; شعر در مورد راز و افشای راز و شعر مولانا در مورد راز زندگی و پنهان و رازداری کلاس چهارم - فال و خواب
شعر در مورد دخترم و متن دلبرانه برای دخترم و یک شعر برای دخترم و شعر مولانا در مورد دختر

شعر در مورد دخترم و متن دلبرانه برای دخترم و یک شعر برای دخترم و شعر مولانا در مورد دختر

شعر در مورد دخترم شعر در مورد دخترم ، شعر در مورد دخترم تاج سرم ، شعر در مورد دخترم با تو سخن می گویم …

کپشن تولد دوست صمیمی و متن فوق العاده زیبا برای تولد دوست

کپشن تولد دوست صمیمی و متن فوق العاده زیبا برای تولد دوست

کپشن تولد دوست صمیمی شعر در مورد تولد دوست ، متن زیبا در مورد تولد دوست قدیمی ، جمله درباره تولد دوست قدیمی در سایت …

شعر در مورد حوصله و متن درباره حوصله ام سر رفته و حوصله سر رفتن

شعر در مورد حوصله و متن درباره حوصله ام سر رفته و حوصله سر رفتن

شعر در مورد حوصله شعر در مورد حوصله ؛ متن درباره حوصله ام سر رفته و حوصله سر رفتن همگی در سایت فال و خواب . …

شعر در مورد راز

شعر در مورد راز ؛ و افشای راز و شعر مولانا در مورد راز زندگی و پنهان و رازداری کلاس چهارم

شعر در مورد راز ؛ و افشای راز و شعر مولانا در مورد راز زندگی و پنهان و رازداری کلاس چهارم همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

گورخانه ی راز تو چون دل شود

آن مرادت زودتر حاصل شود

شعر در مورد راز دل

مجلسیان محرم اسرارعشق

همنفسان غرقه دریای راز

شعری در مورد راز دل

راز دل پیش دوستان مگشای

گر نخواهی که دشمنان دانند

شعر در مورد رازداری

راز دل با کس نگفتم چون ندارم محرمی هرکه را محرم شمردم عاقبت رسوا شدم

راز دل با آب گفتم تا نگوید با کسی عاقبت ورد زبان ماهی دریا شدم

شعر در مورد رازداری برای کودکان

فاش به اهل دل شده ،راز مگوی شعر من

بیم ندارم از سخن… یا ز ِهمه حقایقی

شعر در مورد رازداری کودکانه

تو که در خود بشکستی همه پرهای صعود

تو که ناآگهی از پیچ و خم راز وجود

شعر در مورد رازداری از حافظ

عمریست دلم در پس یاریست به راز

روزم به دعاست از پس راز و نیاز

شعر در مورد رازداری

آن راز که از ماست پس پرده بلاست

کی راز شود باز که یابم دل باز

شعر کوتاه در مورد رازداری

بیگانه شـــــــد به غیر تو هر آشنای راز

بیگانه کی توان سخن ابراز کرد و رفت

یک بیت شعر در مورد رازداری

با دیــدهء دل دیدم گلْ چهره خونیــن را

افســوس نفهمیدم راز مــی شیـــرین را

شعر درباره رازداری

من سکوتی گشته ام در محبس فریاد دل

تا بمیرم در سکوتم من نگویم راز عشق.

