; شعر در مورد وفاداری ؛ متن در مورد وفاداری سگ و وفاداری به عهد از حافظ و بی وفایی - فال و خواب
شعر در مورد دیوانگی ؛ متن در مورد دیوانگی و دیوانه بازی و عاقل و دیوانه ها

شعر در مورد دیوانگی ؛ متن در مورد دیوانگی و دیوانه بازی و عاقل و دیوانه ها

شعر در مورد دیوانگی شعر در مورد دیوانگی ؛ متن در مورد دیوانگی و دیوانه بازی و عاقل و دیوانه ها همگی در سایت فال …

شعر حافظ کوتاه با معنی و استوری و آخرین شعر حافظ در وصف خوبان و صبا و غم در شعر حافظ

شعر حافظ کوتاه با معنی و استوری و آخرین شعر حافظ در وصف خوبان و صبا و غم در شعر حافظ

شعر حافظ کوتاه با معنی شعر حافظ ؛ گزیده زیباترین اشعار عاشقانه و کوتاه حافظ شیراری در سایت فال و خواب . با ما همراه …

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی و متن و شعر سعدی قدر نشناسی

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی و متن و شعر سعدی قدر نشناسی

سخنان بزرگان در مورد نمک نشناسی شعر در مورد آدم نمک نشناس ، شعر مولانا و حافظ در مورد نمک نشناسی همگی در سایت فال …

شعر در مورد وفاداری

شعر در مورد وفاداری ؛ متن در مورد وفاداری سگ و وفاداری به عهد از حافظ و بی وفایی

شعر در مورد وفاداری ؛ متن در مورد وفاداری سگ و وفاداری به عهد از حافظ و بی وفایی همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

بی وفایی کن وفایت میکنند با وفا باشی خیانت میکنند

مهربانی گر چه آیینه ی خوشیست مهربان باشی رهایت میکنند

شعر در مورد وفاداری

پیمانی را که در طوفان با خدایت بستی ،

در آرامش فراموش مکن !!

شعر در مورد وفاداری سگ

روزی که نماند دگری بر سر کویت

دانی که ز اغیار وفادار ترم من

شعر در مورد وفاداری دوست

ما را کبوترانه وفادار کرده است

آزاد کرده است و گرفتار کرده است

شعر در مورد وفاداری حافظ

در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع

شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

شعر در مورد وفاداری به عهد

وفاهای تو را یک یک ستودم

 خطاهای تو را ده ده شمردم

شعر در مورد وفاداری زن

اگر چه دل به کسی داد، جان ماست هنوز

به جان او که دلم بر سر وفاست هنوز

شعری در مورد وفاداری سگ

روزی که نماند دگری بر سر کویت

دانی که ز اغیار وفادار ترم من

شعر در مورد وفاداری

از همه کس گذر کنم، از تو گذر نمی شود

مشکل تو وفای من، مشکل من جفای تو

شعر زیبا در مورد وفاداری

من زمین گیر گیاهم، تو سبک سیر نسیمی

که به زنجیر وفایت نکشم هرچه بکوشم

شعر در مورد وفاداری در عشق

ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا

خبر از سرزنش خار جفا نیست ترا

شعری درباره وفاداری سگ

پیش ما رسم شکستن نبود عهد وفا را

الله الله تو فراموش مکن صحبت ما را

شعر درباره وفاداری سگ

تنهایی ام را دوست دارم

نه اینکه چون بی وفا نیست

نه اینکه چون خدا هم تنهاست

و یا در دلش دروغی  نیست

نه   …

تنهایی را دوست دارم

وقتی تو را به من می رساند

شعر در مورد دوست وفادار

از هوای هر که جز تو جان و دل بزدوده‌ام

وز وفای تو چو نار از ناردان آگنده‌ام

شعر درباره دوست وفادار

گفتم ز مهرورزان رسم وفا بیاموز

گفتا ز خوبرویان این کار کمتر آید

شعر در مورد وفا به عهد

من از آن کشم ندامت که تو را نیازمودم

تو چرا ز من گریزی که وفایم آزمودی

شعر کودکانه در مورد وفا به عهد

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

شعر درباره وفا به عهد

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

شعر درباره ی وفا به عهد

آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟

بی‌وفا حالا که من افتاده‌ام از پا چرا؟

شعر در مورد وفای به عهد

عهد و پیمان تو با ما و وفا با دگران

ساده دل من که قسم های تو باور کردم

شعر در مورد وفای سگ

در زمانی که وفا

قصه ی برف به تابستان است

و صداقت گل نایابی ست

به چه کس باید گفت….

