; شعر در مورد حوصله و متن درباره حوصله ام سر رفته و حوصله سر رفتن - فال و خواب
شعر در مورد باران از هوشنگ ابتهاج و باران اردیبهشت و دلنوشته در مورد باران

شعر در مورد باران از هوشنگ ابتهاج و باران اردیبهشت و دلنوشته در مورد باران

شعر در مورد باران شعر در مورد باران ؛ از هوشنگ ابتهاج و باران اردیبهشت و دلنوشته در مورد باران همگی در سایت فال و …

شعر مولانا در مورد ثروت و علم و ثروت و پول پرستی و نابرابری و گرسنگی

شعر مولانا در مورد ثروت و علم و ثروت و پول پرستی و نابرابری و گرسنگی

شعر مولانا در مورد ثروت شعر در مورد ثروت ، اندوزی و عشق و ثروتمند و فقیر + ثروت واقعی همگی در سایت فال و …

متن زیبا برای چال گونه خودم و متن درباره چال گونه رفیق و دختری که چال گونه داره

متن زیبا برای چال گونه خودم و متن درباره چال گونه رفیق و دختری که چال گونه داره

متن زیبا برای چال گونه خودم شعر در مورد چال گونه لپ ، متن و عکس نوشته چال گونه و تبریک روز جهانی چال گونه …

شعر در مورد حوصله

شعر در مورد حوصله ؛ متن درباره حوصله ام سر رفته و حوصله سر رفتن

شعر در مورد حوصله ؛ متن درباره حوصله ام سر رفته و حوصله سر رفتن همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

بی لشگریم!حوصله شرح قصه نیست

فرمانبریم حوصله شرح قصه نیست

شعر در مورد حوصله

حوصله می خواست

که بدون خیال تو دقیقه ها را حل کنم توی لیوان قهوه و سربکشم !

شعر در مورد حوصله نداشتن

آرام باش،

حوصله کن،

آب های زودگذر،

هیچ فصلی را نخواهند دید

از ریگ های ته جویبار شنیده ام

مهم نیست که مرا

از ملاقات ماه و گفت و گوی باران

بازداشته اند .

من برای رسیدن به آرامش

تنها به تکرار اسم تو

بسنده خواهم کرد

شعر در مورد بی حوصله گی

من خسته از این غربتم ای عشق چه می شد

راحت بگذاری دل بی حوصله ام را.

شعر در مورد صبر و حوصله

پر نقش تر از فرش دلم بافته ای نیست

از بس که گره زد به گره ، حوصله ها را

شعر درباره حوصله

باز امشب غزلی کنج دلم زندانی ست

آسمان شب بی حوصله ام طوفانی ست

شعری در مورد حوصله

بی قرار تو ام و در دل تنگم گله ها ست

آه! بی تاب شدن عادت کم حوصله ها ست

شعر نو در مورد حوصله

با پرچم سفید به پیکار می رویم

ما کمتریم! حوصله شرح قصه نیست

شعر درباره حوصله نداشتن

حوصله می خواست

که با خیال تو دقیقه ها را حل کنم توی لیوان قهوه و سر بکشم !

شعر درباره بی حوصله گی

مدتی هست که ظرف گله ام سر رفته

خودم از دست خودم حوصله ام سر رفته

شعر کوتاه درباره حوصله

فریاد می زنند ببینید و بشنوید

کور و کریم! حوصله شرح قصه نیست

شعر درباره ی حوصله

نفس حوصله میخواست بی تو !

کوک بزنم چه را به چه ؟

شعر حوصله

من یه بار هشت صبح پاشدم که مثلا کامروا شم؛

انقدر حوصله‌م سر رفت ساعت ده دوباره خوابیدم ..!

شعر حوصله ندارم

تکرار نقش کهنه خود در لباس نو

بازیگریم!حوصله شرح قصه نیست

شعر حوصله ام سر رفته

حوصله می خواست مردن

نمردن حوصله می خواست …

شعر حوصله نداشتن

آیینه ها به دیدن هم خو گرفته اند

یکدیگریم! حوصله شرح قصه نیست

شعر هوای حوصله ابریست

حوصله می خواست بودن !

رفتن حوصله می خواست

شعر بی حوصله

همچون انار خون دل از خویش می خوریم

غم پروریم! حوصله شرح قصه نیست

شعر بی حوصله گی

آیا به راز گوشه چشم سیاه دوست

پی می بریم؟! حوصله شرح قصه نیست

شعر درباره حوصله

حوصله خواندن ندارم !