شعر درباره رازداری کودکانه

ای راز بهـــــــانه نهان مستــــی من

ای گوهر آسمــــــــانی فرا هستی من

شعر حافظ در مورد رازداری

دیگرم نیست نهان راز که بیچاره دلم

آشکار آنهمه اسرار و این رازم کرد

شعر در مورد راز

فقط عشق تو شد یار و یاور من

که راز سبز زندگی را آموختم

شعر در مورد راز نگهداری

گفتم که مرا با راز چشم تو کاریست

یاغی شد و با دل ِ من دائم به جنگ است

شعر در مورد راز و نیاز با خدا

راز و رمز عاشقی بی پردگی ست

سر موجود در وجود دل دادگی ست

شعر در مورد راز عشق

نوشتم راز خود برقلب کاغذ

نوشتم راز عشقم را نوشتم

شعر در مورد راز موفقیت

راز نهان در دل نهم آنگه که دل بر تو دهم

زین لحظه وقف تو شوم شاید که با دل نشنوم

شعر در مورد راز زندگی

راز دل به کس بگم که گوش دهد

نه آنکس که گوش دهدو پشت نهد

شعری در مورد راز داری

راز خلقت رنج ما بیهوده بود

شانه‌هامان ثقل غربت دیده بود

شعر کودکانه در مورد رازداری

یک سبد پر راز روی خود پاشیده است

دانه های نقره فام در پشت ابر

شعر در مورد رازداری کودکان

من ندانم چیست راز انتظار؟

درخزان ماندن به امّید بهار

شعر درباره راز نگهداری

خدایا چه شد آنهمه التجا

به شب زنده داری و راز و نیاز

چرا آنهمه سوز و ساز و دعا

به درگاه تو، بی اثر بود باز

شعر درباره راز و نیاز با خدا

تویی اون بهونه ی من واسه موندن و نرفتن

پس بزار پیشت بمونم تا بشه فرصت رفتن!!!

شعری درباره ی راز و نیاز با خدا

ای که لیلی پیش تو مجنون شده

ای که راز عشقی و همرازمی

شعری در مورد رازداری

دراین خلقت دو صد راز نهان زد

دلی را بهر سوز عاشقان زد

شعر نو در مورد رازداری

بگو چیست راز خم ابرویت؟

چرا این چنینی ست فـُرم ِمویت؟

شعر درباره رازداری

حسرتی شبیه غزل های من پُر است از تو

بی تو مانده راز دلم با خدا، خداحافظ!

شعر درباره راز عشق

شب به بالین تو خفتن چه خوش است

راز عشق تو شنفتن چه خوش است

شعری در مورد راز موفقیت

راز دلم با کی بگم ، که منو درک کنه

تا که اونو بشنوه ، نره منو ترک کنه

شعر درباره راز موفقیت

راز من گفتنی نیست ، راز من توی چشامه

راز من یاد تو ، که اونم همش باهامه

شعری درباره راز موفقیت

ای زمین ای اسمان این راز را با خود نبر

دوست دارم این جهان گردد ز رازم با خبر

شعر درباره راز زندگی

بانوی من راز زمین در دست های توست

تو استعاره از خدایانی تو می دانم

شعر راز دل

خواهم که بگویم به تو این رازِ مگو

گویم به تو امّا به کس این راز، مگو

شعر راز دل محمد رضا شجریان

کجاست تکرار آن روز پر از راز

سرودن های مرغان هوس باز

شعر راز دل قربانی

ایـن تـبحر را چطور آمـوختـی _از کـِی،کـجا؟

راز پـروانـه شـدن از آسـمانـم خـارج است!

