; شعر در مورد خروس بی محل و مرغ و خروس پر طلایی برای کودکان و متن خروس - فال و خواب
شعر در مورد رنگ سبز ؛ متن درباره زندگی سبز و متن عاشقانه سبز و کپشن در مورد رنگ زرد

شعر در مورد رنگ سبز ؛ متن درباره زندگی سبز و متن عاشقانه سبز و کپشن در مورد رنگ زرد

شعر در مورد رنگ سبز شعر در مورد رنگ سبز ؛ متن درباره زندگی سبز و متن عاشقانه سبز و کپشن در مورد رنگ زرد …

شعر ثریا شهریار و شعر ثریا لالا کرده و شعر شهریار برای ثریا در سیزده بدر

شعر ثریا شهریار و شعر ثریا لالا کرده و شعر شهریار برای ثریا در سیزده بدر

شعر ثریا شهریار شعر در مورد ثریا ، شعر در مورد اسم ثریا و شعر عاشقانه شهریار به ثریا همگی در سایت فال و خواب …

شعر در مورد بذل و بخشش و انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی

شعر در مورد بذل و بخشش و انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی

شعر در مورد بذل و بخشش شعر در مورد بذل و بخشش ؛ انفاق و گذشت و عفو و فداکاری از مولانا و سعدی همگی …

شعر در مورد خروس

شعر در مورد خروس ؛ بی محل و مرغ و خروس پر طلایی برای کودکان و متن خروس

شعر در مورد خروس ؛ بی محل و مرغ و خروس پر طلایی برای کودکان و متن خروس همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

خروس پر طلایی

با پاهای حنایی

قوقولی قوقو میخونه

تو کوچه و تو خونه

اذان میگن دوباره

از مسجد و مناره

شعر در مورد خروس

من که به این قشنگی ام

با پر و بال رنگی ام

یکه خروس جنگی ام

قوقولی قو قو

ببین ببین تاج سرم

ببین ببین بال و پرم

این قد و بالا را برم

قوقولی قو قو

منم خروس خوش صدا

همیشه بانگ من به پا

ببین مرا ببین مرا

قوقولی قو قو

دهم همیشه آب و دان

به مرغ و جوجه ها نشان

منم خروس مهربان

قوقولی قو قو

شعر کودکانه در مورد خروس

گاه هم با عشوه ای چون نوعروس

چشمکی می زد برای آن خـروس!

شعر در مورد مرغ و خروس

مرغ و خروسی که به خیر و خوشی

عقد نموده زن و شوهر شده

اول ماه عسل خویشتن

روی نمودند به اطراف ده

شعر درباره خروس

خروس داره میخونه

چشمات واکن پاشو

با چشمه و پرنده

دوباره هم صدا شو

پر شده کوچه هامون

از صدای دوره گرد

سبزی فروش جوان

شیر فروش پیرمرد

رفته گرای عزیز

ساعتی را بیدارن

نانوایی های محل

 باز نان تازه دارن
باد میوزد هنوز

در میان کوچه ها

خانه خالی است باز

از حضور بچه ها

شعری در مورد خروس

یه خروس چاقو چله

نشسته روی پله

پراش چقدر قشنگه

قشنگو رنگارنگه

قوقولی قوقوش ، قوقولی قوقوش بلنده

بالهاشو هی وا میکنه میبنده

یک شعر در مورد خروس

آن خروســــک نعره ای زد ناگهــــان

از ته ِدل عینــــــهو شیــــــــر ژیــــان

شعر طنز در مورد خروس

چون که شنید این متلک ها از او

زد به سر شوهر خود ، نو عروس

گفت : چرا بی رگ و بی غیرتی

خاک دو عالم به سرت ای خروس

شعر کودکانه درباره خروس

یه تاج داره رو کله اش

ناخن داره رو پنچه اش

چشمهای ریزی داره

ناخنهای تیزی داره

خورشید که میره تو  خونه

خروسه دلش میگیره

شعری درباره خروس

گفت خروس ای زن زیبای من زین

سخن ،او راه کجا می برد؟

چون که ننه مرده بود کارمند

تخم تو را هم نتواند خورد

شعر درباره ی خروس

انگار از اونور ابرا داره می رسه سپیده

ای خروس سر بریده

شعر خروس زری پیرهن پری

چشم خورشید و خروس و شمع هم در خواب مانده

سهم ما از سرزمین این خفته آبادست یاران

ترانه خروس زری پیرهن پری

دست خلقت هر گروهی را به حکمت آفرید

تخم کردن کار مرغان است و خواندن با خروس

شعر کامل خروس زری پیرهن پری

چشای خندونم کو؟

کبک خروس خونم کو؟

دانلود شعر خروس زری پیرهن پری

ای خروس سر بریده

حنجره ت جنس طلا بود! به ترانه مبتلا بود

شعر خروس

آفرین بر خروس همسایه

که بود به ز مرد بی مایه

شعر خروس نگو یه ساعت

دل من

خروس بی محل هم باشد

مستحق این همه لعنت نیست

شعر خروس زری

کی با خنجر روی آواز ‚‌ خط سرخابی کشیده ؟

ای خروس سر بریده

شعر خروسه میگه قوقولی قوقو

این خروس خنگ را خفه کنید.

