; شعر در مورد آینه و متن انگلیسی و متن های زیبا در مورد آینه شکسته حافظ - فال و خواب
متن کوتاه در مورد تواضع و شعر موتاه در مورد افتادگی از سعدی و فروتنی

متن کوتاه در مورد تواضع و شعر موتاه در مورد افتادگی از سعدی و فروتنی

متن کوتاه در مورد تواضع با مجموعه شعر در مورد تواضع و ادب ، اشعاری زیبا در مورد تواضع و فروتنی ، زیباترین شعر در …

شعر در مورد درد و شعر کوتاه درباره درد جامعه از حافظ و مرهم درد و رنج و درمان بیماری

شعر در مورد درد و شعر کوتاه درباره درد جامعه از حافظ و مرهم درد و رنج و درمان بیماری

شعر در مورد درد شعر در مورد درد ؛ شعر کوتاه درباره درد جامعه از حافظ و مرهم درد و رنج و درمان بیماری همگی …

شعر در مورد آزادی وطن و شعر مولانا در مورد آزادی و شعر غم آزادی وطن

شعر در مورد آزادی وطن و شعر مولانا در مورد آزادی و شعر غم آزادی وطن

شعر در مورد آزادی وطن شعر در مورد آزادی وطن ؛ شعر مولانا در مورد آزادی و شعر غم آزادی وطن همگی در سایت فال …

شعر در مورد آینه

شعر در مورد آینه ؛ متن انگلیسی و متن های زیبا در مورد آینه شکسته حافظ

شعر در مورد آینه ؛ متن انگلیسی و متن های زیبا در مورد آینه شکسته حافظ همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

