; شعر در مورد حق و باطل و جملات زیبا و شعر مولانا در مورد حقیقت و حق و ناحق - فال و خواب
شعر در مورد حسرت زندگی و دیدار و کربلا و خوردن و عمر و آه و حسرت از حافظ

شعر در مورد حسرت زندگی و دیدار و کربلا و خوردن و عمر و آه و حسرت از حافظ

شعر در مورد حسرت شعر در مورد حسرت ؛ زندگی و دیدار و کربلا و خوردن و عمر و آه و حسرت از حافظ همگی …

تبریک تولد رفیق فابریک با فونت خاص و متن تبریک تولد رفیق فابریک طنز

تبریک تولد رفیق فابریک با فونت خاص و متن تبریک تولد رفیق فابریک طنز

تبریک تولد رفیق فابریک با فونت خاص تبریک تولد رفیق فابریک با فونت خاص ؛ متن تبریک تولد رفیق فابریک طنز در سایت فال و خواب .با …

شعر در مورد ضرب المثل و شعر طنز ضرب المثل معاصر و ضرب المثل شعرگونه با معنی

شعر در مورد ضرب المثل و شعر طنز ضرب المثل معاصر و ضرب المثل شعرگونه با معنی

شعر در مورد ضرب المثل شعر در مورد ضرب المثل ؛ شعر طنز ضرب المثل معاصر و ضرب المثل شعرگونه با معنی همگی در سایت …

شعر در مورد حق و باطل

شعر در مورد حق و باطل ؛ جملات زیبا و شعر مولانا در مورد حقیقت و حق و ناحق

شعر در مورد حق و باطل ؛ جملات زیبا و شعر مولانا در مورد حقیقت و حق و ناحق همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