با تو انسانم و خوشبخت ترین

شعر در مورد وفای دوست

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی

شعر در مورد وفای به عهد کودکانه

 در همه عالم وفاداری کجاست

غم به خروارست غمخواری کجاست

شعر زیبا در مورد سگ

دامن بلند بپوش و سندل به پای کن

که در گذرگه متروک

تمشک‌های‌ وحشی گسترانیده‌اند‌

از بانگ سگ‌ها آشفته مشو‌

دیریست که بوی تو را می‌جویند

این وفاداران

حضور دوست را بر من مژده می‌دهند

شعر در مورد وفای سگ

 با وفاداران، سر یاری نداشت

همچو گل، بوی وفاداری نداشت

شعری در مورد وفاداری

 گه به لطفش نواخت از یاری

گاه بوسیدش از وفاداری

شعر زیبا در باره وفاداری

 وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد

غلام آصف ثانی جلال الحق و الدینم

اشعار زیبا در مورد وفاداری

 دل منه بر دنیی و اسباب او

زانکه از وی کس وفاداری ندید

شعر در وصف وفاداری

 عشق روزافزون من، از بی وفائی های اوست

می گریزم، گر بمن روزی وفاداری کند

شعر در وصف وفاداری سگ

 گه به لطفش نواخت از یاری

گاه بوسیدش از وفاداری

شعر در وصف دوست وفادار

 وفاداری مجوی از زن، که بی جاست

کزین بربط نخیزد نغمه راست

شعری در وصف وفاداری

 عشق روزافزون من از بیوفائی های توست

می گریزم گر به من، یک دم وفاداری کنی

شعری در وصف وفاداری سگ

 برو ای از مهر و وفا عاری

برو ای عاری ز وفاداری

که شکستی چون زلفت عهد مرا

شعر وفاداری

 دگر به دست نیاید چو من وفاداری

که ترک می ندهم عهد بی وفایی را

شعر وفاداری به عشق

 من قلب و لسانم به وفاداری و صحبت

و اینان همه قلبند که پیش تو لسانند

شعر وفاداری در عشق

 کسی مانند من جستی زهی بدعهد سنگین

دل مکن کاندر وفاداری نخواهی یافت مانندم

شعر وفاداری سگ

 سعدیا شرط وفاداری لیلی آنست

که اگر مجنون گویند به سودا نرویم

شعر وفاداری مرد به زن

 ای یار جفاکرده پیوندبریده

این بود وفاداری و عهد تو ندیده

شعر وفاداری به دوست

 در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین

خامشی شرط وفاداری بود غوغا چرا

شعر وفاداری حافظ

 با شکرخنده خوبان، نمک یاری نیست

گل این باغچه را رنگ وفاداری نیست

شعر وفاداری عباس

 ز گلهای چمن هر کس وفاداری طمع دارد

حیا و شرم از خوبان بازاری طمع دارد

شعر وفاداری عشق

 وفاداری زعمر بیوفا هر کس که می جوید

زسیلاب سبکرفتار خودداری طمع دارد

شعر وفاداری دوست

 وفاداری مجو از دولت هر جایی دنیا

به یک روزن کجا خورشید عالمتاب می سازد؟

شعر درباره وفاداری به عشق

 مدار از دولت دنیای دون چشم وفاداری

که خورشید سبک جولان به یک روزن نمی سازد

شعر وفاداری به همسر

 زشمع انجمن آموز آیین وفاداری

که تا دارد نفس بر تربت پروانه می سوزد

شعر درباره وفاداری به همسر

 منم گر بیوفا، پس نیست در عالم وفاداری

تویی گرآشنا، بیگانه در عالم نمی باشد

شعر در مورد وفاداری در عشق

 دولت دنیا سبک پرواز چون بال هماست

تو وفاداری طمع زین ناکس غدار حیف

شعری از وفاداری سگ

 نیست ما را در وفاداری به مردم نسبتی

دیگران آبند و ما ریگ ته جوی توایم

شعری درباره وفاداری سگ

 ما وفاداری به اسباب جهان نسپرده ایم

لنگر تمکین به این ریگ روان نسپرده ایم

شعر سگ وفادار

 همچو اوراق خزان پا به رکاب است حواس

