; شعر در مورد دورویی و متن در مورد دورویی و در وصف ریاکار و یکرنگی و دروغ - فال و خواب
متن درباره سگ به انگلیسی و سگ گله و چوپان و شعر در مورد سگ و گرگ

متن درباره سگ به انگلیسی و سگ گله و چوپان و شعر در مورد سگ و گرگ

متن درباره سگ به انگلیسی با مجموعه شعر در مورد سگ گله مهربان ، اشعاری زیبا در مورد سگ باوفا و اصحاب کهف ، زیباترین …

شعر در مورد چشم از شاملو و مولانا و چشم بینا و عینک و چشم آهو عسلی

شعر در مورد چشم از شاملو و مولانا و چشم بینا و عینک و چشم آهو عسلی

شعر در مورد چشم از شاملو شعر در مورد چشم از شاملو ؛ و مولانا و چشم بینا و عینک و چشم آهو عسلی.در این …

شعر در مورد تفکر ؛ شعر مولانا در مورد تفکر مثبت و انتقادی و چند بیت شعر عربی درباره تفکر

شعر در مورد تفکر ؛ شعر مولانا در مورد تفکر مثبت و انتقادی و چند بیت شعر عربی درباره تفکر

شعر در مورد تفکر شعر در مورد تفکر ؛ شعر مولانا در مورد تفکر مثبت و انتقادی و چند بیت شعر عربی درباره تفکر همگی …

شعر در مورد دورویی

شعر در مورد دورویی ؛ متن در مورد دورویی و در وصف ریاکار و یکرنگی و دروغ

شعر در مورد دورویی ؛ متن در مورد دورویی و در وصف ریاکار و یکرنگی و دروغ همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس

توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند

شعر در مورد دورویی

تکیه بر اختر شب دزد مکن کین عیار

تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو

شعر در مورد دورویی و ریا

و چه مهربان بودى

وقتى دروغ میگفتى

شعر در مورد دورویی انسانها

خستــــه ام از تمــــام بــاور هـــا . . .

خستــــه ام از تمــــام نــــگاه هـــا . . .

از حـــرفهـــا . . پــچ پــچ هــــا . . .

کـــاش دنیـــــا رنـــگ عـــوض کنـــد

کـــاش بـــاران ببـــارد و بـــا خـــود ایـــن دورنگیـــــها

دوروییــــها را بشــــویــد . . .

مـــن دلـــم دنیــــای تـــازه

فکــــر تــــازه

هــــوای تـــازه میخــــواهــــد . . .

شعری در مورد دورویی

شیخـــی به زنی فاحشـــه گفتـا مستی

هـــــر لحظـــه بـه دام دگـــری پــا بستی

گفتــــ شیخـــا هـــر آن چه گویی هستم

آیا تــــو چنــان کـــــــه می‌نمایی هستی

شعر در مورد دروغ و دورویی

من و هم‌صحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

شعر درباره دورویی

کسانی که از شنیدن هر حرف حقی خشمگین می شوند

همه زندگیشان بر دروغ استوار است

شعر حافظ در مورد دورویی

دورویی راه شد نفس دورو را

همان بهتر نریزیم آبرو را

شعر مولانا در مورد دورویی

از دورویی “دوری” کنیم … جای “دوری” نمی رود … !

شعر زیبا درمورد دورویی

همه دنیا شده از مکر و دورویی و دغل

به همین شرح عزیزان بنویسید غزل

شعری از حافظ در مورد دورویی

خسته ام از این همه نامهربانی

خسته ام از این همه فقر صداقت

تزویر و دورویی شده شام و نهاری

ندارد مرد و زن هر دو گرفتار

اسیرش گشته هم کارمند و شهردار

اسیریم از رفاقتها فقیریم

چون به دنبال شیاطین هی دویدیم

خدایا بر دل ما نور افکن

خسته ام از مردمان کوی و برزن

شعری درباره دورویی

ای تشنگان شهرت وای سارقان نام

تف بر دورویی و نیرنگ ومکرتان

شعر درباره دورویی

فصل من

فصل خزان نیست

دورویی نمی دانم

ساده با تو

از قرار عشقمان گفتم

و خفتم

تا اگر خواهی

بیدارم کنی

شعر درباره ی دورویی

اما نه همش دروغه خواستن من یه حماقت

واسه تو فرقی نداره چه دورویی چه صداقت

شعر دورویی

آینه ی دورویی اند

الهه ی پررویی اند

شعر دورویی و ریا

اما دورویی نگات قلبتو رسوا می کنه

با این که گرمی صدات عشقمو حاشا می کنه

شعر دورویی دوست

میگن خیانت بلده ، تو دورویی سکه زده

تو درس عاشقی رده ، من نمیگم اونا میگن

شعر دورویی مردم

مهربونی دیگه ارزش نداره

دورویی رنج ریا دیگه همتا نداره

شعر درباره دورویی

حالاهمه دروغ میگن دورویی را خوب میدونن

دورویی که معنی نداشت حالا دیگه کار همست

شعر برای دورویی

بازهم برای شکستن قلب قناری بی تابیم

بازهم به شنیدن ضجه های کبوتر می بالیم

بازهم گریه عروسک رامی خواهیم

بازهم دست به دست هم دورویی را می خوانیم

دلم آغاز را می خواهدو اینجا پایان همه خوبیهاست

شعر از دورویی

دفترم ییش تو بازاست امشب

عملم دین ودلم ییش توسازاست امشب

عملم راکه دورویی خورده است

ودلم راکه سبویی برده است

دفترم ییش تو بازاست هنوز؟

به تهی دستی من رحمی کن

دین من برسر مویی مانده است.