نمی داند ما با هیچ صدایی بیدار نمی شویم.

فردا برایش لالایی می خوانم،

او هم بخوابد.

شعر خروس بی غیرت

پرستو از خروسی پرسید

چرا در تو نیست حاجت به پرواز

شعر خروس همسایه

بال بال می زند خروس

سپیده دمان

شهر در خوابی ناز

شعر خروس جنگی

خروس خونمون قول قول قلاشه

و مرغ همسایه این از خداشه

سر صب تا پسین گرگ و میشی

گمونم دیگر امروز خون به پا شه

شعر خروس همسایه

ای خروس سر بریده

بی تو خورشیدم نیومد ! این سیاهی سر نیومد

شعر خروس بی محل

خروس بی محل داریم ، نشسته بام کوچمون

تو لحظه های روز وشب ، آوازه خوان خونمون

شعر کودکانه خروس نگو یه ساعت

خروس دم سیاهِ ما ، بال می زنه وقت دعا

چشاش می بنده ناگهان ، صداش می پیچه تو هوا

دانلود شعر خروس نگو یه ساعت

انگاری دستای ظلمت ‚ سیبای طلا رو چیده

ای خروس سر بریده

شعر خروس زری شاملو

خروس بی صدا،

پروار می شود.

برادر خوش نوایش را،

صبحدم

سرمی برند!

شعر خروس زری پیرن پری

ای خروس بی محل بهر چه خواندی نیمه شب؟!

ا که شاید همچو من هرگز نداری تاب و تب!

شعر خروس زری

تو چقد خوشبخت و خوش شانس و خوش اقبالی خروس

حتما از این قرعه چینی شاد و خوشحالی خروس

شعر کودکانه خروس زری

از هراس خوندن تو دیو قصه ورپریده

ای خروس سر بریده

دانلود شعر خروس زری

نه طلایی میخری نه خرج مفتی میکنی

نه پی تالار و شام و اُرگ با حالی خروس

متن شعر خروس زری

و آنگاه که مثل یک خروسِ خسته از بی محلی

به شب زنده داریه تو فکر میکنم و کم محلی

آهنگ خروسه میگه قوقولی قوقو

صبح آمده خروس به نغمه خوانی برخواست

برخیز جوان ببین چه دارد از ما درخواست

متن شعر خروسه میگه قوقولی قوقو

نه برای عقد و عاقد منتظر در کوچه ای

نه برای یک بله گفتن چو حمالی خروس

شعر خروس بی غیرت هالو

با نوحه خروس خوش صدا می گوید

کامیاب کسی است که صبحدم برخواست

متن شعر خروس بی غیرت

ای خروس،

بانگ جرس

از تو نمی خواهم..