آئینه‌ای بگیر و تماشای خویش کن

سوی چمن به عزم تماشا چه می‌روی؟

شعر در مورد آینه

مژه بر هم نزدم آینه‌سان در همه عمر

بسکه در دیده من شوق تماشای تو بود

شعر در مورد آینه ها

این لب بوسه فریبی که ترا داده خدا

ترسم آئینه به دیدن ز تو قانع نشود

شعر در مورد آینه از حافظ

من از دلبستگی‌های تو با آئینه دانستم

که بر دیدار خود ای تازه گل عاشق تر از مائی

شعری در مورد آینه

این یک نفس که دیده ما میهمان تست

آئینه پیش رو نگذاری چه می‌شود؟

شعر در مورد آینه

بعد از این روی من و آئینه وصف جمال

که در آنجا خبر از جلوه ذاتم دادند

شعر نو در مورد آینه

کند گر آرزوی دیدنت آئینه جا دارد

که از خورشید رویت در برابر «رونما» دارد

شعر زیبا در مورد آینه

به عیب خویش بپرداز تا شوی بی‌ عیب

مباش آئینه عیب دیگـــــــران زنهار

شعر کوتاه در مورد آینه

التفاتی نیست خوبان را به حال عاشقان

تا مثال خویش در آئینه پیدا کرده‌اند

شعر کوتاه در مورد آینه

متاب رخ نفسی تا به حال خود باشم

چو عکس آینه ما زنده از نگاه توایم

شعر سهراب در مورد آینه

دوشنبه پیش رویت آئینه را نهادم

روز سفید خود را آخر سیاه کردم

شعر در مورد آیینه ها

خیال روی تو آئینه‌ای به دستم داد

که فارغــــــم ز تماشای هر دو عالم کرد

شعری در مورد آیینه

پنهان مکن ز آئینه ، رخسار خویش را چندان

که کسب نــــــــور کند از صفای تو

شعر درباره آینه

یک جلوه کند ماه در آئینه صد موج

جز نقش تو بر سینه صد پاره ندارم

شعر در مورد آیینه شکسته

آنکه در آئینه دارد بوسه را از خود دریغ کی

به عاشق وا گذارد اختیار بوسه را؟

شعر نو درباره آینه

می‌گشاید چشم بر روی تو پیش از آفتاب

چشم ما هم طالع آئینه بودی کاشکی

شعری زیبا در مورد آیینه

رفته رفته آب شد آئینه از عکس رخش

چون نگردد آب آخر سد اسکندر نبود

شعر زیبا در باره اینه

بازآ و در آئینه جان جلوه‌گری کن

ما را ز غم هستی بیهوده بری کن

اشعار زیبا در مورد آیینه

چمن سبز فلک را چمن آرائی هست

زیر این رنگ نهان آئینه سیمائی است

شعر زیبا درباره آینه

همچون تو به عالم نتوان گفت کسی

نیست در آئینه کس تو به سیمای تو ماند

یک شعر زیبا در مورد آیینه

قسم به عشق،که از فیض پاک دامانی است

که خلوت همه خوبان کنار آئینه است

شعر کوتاه در مورد آیینه

صاف چون آئینه می‌باید شدن با نیک و بد

هیچ چیز از هیچ کس در دل نمی‌باید گرفت

شعر کوتاه درباره آینه

ز تیره بختی آئینه حیرتی دارم

ترا کشید در آغوش و آفتاب نشد

متن بی قراری زیبا

گاه جلوے آیـــــنه مــے ایستـــم…

خودم را در آن می بـینـم …

دســت روے شانـه هایــش مــے گذارم

و مے گویــم: . . . . چه تحملــے دارد … دلــت …

شعر در وصف آینه

دیشب آئینـــه روبــــرویـــــم گفــــت

کای جوان فصل پیری تو رسید

شعر در وصف آینه

آئینه‌ای طلب کن تا روی خود ببینی

و ز حسن خود بماند انگشت در دهانت

شعر در وصف آیینه

آینه چون نقش تو بنمــــــــود راست

خود شکن آئینه شکستن خطــــــا است

شعری در وصف اینه

آن بت نمود عکس رخ خود در آئینه من

بت پرست گشتم و او خودپرست شد

شعر نو در وصف آیینه

همتای حسن خویش نبینی به هیچ روی

غیر از دمی که آئینه ات در مقابل است

شعر آینه مولانا

ترا آئینه آگه سازد از زیبائی و زشتی

بلی اینسان هنر جز از دل روشن نمی‌آید

شعر آینه دنیا

گر من سخن نگویم در وصف روی و مویت

آئینه ات بگوید پنهــــــان که بی‌نظیری

اشعار فاضل نظری در مورد آینه

هرچه آیینه به توصیف تو جان کند نشد 

آه، تصویر تو هرگز به تو مانند نشد

گفتم از قصه عشقت گرهى باز کنم

به پریشانى گیسوى تو سوگند، نشد

شعر زیبا خاقانی در مورد آینه

تا آینه جمال تو دید و تو حسن خویش

تو عاشق خودی ز تو عاشق تر آینه

از روی تو در آینه جان ها شود خیال

زین روی نازها کند اندر سر آینه

شعر آینه فریدون مشیری

بس که رخسار تو در مدّ نظر داشته‌ام

دیده‌ام روی تو، چون آئینه برداشته‌ام

شعر آینه فروغ

دوش در آئینه دل نقش سیمای تو دیدم

ماه را روشنتر از هر شب ز رؤیای تو دیدم

شعر آینه فرهاد

 دلم که آینه ای شد، چرا نمی تابد

درو رخ تو؟ همانا که نیست آینه پاک

شعر آینه سهراب سپهری

 دل من آینه توست، پاک می دارش

که روی پاک نماید، بود چو آینه پاک

auv nv l,vn Hdki ، شعر آینه شکسته ، شعر در مورد آینه ها

شعر آینه سایه

 آری چو آفتاب بیفتد در آینه

گوید هر آینه که: همه مهر روشنم

شعر آینه فاضل نظری

 ای رخ چون آینه افروخته

الحذر از آه من سوخته

شعر آیینه مولانا

 ای آینه ایمنی که ناگاه

در تو رسد آه دردمندی

شعر آینه مولوی

 جمال پردگی جاودانه ننماید

مگر به آینه پاکان سینه سینائی

شعر درباره آینه از مولانا

 صبر مرا آینه بیماریست

آینه عاشق غمخواریست

زن در آینه شعر مولانا

 آینه همدگر افتاد مسبب و سبب

هر کی نه چون آینه گشتست ندید آینه را

شعر آینه دنیا از کیست

 هر آینه کو بیند شمس الحق تبریزی

هم آینه برسوزد هم آینه گوید خه

شعر آیینه دنیا

 تا که در دیده من کون و مکان آینه گشت

هم در آن آینه آن آینه رو می بینم

شعر آینه فروغ فرخزاد

 ز بس که آینه گشته ست روی زانوی من

که آینه ز چه شد همنشین زانویش؟

شعر آیینه فروغ فرخزاد

 آینه بینی و پس گویی که من خود بین نیم

چون ببینی آینه، ناچار خودبینی کنی

شعر آیینه فروغ

 دل آینه صورت غیبست ولیکن

شرطست که بر آینه زنگار نباشد

شعر آینه شکسته فروغ فرخزاد

 به کدام آینه تسخیر کنم روی ترا؟

که دل صاف من آیینه تارست ترا

شعر آینه از فروغ

 سیمای تو روحانی در آینه دریاست

ارزانی دریا باد این آینه سیمائی

شعر آینه شکسته از فروغ فرخزاد

 من نگویم آینه با روی تو

آسمان کهنه پرزنگ را

شعر آینه فرهاد مهراد

 به روزی صد هزاران عیب و خوبی

بگوید آینه غوغاش نبود

متن شعر آینه فرهاد

نمی دانم

تاثیر خنده های توست

یا ور رفتن با گل های باغچه

که آینه مدتی است

جوان تر از

پارسال نشانم می دهد

دانلود شعر آینه فرهاد

کاش آن آینه ئی بودم من

که به هر صبح تو را می دیدم

می کشیدم همه اندام تو را در آغوش

سرو اندام تو

با آن همه پیچ

آن همه تاب

آنگه از باغ تنت می چیدم

گل صد بوسه ی ناب.