شعر راز دل علیرضا قربانی

فطنت او برآید از پی ساز

مور وار از میان خانه راز

شعر درباره راز دل

فلک از جود او عطا جویست

راز بارای او سخن گویست

متن شعر راز دل قربانی

هم نکودار اصل و فضل و کرم

هم نگهدار راز دین و حرم

متن شعر راز دل

گنج را همچو رنج بگذارد

راز را همچو دین نگهدارد

شعر راز دل بشنو

راز دارست عزتش زانست

خازن راز و حارس جانست

شعر راز دل پیش دوستان مگشای

واقف راز شهریار به دل

در دلش راز مملکت حاصل

شعر رازداری

بخوان گر صاحب راز الستی

حقیقت راز هشیاری و مستی

شعر رازداری کودکان

زهی قرآن که دانی در حقیقت

نموده راز جانان در شریعت

شعر رازداری کوتاه

گمان گر مسپری در پرده راز

چو ما زین خرقه اندر عشق در باز

شعر رازداری کودکانه

بده جامی دگر چون راز گفتم

اناالحق با همه سرباز گفتم

شعر رازداری مولانا

که هشیار است اینجادرخرابات

که با او راز بنمایم بطامات

شعر رازداری برای کودکان

حقیقت راز ما معنی است جانی

نمودستیم این راز نهانی

شعر رازداری از حافظ

همه مردان ز دعوی باز گشتند

در این اسرار صاحب راز گشتند

شعر رازداری از سعدی

وصال عاشقان در جان فشانی است

که عاشق در ازل راز نهانی است

شعر رازداری حافظ

سرافراز است و دارد همچو جانم

همیداند یقین راز نهانم

شعر رازداری رهی معیری

که بیشک اینچنین باید یقین باز

که تا پیدا کنم اندر سرت راز

شعر درباره رازداری کودکانه

بگوید با تو چون من هر زمان راز

در اندازد در آندم برقعت باز

شعر در مورد رازداری کودکانه

یقین نقاش میداند ترا راز

نماید راز خود اینجایگه باز

شعر در مورد رازداری برای کودکان

درون کعبه با من راز گویند

ز دیرم باز جمعی باز جویند

شعر راز

تو ایخضر جهان گر راز جوئی

ز من ذات خدا می باز جوئی

رازداری شعر

یکی چون من که موسی صاحب راز

نیارست او نمود اینجا مرا باز

شعر راز شکوفایی

نمودم راز موسی می ندانست

مر این اسرارها راز جهانست

شعر راز گل سرخ

مقصد و مقصود رحمانی بدان

وزجمیع راز هستی راز دان

شعر راز گل سرخ سهراب سپهری

نگنجد هیچ اندر نزد جانان

شرائط هر کسی را راز پنهان

شعر راز گل سرخ سهراب

نماز صادقان راز اله است

نماز عاشقان دیدار شاه است

شعر در مورد راز دل

نماز آنست کاینجا راز بینی

یقین عین العیان را باز بینی

شعری در مورد راز دل

ایا دانای راز لامکانی

یقین دانم که تو راز نهانی

شعر در مورد رازداری

داننده راز راز ننهفت

با مادرش آنچه دید بر گفت

شعر در مورد رازداری برای کودکان

با بلبل مست راز گوید

غمهای گذشته باز گوید

شعر در مورد رازداری کودکانه

از بس که به سایه راز می گفت

همسایه او به شب نمی خفت

شعر در مورد رازداری از حافظ

لیلی و ز حسن ناز بر ناز

مجنون و ز عشق راز در راز

شعر در مورد رازداری

راز پیغمبر تو راز دوست دان

مغز دیگرهاست باقی پوست دان

شعر کوتاه در مورد رازداری

راز من کلی تو میدانی تویی

هر چه گفتم بر زبان کلی تویی

یک بیت شعر در مورد رازداری

راز خود با راز حق آمد یقین

راز باید گفت مرد راه بین

شعر درباره رازداری

راز خود گفته بدانای جهان

برگذشته از زمین و از زمان

راز دل با سرو گفتم (یغما گلرویی):

راز دل با سرو گفتم، شد خم و درهم شکست گوییا هرگز نبوده سرو ناز و نازشی راز دل گفتم به سایه، از کنارم دور شد همچو او هرگز نبوده سایه‌ای همراهمی راز دل با آب گفتم، تا نگوید با کسی ماهیان افسانه کردند از غم جانکاهی‌ام

بگذار به تو راز دل زار بگویم (حمیده صحرایی):

بگذار به تو راز دل زار بگویم راز دل شوریده و بیمار بگویم شاید که به فردا نکشد شعله‌ی عمرم آن قصه ی ناگفته به اقرار بگویم

راز خلقت (مولانا):

بشنو از نی چون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند کز نیستان تا مرا ببریده‌اند در نفیرم مرد و زن نالیده‌اند

راز نهفته (فریدون مشیری):

در کوچه‌سار شب که نسیم اسرارِ‌ نهفته‌ای را می‌گفت به گوشِ هر برگ من از کنارِ‌ بیدِ مجنون می‌گذشتم

رازِ عشق (هوشنگ ابتهاج):

ای که می‌گویی طبیبِ عشقِ مسکین مباش عشق را با نیشترِ حکمت درمان نمی‌توان کرد

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 13 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.