مردان خدا پرده پندار دریدند

یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

فریاد که در رهگذر آدم خاکی

بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند

همت طلب از باطن پیران سحرخیز

زیرا که یکی را ز دو عالم طلبیدند

زنهار مزن دست به دامان گروهی

کز حق ببریدند و به باطل گرویدند

شعر در مورد حق و باطل

درون حسن روی نیکوان چیست؟

نه آن حسن است تنها، گوی آن چیست ؟

جز از حق می نیـــــــاید دلربایی

که شــرکت نیــست کــس را در خدایی

کجـــا شهـــوت دل مردم ربــــاید

که حق ، گه گه ز باطـــــــــل می نماید

موثــر حق شــناس اندر همه حال

ز حـد خویشــــــتن ، بیــــرون منه پای

حق اندرکسوت حق ،دین حق دان

حق انـــدر باطـــل آمــد کار شیـــــطان

شعر درباره حق و باطل

همچنانک هر کسی در معرفت

می کند موصوف غیبی را صفت

فلسفی از نوع دیگر کرده شرح

باحثی مر گفت او را کرده جرح

شعر حق و باطل

که به ظن تقلید و استدلالشان

قایم است و جمله پر و بالشان‏

شبهه‏اى انگیزد آن شیطان دون

در فتند این جمله کوران سر نگون‏

جملات عاشقانه انگلیسی برای همسر

My amorous song broke in my throat

Silence was righteous, the voice broke in throat

آواز عاشقانه ما در گلو شکست

حق با سکوت بود، صدا در گلو شکست

شعری در مورد حق و باطل

شیخ مکتب رو لعنت گفتن و رفتن

مومنی ظاهر نما جای شیخ گذاشتن

گفتن حرفای تو دین و ایمان بود

چراغی روشن توی تاریکی جاده بود

گفتا علتُ و دیدی و معلول را ندیدی

ایمان را در لغزشی به باد دادی

من سوی چشمیه ناب و پاک میروم 

پاک میروم سوی چشمیه ناب میروم

شعر درباره ی حق و باطل

وآن دگر در هر دو طعنه می زند

وآن دگر از زرق جانی می کند

هر یک از ره این نشانها زان دهند

تا گمان آید که ایشان زان ده اند

شعر حق و باطل از سعدی

دیگر این داس خموشی تان زنگار گرفت

به عبث هر چه درو کردید آواز مرا

باز هم سبزتر از پیش

می بالد آوازم

هر چه در جعبه ی جادو

دارید

به در آرید که من

باطل اسحر شما را همگش می دانم

سخنم

باطل السحر شماست

شعر حق و باطل از حافظ

این حقیقت دان نه حق اند این همه

نه به کلی گمرهانند این رمه

زانک بی حق باطلی ناید پدید

قلب را ابله به بوی زر خرید

شعر حق و باطل از خاقانی

گر نبودی در جهان نقدی روان

قلبها را خرج کردن کی توان

تا نباشد راست کی باشد دروغ

آن دروغ از راست می گیرد فروغ

شعر حق و باطل از شبستری

پاى استدلالیان چوبین بود

پاى چوبین سخت بى‏تمکین بود

غیر آن قطب زمان دیده‏ور

کز ثباتش کوه گردد خیره‏سر

شعر حق و باطل از بافقی

بر امید راست کژ را می خرند

زهر در قندی رود آنگه خورند

گر نباشد گندم محبوب نوش

چه برد گندم نمای جو فروش

شعر حق و باطل از صائب

پس مگو کین جمله دمها باطل اند

باطلان بر بوی حق دام دل اند

پس مگو جمله خیالست و ضلال

بی حقیقت نیست در عالم خیال

شعر حق و باطل از عطار

پاى نابینا عصا باشد عصا

تا نیفتد سر نگون او بر حصا

آن سوارى کاو سپه را شد ظفر

اهل دین را کیست سلطان بصر

شعر حق و باطل از شمس

من نکردم امر تا سودى کنم

بلکه تا بر بندگان جودى کنم‏

هندوان را اصطلاح هند مدح

سندیان را اصطلاح سند مدح‏

شعر حق و باطل از انوری

تو سوی کعبه رود کاروان ما

پیداست آن که جز ره باطل نمی رود

شعر حق و باطل از ناصر خسرو

شعرهای باطل ندارم

که وقتتونُ بگیرم

واسه یه جُرعه معرفت

با یه ترانه میمیرم!

شعر حق و باطل از لاهوری

توگرمی خواهی این شور وشعف برخیز

که گویا این جهان خوش می شود باطل

شعر حق و باطل از پروین

سیلاب غریبی ست غم آری رفقا!