حوصله نوشتن هم ندارم !

این همه دلتنگی دیگر نه با خواندن کم می شود نه با نوشتن . . .

دلم تو را می خواهد !

شعر دگر حوصله ای نیست

حوصله دیگر رها شده در فضای پوچ

حوصله دیگر بال پرواز ندارد

حوصله دیگر نای راه رفتن در کوچه های تنهایی را ندارد

حوصله اکنون لبریز شده

حوصله دیگر نمی خندد

حوصله دیگر پیر شده

شعر بی حوصله ام

اون قدری که واسه داشتن دستات دیوونت نمی کنم

اون قدری که دیگه حوصله ی دیدن چشماتو هم ندارم.

شعر جماعت من دیگه حوصله ندارم

دگر از «عین» تو تا «قاف» دلم فاصله ای نیست

ولی افسوس، که به پیمودن «شین» حوصله ای نیست

شعر درباره حوصله نداشتن

غصه بسه عزیزم حوصله کن

که داره تموم میشه سختی راه

فکر نکن روزای سبز عاشقی

گم میشن پشت یه دیوار سیاه

شعر درمورد حوصله نداشتن

آمد کنار ِ حوصله ی خیس ِ من نشست

مثل همیشه پنجره ها را ولی نبست

شعر هوای حوصله ابریست

از ایــن گذر روز و شـب و خـواب و نفس خسته شدم

ای مرگ بیا، حوصله ام از این همه پلک زدن سر رفته

شعر زیبا هوای حوصله ابریست

دل اگر حوصله می کرد برآن تنهایی

شهره ی شهر نمی شد که شود هر جایی

شعر هوای حوصله ام ابریست

آرام ترین حوصله روزی ست که گیسوم

یک کور گره در شب تقدیر تو باشد !

auv nv l,vn p,wgu ، شعر در مورد حوصله نداشتن ، شعر در مورد بی حوصلگی

دانلود شعر زیبا هوای حوصله ابریست

راه تا دره ی مهتاب کمی دور و من

کفشی هم حوصله ی خستگیا می پوشم

شعر زیبا سلام زیبا هوای حوصله ابریست

دوباره حوصله داری برای گپ زدنی!؟

ویا که مثل گذشته فراری از سخنی !؟

متن کامل شعر زیبا هوای حوصله ابریست

بیا که حوصله ی دل ز غصه ها سررفت

ز غصه شکوه کنم یا که از تو بنویسم

شعر بی حوصله

خوابه چشماتو ندیده بی قرارم ٍگله کن

واسه این قلبه شکسته یه کمی حوصله کن

شعر درباره بی حوصله گی

عاشقم باور نداری؟ توی چشمات می بینم

بخدا یه بی قرارم ، صبر کن حوصله کن

متن شعر بی حوصله

بی توهوای حوصله ام نوک مدادی است

این لحظه های بی توبرایم زیادی است

شعر در مورد بی حوصله گی

دیگه حوصله ندارم

بی تو باشم تک و تنها

برم از تراس خونه

خیره شم به شکل ابرها

شعر در مورد حوصله

ای دوست دگر هوای ماندن ندارم

دیگر حوصله زندون وقفس ندارم

شعر در مورد حوصله نداشتن

دیگه حوصله ندارم

خیره شم به نقشِ پرده

ببینم روزهای غمگین

میگذرن هفته به هفته

شعری در مورد حوصله

عشق را حوصله کن، تا به وصالش برسی

وصله یِ دامَنِ او شُو،که به خالَش برسی

شعر کوتاه درباره حوصله

واسه هق هق های بارون

دیگه حوصله ندارم

نمیخوام که بی تو بودن

بشه سهم روزگارم

شعر درباره ی حوصله

ای کولی بی حوصله از غصه بپرهیز

گردن به طناب غم پوسیده نیاویز

شعر گرهم گله ای هست دگر حوصله ای نیست

حوصله کن حوصله کن سر نرو از فاصله ها

تو اون قده حوصله کن که سر بره حوصله ها

شعر در مورد حوصله

صبر کم حوصله عشق مرا

رشته زلف تو گردیده طناب

شعر در مورد حوصله نداشتن

چشمام و وا نمی کنم , حوصله ام ندارم

با تو صفا نمی کنم , حوصله ام ندارم

شعر در مورد بی حوصله گی

اینجا تمام حوصله خمیازه می کشد

اینجا تمام انتظارم درد می کند …

شعر در مورد صبر و حوصله

همنشین دل من باش وکمی حوصله کن.

