تعبیر خواب شنا ، در برکه و آب گل آلود و استخر امام صادق و شنا کردن با مرده و معشوق

تعبیر خواب شنا

تعبیر خواب شنا ، در برکه و آب گل آلود و استخر امام صادق و شنا کردن با مرده و معشوق

تعبیر خواب شنا ، در برکه و آب گل آلود و استخر امام صادق و شنا کردن با مرده و معشوق همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شیر جنگل ، ابن سیرین و حضرت یوسف و حرف زدن با شیر جنگل در خانه

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب شنا ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که شنا می کنید معنی خواب این است که شما با مکر و حیله زندگی خود را می گذرانید.

خواب شنا جابر مغربی

اگر در خواب ببینید که در آبی شنا می کردید ولی غرق شدید و از دنیا رفتید معنی خواب این است که در کار دنیا خیلی سرگرم می شوید و از اخرت خود غافل می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خودکشی ، دوست و برادر و دیگران و خودم و خواهر از ارتفاع ناموفق

تعبیر خواب شنا لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدید که در آبی شنا می کنید معنی خواب شما این است که زندگی بدون دغدغه ای خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که حین شنا کردن غرق می شوید و یا در آب فرو می روید معنی خواب این است که دچار بدبختی و گرفتاری می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زاییدن پسر ، زایمان نوزاد پسر امام صادق و پسردار شدن حضرت یوسف

اگر در خواب دیدید که در آبی با جریان تند و تیز شنا می کنید معنی خواب این است که دست به کاری جسورانه خواهید زد.

اگر در خواب دیدید که به تماشای شناگران مشغول هستید معنی خواب این است که به آرزوهای خود می رسید.

خواب شنا ابراهیم کرمانی

اگر کسی در خواب ببیند که در ردیا شنا می کند ولی نمی تواند از آب بیرون بیاید معنی خواب او این است که به زندان برود و در بند بماند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خرید ، مغازه و پارچه و خانه و خریدن زمین و ساختن خانه و تقویم

اگر کسی در خواب ببیند که در آب غرق می شود و می میرد معنی خواب او این است که از روی دشمنی و خصومت کشته می شود.

تعبیر خواب شنا آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که به راحتی در جایی شنا می کنید معنی خواب شما این است که در کارهای خود موفق می شوید.

اگر دختری در خواب دید که با یکی از دوستانش شنا می کند معنی خواب این است که بخاطر رفتارش مورد علاقه دیگران قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زن حامله ، بودن دیگران و دختر خود از نظر امام صادق و حضرت یوسف

اگر در خواب دیدید که در آبی گل آلود شنا می کنید معنی خواب شما این است که باید تجربه ای غم انگیز را طی کنید.

اگر زنی در خواب دید با همسرش در دریا شنا می کند معنی خواب این است که به اولین آرزوهای زندگی مشترک خود می رسند.

اگر زنی در خواب دید که در آبی تمیز و کف آلود شنا می کند معنی خواب او این است که به بزرگترین آرزوی خود می رسد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.