از وفاداری اوراق خزان دست بشو

شعر درباره وفاداری سگ

 رنگ بر روی گل آید ز وفاداری ما

سرو بر خویش ببالد ز هواداری ما

شعر از وفاداری سگ

 نمی کردم به نیرنگ خزان ترک وفاداری

اگر روی دلی از غنچه این باغ می دیدم

شعر در مورد وفاداری سگ

 ساقی وفاداری کز مهر کله دارد

ساقی که قبای او از حلم تگل دارد

شعر در وصف وفاداری سگ

 دلا تو چند زنی لاف از وفاداری

برو به بحر وفا این وفا چه سود کند

شعر درباره وفاداری حضرت عباس

 سر را چه محل باشد در راه وفاداری

جان خود چه قدر باشد در دین جوانمردی

شعر دوست وفادار

 گفتم که بجست آن مه از خانه چو عیاری

تشنیع زنان بودم بر عهد وفاداری

شعر در مورد وفاداری دوست

 زدی لاف از وفاداری همیشه

چه میگویی؟وفاداری همین بود؟

شعر دوستان وفادار

 آوخ آوخ چو من وفاداری

در تمنای چون تو خون خواری

شعر در مورد وفاداری

 پیش تو سبب چیست که ما کم ز رقیبیم

آیین وفاداری ما خود کم ازو نیست

شعر در مورد وفاداری سگ

 تو جفاکن که از اینسوی وفاداری هست

طاقت و صبر مرا حوصله خواری هست

شعر در مورد وفاداری دوست

 ز دستت هر چه میآمد به ارباب وفا کردی

نکردی هیچ تقصیری وفاداری همین باشد

شعر در مورد وفاداری حافظ

 بلبل آن به که فریب گل رعنا نخورد

که دو روزیست وفاداری یاران دو رنگ

شعر در مورد وفاداری به عهد

 تو وفا را مجو در این زندان

که در این جا وفا نکرد وفا

شعر در مورد وفاداری زن

 در وفا نیست کس تمام استاد

پس وفا از وفا بیاموزم

شعری در مورد وفاداری سگ

جان نکردم در وفا از وی دریغ

ای دریغا، ای دریغا، ای دریغ

شعر در مورد وفاداری

 ای صاحب حسن در وفا کوش

کاین حسن وفا نکرد با کس

شعر زیبا در مورد وفاداری

 هر چه کردم به ره عشق وفا بود، وفا

وانچه دیدم به مکافات جفا بود ، جفا

شعر در مورد وفاداری در عشق

 وعده قتل مرا هیچ نکردی خلاف

زان که طریق وفا، وعده وفا کردن است

شعری درباره وفاداری سگ

 گر عمر من وفا کند ای ترک تندخوی

چندان وفا کنم که تو ترک جفا کنی

شعر درباره وفاداری سگ

 بارگه عطا شود از کف عشق هر کفی

کارگه وفا شود از تو جهان بی وفا

شعر در مورد دوست وفادار

 من جفاگر بی وفا جستم که هم جامم شود

پیش جام او بدیدم مست افتاده وفا

شعر درباره دوست وفادار

 بند این جام جفا جام وفا را برگیر

تا نگویند که ساقی ز وفا برگشته ست

شعر در مورد وفا به عهد

 نگفتی من وفادارم وفا را من خریدارم

ببین در رنگ رخسارم بیندیش این وفا باشد

شعر کودکانه در مورد وفا به عهد

 دلا تو چند زنی لاف از وفاداری

برو به بحر وفا این وفا چه سود کند

شعر درباره وفا به عهد

 دیگر من و شکایت آن بی وفا کز او

هیچم امیدواری مهر و وفا نماند

شعر درباره ی وفا به عهد

 اگر با تو، وفا کردم

خطا کردم خطا کردم

شعر در مورد وفای به عهد

 گفتم همه نیکوییست لیکن

اینست که بی وفا و بدخوست

شعر در مورد وفای سگ

 آیین وفا و مهربانی در

در شهر شما مگر نباشد

شعر در مورد وفای دوست

 بسیار خلاف عهد کردی

آخر به غلط یکی وفا کن

شعر در مورد وفای به عهد کودکانه

 نبرند از وفا طمع هرگز

نگریزند از جفا عشاق

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 29 اسفند 1400
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.