; شعر در مورد فتنه ؛ متن و شعر با کلمه فتنه زنان و شعر فتنه شاید در حضور رهبری - فال و خواب
شعر در مورد دریا ؛ گلچینی از بهترین شعرها درباره دریا و ساحل

شعر در مورد دریا ؛ گلچینی از بهترین شعرها درباره دریا و ساحل

شعر در مورد دریا شعر در مورد دریا ؛ گلچینی از بهترین شعرها درباره دریا و ساحل همگی در سایت فال و خواب. امیدواریم این …

متن تولد رسمی ؛ و تبریک تولد رسمی به برادر و متن طولانی تبریک تولد رسمی

متن تولد رسمی ؛ و تبریک تولد رسمی به برادر و متن طولانی تبریک تولد رسمی

متن تولد رسمی متن تولد رسمی ؛ و تبریک تولد رسمی به برادر و متن طولانی تبریک تولد رسمی همگی در سایت فال و خواب .امیدواریم …

شعر در مورد لبخند ؛ متن در مورد لبخند ژکوند تلخ از شاملو و مولانا و فاضل نظری و هوشنگ ابتهاج

شعر در مورد لبخند ؛ متن در مورد لبخند ژکوند تلخ از شاملو و مولانا و فاضل نظری و هوشنگ ابتهاج

شعر در مورد لبخند شعر در مورد لبخند ؛ متن در مورد لبخند ژکوند تلخ از شاملو و مولانا و فاضل نظری و هوشنگ ابتهاج …

شعر در مورد فتنه

شعر در مورد فتنه ؛ متن و شعر با کلمه فتنه زنان و شعر فتنه شاید در حضور رهبری

شعر در مورد فتنه ؛ متن و شعر با کلمه فتنه زنان و شعر فتنه شاید در حضور رهبری همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