شعر طنز خروس بی غیرت

نه برای چن تومن وام گردنت کج میشود

نه پیِ ضامن بهر جا مثل دلالی خروس

دانلود شعر خروس بی غیرت

پَر بیفشان خروس خوش الحان

صبح شد سپید شد دل و جان

شعر خروس همسایه پرید رو مرغم

نه ز تو ماشین میخواهند نه شغل باکلاس

نه پذیرفته برای مال و اموالی خروس

متن شعر خروس همسایه

خروس خروس خروسم

ببین چقـدر ملوسـم

هرکی نیگام می کنه

می گه بده، یه بوسم

شعر خروس جنگی از احسان افشاری

نه زمهریه خبر داری نه از ترکُ النفاق

نه بدهکارِ حقِ اجراتُ المثالی خروس

شعر خروس جنگی احسان افشاری

خروس جنگی ام، من

به این قشنگی ام، من

پَرهای من، را ببین

هَمش که رنگی ام، من

شعر خروس بی محل شهریار

عاشقِ هر کس شوی فورا جوابش مثبت است

نا قلا جادوگری یا اینکه رمالی خروس

شعر در مورد خروس

به فلک می رسد خروش خروس

بشنو آوای مرغ و ناله کوس

شعر کودکانه در مورد خروس

شد خروس سحر ترنم ساز

در ده آن جام همچو چشم خروس

شعر در مورد مرغ و خروس

امشب مگر به وقت نمی خواند این خروس

عشاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس

شعر درباره خروس

لب بر لبی چو چشم خروس ابلهی بود

برداشتن بگفته بیهوده خروس

شعری در مورد خروس

یکی پهن کشتی بسان عروس

بیاراسته همچو چشم خروس

یک شعر در مورد خروس

به شبگیر هنگام بانگ خروس

برآمد خروشیدن بوق و کوس

شعر طنز در مورد خروس

سر ماه برخاست آوای کوس

برانگه که خیزد خروش خروس

شعر کودکانه درباره خروس

برآمد خروش خروس و چکاو

کبوده نیامد بنزد تژاو

شعری درباره خروس

بفرمود تا طوس بربست کوس

بیاراست لشکر چو چشم خروس

شعر درباره ی خروس

سپیده دمان گاه بانگ خروس

ببستند بر کوهه پیل کوس

شعر خروس زری پیرهن پری

ازان مرز بشنید آواز کوس

غو پاسبانان چو بانگ خروس

ترانه خروس زری پیرهن پری

انگار خروس پیرزن

را بر پایه نردبان ببینم

شعر کامل خروس زری پیرهن پری

یک خروش خروس صبح کرم

زین خراس خراب نشنیدم

دانلود شعر خروس زری پیرهن پری

مردیت بیازمای وانگه زن کن

گرچه شاطر بود خروس بجنگ

شعر خروس

سرخ رویی خوهی بروز شمار

رو بشب چون خروس خیزپگاه

شعر خروس نگو یه ساعت

خیز تا پیش آنکه ناگاهی

برکشد صبحدم خروس خروش

شعر خروس زری

عروس آسمان را خواب برده

خروس صبحدم را آب برده

شعر خروسه میگه قوقولی قوقو

چو صبح آمد، خروس صبحگاهی

بفریاد اندر آمد از پگاهی

شعر خروس بی غیرت

توئی اکنون خروس عرش سخن

چه گزندت ز ماکیان باشد

شعر خروس همسایه

شکیبائیش مرغان را پر افشاند

خروس الصبر مفتاح الفرج خواند

شعر در مورد سگ

به ساعت نگاه می کنم

حدود سه نصف شب است

چشم می بندم که مبادا چشمانت را

از یاد برده باشم

و طبق عادت کنار پنجره می روم

سو سوی چند چراغ مهربان

و سایه ی کشدار شبگردان خمیده

و خاکستری گسترده بر حاشیه ها

و صدای هیجان انگیز چند سگ

و بانگ آسمانی چند خروس

از شوق به هوا می پَرم، چون کودکی‌ ام

و خوشحال که هنوز

معمای سبز رودخانه از دور

برایم حل نشده است

آری، از شوق به هوا می پرم

و خوب می دانم

سال هاست که مرده ام…!

شعر خروس جنگی

فروماند زاغ سیه ناامید

بگفتن در آمد خروس سپید

شعر خروس همسایه

دست دوران دریده پرده کوس

تیغ گردون بریده نای خروس

شعر خروس بی محل

با خروس آن تاجدار سرفراز

آن مؤذن گفت در وقت نماز

شعر کودکانه خروس نگو یه ساعت

در ریاض قدس محرم بودمی

با خروس عرش همدم بودمی

دانلود شعر خروس نگو یه ساعت

سحر چون زاغ شب پرواز برداشت

خروس صبحگاه آواز برداشت

شعر خروس زری شاملو

گه گهی از میان تاج خروس

برفشاند بفرق خود ارزن

شعر خروس زری پیرن پری

همچو خروس باش نر وقت شناس و پیش رو

حیف بود خروس را ماده چو ماکیان کنی

شعر خروس زری

و آنشب که ترا با من مسکین جنگست

شب کور و خروس گنک و پروین لنگست

۱٫ شعر “خروس” از پروین اعتصامی:

خروس می‌گوید که من پاسبانم به صبح روی آرم چون پاسبانان چو بینم بر فلک نور سحرگاه بگویم کای خفتگان وقت کار است جهان چون چشم گاو روشن گردد ز خواب نوشین همه برخیزید به صحرا روید و بر کشتزارید همه چون دانه برچینید

۲٫ شعر “خروس” از مهدی اخوان ثالث:

خروسی پیر، اما خسته جان در این ظلمت‌سرای بی‌کران به خود می‌گفت با آهی گران که افسوس از جوانی‌ها گذشت دگر آن روزگار خوش نخواست که بر بام بلند خانه‌ای سحرگه بانگ برآرم به شوق ز لطف و قهر آن یزدان پاک که یارب صبح نزدیک است، هان! بپاخیزید ای خفتگان

۳٫ شعر “خروس” از هوشنگ ابتهاج (سایه):

خروس می‌خواند و این آوای صبح از دور دست چه بشارتی است که چون خون در رگ‌های زندگی جاری است؟ خروس می‌خواند و این آوای صبح از دور دست چه پیامی است که چون نور در سراپرده‌ی هستی پراکنده است؟

۴٫ شعر “خروس” از قیصر امین‌پور:

خروس بانگ زد از دور که برخیزید یاران سحر شد، وقت کار است جهان پر از گل و نور خورشید عالم‌تاب دمیده بر سر یاران

۵٫ شعر “خروس” از مولانا:

نیم شب از عشق تا دانی چه می‌گوید خروس خیز شب را زنده‌دار و روز روشن نستکوس پرها بر هم زند یعنی دریغا خواجه‌ام روزگار نازنین را می‌دهد بر آنموس

آخرین بروز رسانی در : پنج شنبه 10 خرداد 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.