شعر آهنگ آینه فرهاد

تو خستگی را لای انگشتانت دود می کنی

من زندگی ام را پای چشمانت!

عاشقی را که جار نمی زنند

بعد از تو

از تمام آینه ها بی زارم!

متن شعر آینه از فرهاد

نگاهم

در آینه فرو می ریزد

جزیره ای

به زیر آب می رود

در ساحل آینه،

دستانی کورمال

عطر تو را می جویند

و پرندگان

بودن جزیره را

فراموش می کنند

آینه در شعر سهراب سپهری

اصلا هیچوقت برنگرد

در این خانه نه گلی مانده

که بوی روزهای گذشته را بدهد

نه آینه ای

که تو را به روی خودش بیاورد.

من برمی خیزم!

شعر آیینه فاضل نظری

چراغی در دست

چراغی در دلم.

زنگارِ روحم  را صیقل می زنم

آینه ئی برابرِ آینه ات می گذارم

تا با تو

ابدیتی بسازم!

شعر آیینه از فاضل نظری

آینه دار چراغ ها

گاهی برای بازی خیل فرشتگان

تن را

میان حادثه ها رهسپار کن

شعر آینه از حافظ ، شعر آینه از سعدی ، شعر آینه از مولانا ، شعر آینه از فریدون مشیری

شعر در مورد آینه

خانه را از دوش عشق برداشتم ،

عکس را از قاب ،

یاد را از تخت

و قلبم را از کنار آینه ات .

دوستی ، چمدانی شد برای من

تا قشنگیِ زندگی برای تو بماند

شعر در مورد آینه ها

چه تنهایی بیکرانی ست در این طلا

ماه شب ها، دیگر آن ماه نیست که آدم نخستین دید.

قرن های شب زنده داران

ماه را سرشار شراب های کهن کرده است.

نگاهش کن

آینه ی توست!

شعر در مورد آینه از حافظ

گرچه چشمان تو جز در پی زیبایی نیست   

دل بکن! آینه این قدر تماشایی نیست

شعری در مورد آینه

سلام‌هایم را

به عطر و آینه آغشته می‌کنم

هر روز

چقدر پنجره‌ات

برای سر زدن یک نسیم جا دارد؟

شعر در مورد آینه

سلام‌هایم را

به عطر و آینه آغشته می‌کنم

هر روز

چقدر پنجره‌ات

برای سر زدن یک نسیم جا دارد؟

شعر نو در مورد آینه

تو آینه را می زنی می‌شکنی

من دلگیر می‌شوم …

تو در همین خرده آینه ها تکرار می‌شوی!

شعر زیبا در مورد آینه

 دلم چون آینه خاموش گویاست

به دست بوالعجب آیینه داری

شعر کوتاه در مورد آینه

 ور بسوی غیب نظر خواهد او

آینه دیده دیدارمش

شعر سهراب در مورد آینه

 در دیگ خرافات کفچلیزی

در آینه ناکسی خیالی

شعر در مورد آیینه ها

 شاگردی رایت ار نماید

روشنگر آینه شود نم

شعری در مورد آیینه

 نیست حاجت به نقاب آن رخ چون آینه را

پرده شرم و حیا آینه دان است او را

شعر درباره آینه

 این جهان آینه و هستی ما نقش و نگار

نقش در آینه آخر چه قدر خواهد ماند؟

شعر در مورد آیینه شکسته

 نیست امروز غم روی زمین بر دل من

دایم این آینه را آینه دان از گل بود

شعر نو درباره آینه

 نه روی آینه ای در نظر نه آینه رویی

چگونه طوطی بی مثل من به حرف در آید

هوشنگ ابتهاج (سایه):

آینه در آینه،

هر روز

زنی در من پیر می شود

زنی در من جوان می ماند

زنی می گرید

زنی می خندد

زنی می میرد

زنی به دنیا می آید

مولانا:

آینه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن، آیینه شکستن خطاست

صائب تبریزی:

در آینه تصویر خود را دیدن

از روی خود آگاه شدن است

نیما یوشیج:

آیینه، حقیقت تلخ است

آیینه، شکستن دارد

سهراب سپهری:

آب را گل نکنیم:

شاید این آب روان،

می رود پای سپیداری، تا فرو شوید اندوه دلی.

دست درویشی شاید، نان خشکیده فرو برده در آب.

زن زیبایی آمد لب رود،

آیینه ی چارقدش را در آب

بیندازد.

آخرین بروز رسانی در : شنبه 12 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.