شعر کوتاه دورویی

این همه

نیرنگ دورویی ریا

جنگ دشمنی دعوا

دروغ کینه نفرت

حسادت جنایت خیانت

در اینجا

که می خوانندش

((دهکده ی جهانی))

شانس آوردیم

زمین شهر خطاب نشد.

شعر دروصف دورویی

دلم گرفته از این آدمان بی وجدان

از این کسان دورویی شبیه با انسان

همین کسان به ظاهر جمال و زیبا رو

همین سگان به ظاهر رفیق با چوپان

شعر در مورد دورویی

یه آدم دورویی و

پر از فریب و نیرنگی

شعر در مورد دورویی و ریا

تظاهر و دورویی

شده معاش و روزی

حراج شده حقیقت

واسه یه لقمه نونی

شعری درباره دورویی

توی تابوت دورویی نفس فضا گرفته

از نگاه شرم آینه وحشت کهنه نرفته

شعر درباره دورویی

دیگه بسه رفاقت های صوری

دروغ و مکر و نیرنگ و دورویی

دیگه بسه تحملِ خجالت

همش راه کج و پُر از خسارت

شعری در مورد دورویی

من…ته سیگار تو بودم

توی دستای تو بودم

بین اون همه دورویی

هر نفس کام تو بودم

شعر درباره ی دورویی

غروب عاشقان بی رنگ گشته

چرا که دل مثال سنگ گشته

دورویی و ریا و کینه توزی

که رنگ عاشقان هفت رنگ گشته

دلی گر در میان سینه ها بود

دروننش کینه و نیرنگ گشته

میان قلبها مهرو وفا نیست

اگر هم بود جایش تنگ گشته

شعر در مورد دورویی انسانها

نگاه ابر وبارون بود منو مجذوب این دل کرد

وجود آرامش خاطر منو اسیر این دل کرد

دورویی کینه و نفرت میون قلبت غریبست

دشمنی مثالی ازخون ه میون برگه ی آخر

متن در مورد سگ

متولد شدم

در مرز نازک نیستی

سگ‌های شما

از دهان فرشتگان دو رو نجاتم دادند

شعری برای دورویی

یکدل بودیم و تو دورویی کردی

خندیدم و باز ترشرویی کردی

از سردی آتش نگاهت خواندم

در مصرف عشق صرفه جویی کردی!!!