از حجم خود این اساس باطل بکنید

شعر حق و باطل از مثنوی

بر حول مدار ِ روز و شب، تکراری

قربانی چرخ ِ دور باطل گشتیم

شعر حق و باطل از مولوی

فکر کردی تو نباشی

می شم یه مرد آتل

ولی باید بدونی

زهی خیال باطل

شعر حق و باطل از مولانا

عمری است که رفتنت به عشق ،مهر باطل زده است

با رفتن تو ، کشتی قلب ، سینه در گل زده است

شعر در مورد حق و باطل

خط باطل میکشم بر آنچه باور کرده ام

مُهر باطـل میزنم بر دفتر افســـانه ها

شعر درباره حق و باطل

عاشقی وقتی به آخر می رسد

دور باطل می شود دیدارها

شعر حق و باطل

احساس نفرت ؛ روزها حبس ابد در خود

شب،قرص،وحشت،خواب باطل لحظه ی اعدام

شعری در مورد حق و باطل

تمیز حق و باطل عاقل از مجنون نمیخواهد

که آن دلداده ی لیلی ز جانان میدهد پاسخ

شعر درباره ی حق و باطل

گفتی تو به هر جایی , زیبا رخ ِ دنیایی

باطل همه اندیشی , بر وهم ِ تو می خندم

شعر حق و باطل از سعدی

به برگ برگ عمر من نشانده مهر “

باطل است”خزان خشک دست های روزگار بی وفا

شعر حق و باطل از حافظ

ز باطل بگذر و حق را طلب کن

مجو باطل ازین باطل چه حاصل

شعر حق و باطل از خاقانی

بوالمظفر حق نواز و خصم باطل پرور است

دور باطل حق تعالی برنتابد بیش از این

شعر حق و باطل از شبستری

ظل حق است اخستان همتاش مهدی چون نهی

ظل حق فرد است، همتا برنتابد بیش از این

شعر حق و باطل از بافقی

که مرا گفته اند از پی دل

حق ز حق خواه و باطل از باطل

شعر حق و باطل از صائب

چون توبر باطلی و من بر حق

از تو جویم نصیب خویش الحق

شعر حق و باطل از عطار

زانکه نفس ارچه گوهریست شریف

کار او باطل است و رای سخیف

شعر حق و باطل از شمس

دل بدو داده ام که حق پرورد

باز گردد به سوی حق پردرد

شعر حق و باطل از انوری

کجا شهوت دل مردم رباید

که حق گه گه ز باطل می نماید

شعر حق و باطل از ناصر خسرو

حق اندر کسوت حق بین و حق دان

حق اندر باطل آمد کار شیطان

شعر حق و باطل از لاهوری

حاکم عادلی و دانا دل

فارق معنی حق و باطل

شعر حق و باطل از پروین

اهل دل فارغ از اندیشه باطل باشند

عمر نادان به تمیز حق و باطل گذرد

شعر حق و باطل از مثنوی

چون همی خواهی شدن باری ز پیش

راه حق گیر ای مرادت دیده پیش

شعر حق و باطل از مولوی

هر که فانی شد ز دید او دید دید

هم ز حق گفت و ز حق رازی شنید

شعر حق و باطل از مولانا

همچو ایشان اندرین واصل شوی

هم ز حق گویی و از حق بشنوی

شعر در مورد حق و باطل

سینه شکاف گشته دل عشق باف گشته

چون شیشه صاف گشته از جام حق تعالی

شعر درباره حق و باطل

گویند جمله یاران باطل شدند و مردند

باطل نگردد آن کو بر حق کند تولا

شعر حق و باطل

آب حیات حقست وان کو گریخت در حق

هم روح شد غلامش هم روح قدس لالا

شعری در مورد حق و باطل

کلکش اندر بیان باطل و حق

کمترین مستمع قدر دارد

شعر درباره ی حق و باطل

گفتی که باطل است کدامین و حق کدام

حق روشن است و باطل آنکه این سؤال کرد

شعر حق و باطل از سعدی

دنیاست باطل و نظر هر که سوی اوست

وانکس که بهر سیم و زرش قیل و قال کرد

شعر حق و باطل از حافظ

همیشه در دل من بود نقش باطل و حق

تو آمدی همه حق شد نماند باطل من

شعر حق و باطل از خاقانی

گذر ز باطل و مردانه حق پرستی کن

ز حق پرستی بهتر چه کار خواهد بود؟

شعر حق و باطل از شبستری

عالم همه حق توست و هر چیز

کان حق تو نیست هست باطل

شعر حق و باطل از بافقی

حق و باطل زان دهان شیرین بود

(فیض) مشنو ز آن دهان جز حرف حق

بر فرق عدالت، جهان، باد حق ست

فریاد مظلوم، جاودان، حق ست

از کاخ ستمگران، میندیش

کاین خانه‌ی عنکبوت، بی‌بنیان، حق ست

————————————————————————

در ره حق، گر سر نهم، سهل است

جان و دل و دیده، ندهم، مشکل است

گر سر نهم، من ز پی جانان

جان ندهم، من ز پی دلبر

————————————————————————

ای دل، مباش غره بر این دار فانی

کز اصل، تو را به حق، رسانند

بر مرکب حق، اگر سوار شوی

در کوی فنا، تو را نرانند

————————————————————————

ای دل، ز حق مگردان روی

کز حق، جزا نباشد سزای

گر حق طلبی، از حق مجوی

کز حق، جزا نباشد جزای

————————————————————————

گر حق شناس، باشی ای مرد حق

از باطلان، رو مگردان به حق

گر طالب حق، باشی ای مرد حق

از باطلان، رو مگردان به حق

————————————————————————

ای دل، مباش غافل، زین دار فنا

کز حق، تو را به حق رسانند

بر مرکب حق، گر سوار شوی

در کوی فنا، تو را نرانند

————————————————————————

ای دل، مباش غره بر این دار فانی

کز اصل، تو را به حق رسانند

بر مرکب حق، گر سوار شوی

در کوی فنا، تو را نرانند

————————————————————————

ای دل، ز حق مگردان روی

کز حق، جزا نباشد سزای

گر حق طلبی، از حق مجوی

کز حق، جزا نباشد جزای

————————————————————————

گر حق شناس باشی ای مرد حق

از باطلان، رو مگردان به حق

گر طالب حق باشی ای مرد حق

از باطلان، رو مگردان به حق

————————————————————————

ای دل، مباش غافل زین دار فنا

کز حق، تو را به حق رسانند

بر مرکب حق، گر سوار شوی

در کوی فنا، تو را نرانند

————————————————————————

در ره حق، گر سر نهم، سهل است

جان و دل و دیده، ندهم، مشکل است

گر سر نهم، من ز پی جانان

جان ندهم، من ز پی دلبر

————————————————————————

بر فرق عدالت، جهان، باد حق ست

فریاد مظلوم، جاودان، حق ست

از کاخ ستمگران، میندیش

کاین خانه‌ی عنکبوت، بی‌بنیان، حق ست

————————————————————————

ای دل، مباش غره بر این دار فانی

کز اصل، تو را به حق رسانند

بر مرکب حق، گر سوار شوی

در کوی فنا، تو را نرانند

————————————————————————

ای دل، ز حق مگردان روی

کز حق، جزا نباشد سزای

گر حق طلبی، از حق مجوی

کز حق، جزا نباشد جزای

————————————————————————

گر حق شناس باشی ای مرد حق

از باطلان، رو مگردان به حق

گر طالب حق باشی ای مرد حق

از باطلان، رو مگردان به حق

————————————————————————

ای دل، مباش غافل زین دار فنا

کز حق، تو را به حق رسانند

بر مرکب حق، گر سوار شوی

در کوی فنا، تو را نرانند

————————————————————————

در ره حق، گر سر نهم، سهل است

جان و دل و دیده، ندهم، مشکل است

گر سر نهم، من ز پی جانان

جان ندهم، من ز پی دلبر

————————————————————————

بر فرق عدالت، جهان، باد حق ست

فریاد مظلوم، جاودان، حق ست

از کاخ ستمگران، میندیش

کاین خانه‌ی عنکبوت، بی‌بنیان، حق ست

————————————————————————

ای دل، مباش غره بر این دار فانی

کز اصل، تو را به حق رسانند

بر مرکب حق، گر سوار شوی

در کوی فنا، تو را نرانند

————————————————————————

ای دل، ز حق مگردان روی

کز حق، جزا نباشد سزای

گر حق طلبی، از حق مجوی

کز حق، جزا نباشد جزای

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 10 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.