تورفیق دل پردرد و غمی حوصله کن.

شعر درباره حوصله

دردتو ریخت تو دلم , بازشدی تو مشکلم

درد و دوا نمی کنم , حوصله ام ندارم

شعری در مورد حوصله

هیچکس جز تو به درددل من نیست طبیب.

توشفای همه درد والمی حوصله کن.

شعر نو در مورد حوصله

مرگ رسیده پیش من , بسته شده به ریش من

مرگ و رها نمی کنم , حوصله ام ندارم

شعر درباره حوصله نداشتن

رخ زیبای توراقبلهءخودساخته­ ام.

کعبه وبتکده ای و صنمی حوصله کن.

شعر درباره بی حوصله گی

میروی غمگسارمن , بی خبر ازکنارمن

تو رو صدا نمی کنم , حوصله ام ندارم

شعر کوتاه درباره حوصله

برحریم دل من محرم اسرار شدی.

سروری بردل وصاحب حرمی حوصله کن.

شعر درباره ی حوصله

به من خیانتی بکن , برو جنایتی بکن

من که وفا نمی کنم , حوصله ام ندارم

شعر حوصله

چشم امیدبه لطف تو فقط دوخته ام.

یاورم باش بدست کرمی حوصله کن..

شعر حوصله ندارم

باز نمی شوند درا , کشته شدند پریا

من اعتنا نمی کنم , حوصله ام ندارم

شعر حوصله ام سر رفته

تن رنجورمرا اینهمه آزار مده.

تااجل مانده فقط یکقدمی حوصله کن.

شعر در مورد حوصله نداشتن ، شعر بی حوصلگی ، شعر در مورد بی حوصلگی

شعر حوصله نداشتن

خبررسید ازآسمان , بهشت میشود جهان

من که دعا نمی کنم , حوصله ام ندارم

شعر هوای حوصله ابریست

من حوصله ای نداشتم، عشق توام،

چندان کامد، حوصله با خویش آورد

شعر بی حوصله

تهیدست مردان پر حوصله

بیابان نوردان بی قافله

شعر بی حوصله گی

نقض کرم است آن که قدرش

در حوصله امید گنجد

شعر درباره حوصله

هر شیشه دلی حوصله شور ندارد

عریان جگر خانه زنبورندارد

شعر دگر حوصله ای نیست

حوصله وصل آن نگار ندارم

دام به اندازه شکار ندارم

شعر بی حوصله ام

درین ره هست مرغان کاسمانشان

درون حوصله یک ارزن آمد

شعر جماعت من دیگه حوصله ندارم

در حوصله جهان نگنجد

چون گنج ز کنجها برآمد

شعر درباره حوصله نداشتن

عطار چو الصلاء اسرار بگفت

گر حوصله دارید بیایید همه

شعر درمورد حوصله نداشتن

چون نباشد عاشقی را حوصله

ذره وصلش دهد صد ولوله

شعر هوای حوصله ابریست

اینهمه خوردی دگر می بایدت

حوصله داری اگر می بایدت

شعر زیبا هوای حوصله ابریست

در حوصله فلک نگنجد

آن ناله چون درای عاشق

شعر هوای حوصله ام ابریست

از حوصله زمانه تنگ

بر فرق فلک زده شباهنگ

دانلود شعر زیبا هوای حوصله ابریست

آمدم سوی شهر حوصله پر

چشم روشن بدان علاقه در

شعر زیبا سلام زیبا هوای حوصله ابریست

هر نفسی حوصله ناز نیست

هر شکمی حامله راز نیست

متن کامل شعر زیبا هوای حوصله ابریست

حوصله وصل دلارام نیست

باده باندازه نه و جام نیست

دوبیتی ۱:

حوصله ام ابری‌ست، بارانی‌ست دل خسته و افکارم پریشانی‌ست

از این همه تکرار و روزمرگی جانم به لب آمد، زندگانی‌ست؟

دوبیتی ۲:

ای حوصله، یار دیرین من در کنج دلم، هم‌نشین من

ای کاش که می‌آمدی امشب می‌کردمت میهمان این تن

دوبیتی ۳:

در کوچهٔ دل، حوصله سرگردان چون رهگذری تنها و بی‌سامان

تا کی به در این خانه بماند این یار قدیمی، این میهمان

دوبیتی ۴:

آمد به سراغم حوصله امروز در این دل من، غوغا به پا کرد امروز

گفتم که چه می‌خواهی از جان من؟ لبخند زنان، گفت: “تماشا” کرد امروز

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 13 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.