منم فتنه هزاران فتنه زادم

به من بنگر که داد فتنه دادم

شعر در مورد فتنه

فتنه کنیم بر خود پنهان شوی از چشمم

چون فتنه برانگیزی از فتنه چه پرهیزی

شعر در مورد فتنه ۸۸

چشم تو طلسم جاودانست

یا فتنه آخرالزمانست

شعر در مورد فتنه گر

جانم از آرام رفت، آرام جان من کجا

هجرم نشان فتنه شد، فتنه نشان من کجا

شعر در مورد فتنه گران

لشکر فتنه بکش، عالم بگیر

فتنه شد چون جملگی لشکر ترا

شعر درباره فتنه ۸۸

فتنه جان من خسته دل آمد چشمش

باز بر جان من این فتنه کجا می آید؟

شعری در مورد فتنه

تا سر زلف تو جای فتنه شد

فتنه هم خود را به جایی می نهد

شعر در مورد سران فتنه

چون در خرامش وی باران فتنه خیزد

سیلاب فتنه خیزد، موج بلا برآید

شعر حافظ در مورد فتنه

ای نرگس تو فتنه و در فتنه خوابها

زلف تو حلقه حلقه و در حلقه تابها

شعر نو درمورد فتنه

گر فتنه می شویم بر آن روی، طرفه نیست

زیرا که یار فتنه آخر زمان ماست

شعر درباره فتنه

از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید

ایمن ز شر فتنه آخرزمان شدم

شعر درباره فتنه گران

سر فتنه دارد دگر روزگار

من و مستی و فتنه چشم یار

شعری درباره فتنه

مائیم فتنه ئی که در آخر زمان بود

ور نی کدام فتنه بود در زمان ما

شعر درباره سران فتنه

چو چشم مست ترا عین فتنه می بینم

چگونه چشم تو در خواب و فتنه بیدارست

شعر درباره ی فتنه

تا شد ابروی کژت فتنه هر گوشه نشین

ای بسا فتنه که در گوشه هر محرابیست

شعر فتنه شاید

چون ما دگری دارد آن فتنه بهر جائی

آن فتنه بهر جائی چون ما دگری دارد

شعر فتنه

زنجیر حلقه حلقه آن فتنه گستری

شمشاد سایه گستر آن تازه گلشنی

شعر فتنه گران

از فتنه ات سیاه بود صبح روشنم

ای تیره شب، که فتنه بر آن ماه روشنی

شعر درباره فتنه گران

به بوستان وطن، سرو و سوسن اند همه

به روز فتنه، نگهبان میهن اند همه

شعر فتنه ۸۸

به سر رسید زمان، فتنه و تباهی را

گرفت صلح و صفا، جای کینه خواهی را

شعر فتنه الناس وقینا الفتنا

ز نابکاری و نیرنگ فتنه انگیزان

کشید فتنه به خون شهری و سپاهی را

شعر درباره فتنه ۸۸

او فتنه زیبائی و دیوانه عشق است

صاحب نظران فتنه و دیوانه دشتی

شعر طنز فتنه

چه دل ها بردی ای ساقی به ساق فتنه انگیزت

دریغا بوسه چندی بر زنخدان دلاویزت

متن شعر فتنه گران

جهان از فتنه و آشوب یک چندی برآسودی

اگر نه روی شهرآشوب و چشم فتنه انگیزت

شعر با فتنه

من فتنه زمانم وان دوستان که داری

بی شک نگاه دارند از فتنه زمانت

شعر فتنه گران بادکوبه ای

در عهد شاه عادل اگر فتنه نادرست

این چشم مست و فتنه خون خوار بنگرید

شعر در مورد فتنه گران

ایدون که می نماید در روزگار حسنت

بس فتنه ها بزاید تو فتنه از که زادی

شعر درباره فتنه گران

فتنه انگیزی و خون ریزی و خلقی نگرانت

که چه شیرین حرکاتی و چه مطبوع کلامی

شعر برای فتنه ۸۸

فتنه روز جزا خانه نشین است اینجا

فتنه این است که در خانه زین است اینجا

شعر در مورد سگ هار

 از پی آنکه بگیرد سگ شبگرد مرا

فتنه اندر سر زلف چو عسس می گردد

شعر در مورد فتنه ۸۸

هرچند که از خواب شود فتنه زمین گیر

صد فتنه خوابیده ز بام تو گل کرد

شعر طنز فتنه ۸۸

می کنند از فتنه مردم گوشه گیری اختیار

فتنه راآن نرگس خونخوار دارد گوشه گیر

شعر در مورد فتنه

در حلقه وجود که گرداب فتنه است

جز چشم یار فتنه گری یافتی بگو

شعر در مورد فتنه ۸۸

بیشتر فتنه عالم ز سخن می زاید

مادر فتنه سترون شود از خاموشی

شعر در مورد فتنه گر

همه از فتنه ایام ز پا افتادند

فتنه چشم سیاهش پی ایام افتاد

شعر در مورد فتنه گران

فتنه در شهر ز هر گوشه نمی شد پیدا

چشم فتان تو گر فتنه ایام نبود

شعر درباره فتنه ۸۸

شاید اگر خوانمت فتنه دوران شاه

بس که ز قد رسا فتنه بپا کرده ای

شعری در مورد فتنه

خیره کم گوی خمش مطرب مسکین چه کند

این همه فتنه آن فتنه گر خوب خدست

شعر در مورد سران فتنه

اندر دلم ز غمزه غماز فتنه هاست

فتنه نشان جادوی بیمارم آرزوست

شعر حافظ در مورد فتنه

پیاپی فتنه انگیزی ز فتنه بازنگریزی

ولیک این بار دانستم که یار من عیار آمد

شعر نو درمورد فتنه

طشت اگر من نزنم فتنه چو نه ماهه شده ست

فتنه ها زاید ناچار شب آبستن

شعر درباره فتنه

عدم چون اژدهای فتنه جویان

ببسته فتنه را حلق و مسام او

شعر درباره فتنه گران

جان دانه مردم است و تن کاه است

ای فتنه تن تو فتنه بر کاهی

شعری درباره فتنه

تنگ بر بستن کمیت فتنه را

در شکارستان عشق انگیختن

شعر درباره سران فتنه

گر چه زان غمزه فتنه شهری

امشبی آرزوی خواب مکن

شعر درباره ی فتنه

ای فتنه ز چشم تو نشانی

بالای تو آفت جهانی

شعر فتنه شاید

هرگز سر کوی خوبرویان

بی فتنه و ماجرا نباشد

شعر فتنه

بی فتنه مقیمانش فعلی نپسندیده

بی باده حریفانش قولی ننوشیده

شعر فتنه گران

اوحدی بازگشت گوشه نشین

اگرم فتنه ای نگیرد گوش

شعر فتنه ۸۸

زبیدادت بهار ناز رنگین

زرفتار تو کار فتنه بالاست

شعر فتنه ۸۸

طومار تماشای جهان فتنه سوداست

خواندیم خط امن زعنوان تغافل

شعر فتنه الناس وقینا الفتنا

پیش تو سر نهادم

ای فتنه دل و جان

شعر درباره فتنه ۸۸

در میان خوبان فتنه جویی

در شکار دلها چیره دستی

شعر طنز فتنه

ای آتش خرمن عزیزان

بنشین که هزار فتنه برخاست

متن شعر فتنه گران

برخیز که چشم های مستت

خفتست و هزار فتنه بیدار

شعر با فتنه

بنشین که هزار فتنه برخاست

از حلقه عارفان مدهوش

شعر فتنه گران بادکوبه ای

صعقه می خواهی حجابی درگذار

فتنه می جویی نقابی برفکن

متن در مورد فتنه گران

چشمان تو سحر اولین اند

تو فتنه آخرالزمانی

شعر درباره فتنه گران

دو فتنه به یک قرینه برخاست

پیداست که آخرالزمانست

شعر برای فتنه ۸۸

فتنه بین کز سلسله انگیختی

فتنه را هم می نشان از سلسله

متن در مورد فتنه ۸۸

ای آنک خوبی تو نشانید فتنه ها

عشق تو است فتنه و تو خود نشانه ای

شعر طنز فتنه

خسروانی که فتنه ای چینید

فتنه برخاست هیچ ننشینید

شعر در مورد فتنه

چون فتنه نشان آسمانیم

چون است که فتنه زمینیم

متن در مورد فتنه ۸۸

از مجلسیان خروش برخاست

کان فتنه روزگار بنشست

متن در مورد فتنه گر

یک کرشمه کرد با خود، آنچنانک:

فتنه ای در پیر و در برنا نهاد

متن در مورد فتنه گران

مردم از فتنه ایمنی جویند

من و آشوب چشم فتانش

شعر درباره فتنه ۸۸

زحل پنهان بکارد تخم فتنه

بریزد مشتری دینار امشب

متنی در مورد فتنه

آن فتنه نگر که بار دیگر

با صد شر و شور می خرامد

متن در مورد سران فتنه

خیز تا فتنه ای برانگیزیم

یک زمان از زمانه بگریزیم

شعر حافظ در مورد فتنه

شورنده صد هزار فتنه

حیرتگه صد هزار حیران

شعر نو درمورد فتنه

فتنه و ویرانیم شور و پریشانیم

برد مسلمانیم وای مسلمانیی

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 29 اسفند 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.