی تکراری

زندگانی نیست تکرار نفس

اصل او از حی و قیوم است و بس

شعر در مورد روزهای تکراری

از من بپرس راز محبت، که روز و شب

این قصه می نویسم و تکرار میکنم

شعر کوتاه در مورد تکرار

راه و شاه و سپاه هر سه یکیست

وین سه گفتن تعدد و تکرار

شعر درباره روزهای تکراری

همه اثبات نفی و اثباتست

این که گوینده می کند تکرار

شعری درباره تکرار

«لا» و «هو» چیست چیست، میدانی؟

در شهادت که می کنی تکرار

شعر درباره زندگی تکراری

کار هر یک پدید و مدت کار

وین سخن باز می کنم تکرار

شعری درمورد زندگی تکراری

اگه طرفتون برخورد زشتی با آدم گذشته ی زندگیش کرد…

خوشحال نباشین که ارتباط احساسیش با گذشته قطعه…!!

منتظر باشین همون رفتار با شما تکرار شه…!!!

شعر تکرار

ما تکراریم

تکرار همیشه ها

شب ‍، روز

و باز

خالی دستهامان

بلند بر اسمان نیاز

و باز تکرار

شکفتن و رسیدن و خزان و انجماد

و در هجوم این فصول

زمان را به قهر

بر گرده می کشیم

و این حضور

تا انتها راهیست

شعر تکرار ، auv nv l,vn j;vhv ، شعر با تکرار کلمه ، شعر تکرار زندگی

شعر تکرار زندگی

رها شدن از هرچیزی

یعنی

من اینجا

دلم جای دیگر

و جسمی که هر شبانه روز برایش تکراری شده؛

یعنی

این جسم تنهاست

تنها در میانِ اینهمه حس های نقاب زده؛

آدمی بدون احساس خود

رها که هیچ

خودش را به دست هربادی میسپارد تا اورا ببرد به شهری بی نام

که نه جسمش کسی را بشناسد

نه کسی این جسم بی روح را…!♡

شعر در مورد تکرار کردن

در آن بهار بلند آن سپیده ی بیدار مرا به گونه ی باران

مرا به گونه ی گل به موجواره ی آن شط روشنی بسپار

در آن بهار کبود آن دو دشت رستاخیز در آن سکوت پذیرنده

و گریزنده مرا به سان سرودی دوباره کن تکرار

شعر تکراری شدن

پیش دست او هنوز اندر دبیرستان جود

بر زبان رعد او تکرار ابجد می رود

شعر تکرار از مولانا

پیشتر رفتم و با خواجه به یکبار به شرح

قصه عشق کنیزک همه کردم تکرار

شعر تکرار روزها

رای تو از ورای ورقهای آسمان

تکرار کرده دفتر اسرار روزگار

شعر تکرار تاریخ

کرده زان پس مکرران صدات

هم بر آن پرده سالها تکرار

شعر تکرار فروغ فرخزاد

منگر بلفظ و معنیم از کم بضاعتی

تنگی برای قافیه تکرار بستن است

شعر تکرار اشتباه

عرض نیرنگ طپش های مرا تکرار نیست

اشک هر مژگان زدنها رنگ دیگر بسمل است

شعر زندگی تکرار فرداهای ماست

رنگ ها بال فشان می رود و می آید

این چمن عالم تجدید کهن تکرار است

شعر درباره تکرار زندگی

عجز تجدید هوسها را نفس آئینه است

یک ورق عمریست میگردانم و تکرار نیست

شعر در مورد تکرار زندگی

در خروش بیدماغان جنون تکرار نیست

دل سپندی بود در محفل صدائی کرد و رفت

شعر کاش میشد زندگی تکرار داشت

تکرار نفس شد سبب مبحث اضداد

امروز تو و ماست کزین پیش منی بود

شعر تاریخ تکرار می شود

من باز هم اشتباه کرده ام…

کات

این سکانس دوباره تکرار میشود

(ای کاش اشتباهات را تکرار نمیکردیم)

شعر در مورد تکرار اشتباه

از گذشته ها خسته ام

از قرینگی روزها

از تکرار فصلها

و ورق خوردن تقویم

بر دیوار اطاقم

قرنهاست که خورشید

در قطلگاه غروب

میمیرد

شعر در مورد تکرار

پشت سر پل ها ویران,روبه رو دیوار

لحظه ها را بی تو بودن,خستگی,تکرار

پرسه می زنم در کوچه های آشنایی های دور

با خیال با تو بودن,تا سحر بیدار

دسته دسته خاطراتت از کوچه پر می کشند

تنها یاد تو می ماند و این روزهای تار

کاش روزی دست هامان می رسیدند به هم

یک نگاه,یک تبسم,یک نوازش, دیدار

حیف,می دانم تو تا همیشه رفته ای

قصه های شهر زاد در کوچه تکرار

شعر در مورد تکرار اشتباه

از این تکرارساعتها

ازاین بیهوده بودن ها

ازاین بی تاب ماندنها

از این تردیدها

نیرنگها

شکها

خیانتها

از این رنگین کمان سرد آدمها

از این مرگ باورها و رویاها

پریشانم

دلم پرواز میخواهد

شعر در مورد تکرار زندگی

نفی در تکرار نفی اثبات پیدا میکند

لفظ هستی مستی ئی دارد اگر مهمل کنید

شعر در مورد تکراری

آن معنی تحقیق که تکرار ندارد

بر صفحه زنند آتش و یکبار نویسند

شعر درباره تکرار

تکرار مبندید بر اوراق تجدد

تقویم نفس را خط پارینه نباشد

شعر درباره تکرار زندگی

گرداندن اوراق نفس درس محال است

موج آئینه پردازی تکرار ندارد

شعری در مورد تکرار

دم پیری زخود مشو غافل

صبح را نیست در نفس تکرار

شعر در مورد زندگی تکراری

نوسواد کتاب امیدم

غافلم زانچه می کنم تکرار

شعر در مورد روزهای تکراری

زندگی محروم تکرار است و بس

چون شرر این جلوه یکبار است و بس

شعر کوتاه در مورد تکرار

عالمی گم کرده ام در گرد تکرار نفس

نسخها بر باد داد این یکورق گردانیم

شعر درباره روزهای تکراری

خط زناری که من چون سبحه املا میکنم

مایل تکرار تا گردم چلیپا میکنم

شعری درباره تکرار

قانون انتظار میگه

منتظر هر چی باشی وارد زندگیت میشه

پس دائم با خودت تکرار کن :

من از فردا

منتظر عالی ترین اتفاق ها هستم …

شعر درباره زندگی تکراری

ای کاش دوباره تکرار میشد تاریخ!

که می آمدی از دور

و من

بودم .

که میدیدمت

در صفحات بی تکرار!!

افسوس که تکرار نمیشود

تقویم!!

شعری درمورد زندگی تکراری

فصل های تکرار…

سال های تکرار…

قرن های تکرار…

تکرار شقاوت…

و تکرار،

همچون سمباده ای بر روح

و روح ، افگار…

تکرار تلخی،

تلخی تکرار…

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 8 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.