شعری از دورویی

خسته ان چشمای مردم خسته ازدرد دورویی

اینجا یه چیزی حرومه اونم اسمش هست صبوری

شعر در وصف دورویی

توُی مرام تو دورویی نبود

احساس تلخ کینه جویی نبود

شعری در وصف دورویی

خسته ام از مکر و نیرنگ و دروغ

از دورویی، از نبودِ یک فروغ

شعر در مورد دروغ و دورویی

از توی اون دل خسته اش ٬ ناامیدی زده فریاد

سنگ چشمای بلورش ٬ از دورویی میزنه داد

شعر حافظ در مورد دورویی

بس می چکد از جام زمان رنگ دورویی

از مستی ما مانـــده همـــــین کهنه سبویی

شعر مولانا در مورد دورویی

مال و دنیا پرستی ، دورویی توو عـــراقِ

بیعت با این نامردا ، با رشوه ونفــــــــاقِ

شعر زیبا درمورد دورویی

صداقت بر لب دل در سقوط است

دورویی لحظه لحظه در هبوط است

شعری از حافظ در مورد دورویی

همه آیات خدا جلوه گر زیبایی بود

اگه آیینه دلها از دورویی ها دور بود

شعر در مورد دورویی

با غـم امّـا می‌توان کردن حیات

با دورویی لیک گــردد بی‌ثبات

شعر در مورد دورویی و ریا

کسانی هم دورویی پیش کردند

چنان ظلمی به روح خویش کردنند

شعر در مورد دورویی انسانها

کدامین عشق ودلبر را تو گویی

درونم خون شد از دست دورویی

شعری در مورد دورویی

بر مسند ریا و دورویی ، خرافه ، جهل

بت کرده اند خویش و به دامان گرفته اند

شعر در مورد دروغ و دورویی

سخت آزرده و غمگین شده است

از دورویی و دورنگی و ریا

لیک ارام و قرارش نبود

تا که سازد خودش از بند رها

شعر درباره دورویی

دلم اکنون ز دنیا سیر گشه

چقدر او غصه خورده پیر گشته

بیا ای نازنین یار در کنارم

برای گفتن حرف دوباره دیر گشته

بس است دیگر دورویی و دو رنگی

چرا نیش زبانت تیغه شمشیر گشته

بیا آرامش جانم به من آرامشی ده

که من آرامشم در این سرا تبخیر گشته

ندارد این دلم راهی به زرق وبرق این دنیا

به زیر پای من نقشی زبوریا وحصیر گشته

شعر حافظ در مورد دورویی

من با صدای لای لایی نامادری به خواب

گهواره ام با دورویی و نیرنگ تاب می خورد

در قلب کوچکم گر شکوفه ی عشقی جوانه زد

بی شک از چشمه ی پر جوش دیده ی من آب می خورد

شعر مولانا در مورد دورویی

حالم بده ازاین همه دورویی

توکه بامن نبودی چرادلوسوزوندی؟

چراگذاشتی رفتی توروزگارسختی

توکوچه های غربت دنبالم حتی نگشتی

شعر زیبا درمورد دورویی

دنیاشده پشت سر غیبت وحرص و تهمت

دنیای روبه رومون امید بی فایده است

چرا همش دورویی؟ چرا همش ذکر بد

چرا که بازم چرا؟…. جا داره جای خالی

شعری از حافظ در مورد دورویی

من و رازهای نهانی به سینه

رها از ریا و دورویی و کینه

شعری درباره دورویی

حرص و غرور و کبر و دورویی

می سازد آخر از مرد ،نامرد…

شعر درباره دورویی

دورویی اش میسوزاندم

پلکهای خیس رفاقت،

آن روز به حمایتش سپرد؛

امروز به تنهایی ام

شعر درباره ی دورویی

ز بهر آبرو یک رویه کن کار

که آنجا آبرو ریزد دورویی

شعر دورویی

باغ زرشک تا تو دورویی ز رشک خلد

روی از سرشک خونین دارد ز رشک وار

شعر دورویی و ریا

گشته با یک رویی اهل صفا

آن دورویی عیب مر دیوار را

شعر دورویی دوست

دورویی با چنان رویی پلیدی در چنان جویی

چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کارفرمایی

شعر دورویی مردم

دورویی او است بی کینه ازیرا او است آیینه

ز عکس تو در آن سینه نماید کین و بدرایی

شعر درباره دورویی

که با شیران مری کردن سگان را بشکند گردن

نه مکری ماند و نی فن و نه دورویی نه صدتایی

شعر برای دورویی

دل نکرده ز دورویی صافی

چه ز یکرویی وحدت لافی

شعر از دورویی

دیده بر شاهد وحدت بگشای

وز دورویی و دو گویی باز آی

شعر کوتاه دورویی

هر که بر وی دوزبانی کرد چون پرگار و کلک

و آنکه در صدرش دورویی کرد چون تیغ و تبر

شعر دروصف دورویی

به من دورویی مردم چه می تواند کرد

که با دو رنگی لیل و نهار ساخته ام

شعر در مورد دورویی

نشوم با تو چو سوسن دو زبان گر تو نباشی

باز چون گل به دورویی و چو نرگس به دو رنگی

شعر در مورد دورویی و ریا

فدای هرچی لاته که از دورویی پاکه

ظاهرا پر شکایت , دلا مث حبابه

شعری درباره دورویی

چون آینه خوی عیب جویی با تست

چه سود که شیمت دورویی با تست

شعر درباره دورویی

چو فرد آینه با کاینات یکرو باش

که شد سیاه رخ کاغذ از دورویی ها

شعری در مورد دورویی

جگر سوخته از جنبش مژگان ریزد

چون قلم هر که گرفتار دورویی گردد

شعر درباره ی دورویی

زبان خامه به بانگ بلند می گوید

که از دورویی خویش است پی سپر کاغذ

شعر در مورد دورویی انسانها

چون هوسناکان دورویی نیست کار عاشقان

در بهارستان یکرنگی گل رعنا مجو

شعری برای دورویی

ندیدستی ز من بسیار گویی

نه هرگز ده زبانی و دورویی

شعری از دورویی

دل خسرو کنون با تویکی نیست

دورویی میکند دایم، شکی نیست

شعر در وصف دورویی

آینه هم با من دورویی کرد…

حافظ:

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

مولانا:

ای بسا ابلیس آدم‌روی هست پس به هر دستی نشاید داد دست

پروین اعتصامی:

هر که با پاکدلان صبح و مسایی دارد دلش از پرتو اسرار صفایی دارد زهد با نیت پاک است نه با جامه پاک ای بس آلوده که پاکیزه ردایی دارد

سعدی:

مُلکِ عالم پُرِ خَر دجال و مُنافِق دان خرِ عیسی گرش بینی کم از خرِ دجال نیست

اوحدی مراغه‌ای:

ای زاهد پاکیزه سرشت پاک شو از ریا که ریا ناپاک کرد

آخرین بروز رسانی در : شنبه 12 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.