; شعر در مورد نماز اول وقت برای کلاس سوم از حافظ و مولانا و سعدی - فال و خواب
شعر در مورد پاییز برای انشا و مقدمه انشا کودکانه از فریدون مشیری و حافظ

شعر در مورد پاییز برای انشا و مقدمه انشا کودکانه از فریدون مشیری و حافظ

شعر در مورد پاییز برای انشا شعر در مورد پاییز برای انشا ؛ و مقدمه انشا کودکانه از فریدون مشیری و حافظ همگی در سایت …

شعر در مورد بچه دار شدن و شعر مولانا در مورد فرزند خوشگل و عشق به فرزند

شعر در مورد بچه دار شدن و شعر مولانا در مورد فرزند خوشگل و عشق به فرزند

شعر در مورد بچه شعر در مورد بچه ؛ دار شدن و شعر مولانا در مورد فرزند خوشگل و عشق به فرزند همگی در سایت …

متن معذرت خواهی از همسر و شعر عذرخواهی مولانا و متن معذرت خواهی خنده دار

متن معذرت خواهی از همسر و شعر عذرخواهی مولانا و متن معذرت خواهی خنده دار

متن معذرت خواهی از همسر معذرت خواهی کردن نشانه بزرگی فرد است و یک صفت عالی برای انسان است.با مجموعه شعر در مورد معذرت خواهی …

شعر در مورد نماز

شعر در مورد نماز ؛ اول وقت برای کلاس سوم از حافظ و مولانا و سعدی

شعر در مورد نماز ؛ اول وقت برای کلاس سوم از حافظ و مولانا و سعدی همگی در سایت فال و خواب . امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

فکرم همه‌ جا هست، ولی پیشِ خدا نیست

سجادۀ زَردوز که محرابِ دعا نیست

گفتند سر سجده کجا رفته حواست؟

اندیشه سَیّالِ من ـ ای دوست ـ کجا نیست؟!

شعر در مورد نماز

از شدّتِ اِخلاصِ من عالَم شده حیران

تعریف نباشد، ابداً قصدِ ریا نیست!

از کمّیتِ کار که هر روز سه وعده

از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست

شعر در مورد نماز جمعه

یک‌ ذرّه فقط کُندتر از سرعتِ نور است

هر رکعتِ من حائزِ عنوان جهانی‌ست!

این سجدۀ سهو است؟ و یا رکعتِ آخر؟

چندی‌ست که این حافظه در خدمتِ ما نیست

شعر در مورد نماز اول وقت

ای دلبرِ من! تا غمِ وام است و تورُّم

محراب به یاد خمِ ابروی شما نیست

بی‌دغدغه یک سجدۀ راحت نتوان کرد

تا فکر من از قسطِ عقب‌مانده جدا نیست

شعر در مورد نماز شب

هر سکّه که دادند دوتا سکّه گرفتند

گفتند که این بهرۀ بانکی‌ست، رِبا نیست!

از بس‌ که پیِ نیم‌ وَجَب نانِ حلالیم

در سجدۀ ما رونق اگر هست، صفا نیست

بَه بَه، چه نمازی‌ست! همین است که گویند

راهِ شُعَرا دور زِ راهِ عُرَفا نیست

شعر در مورد نماز صبح

پیش از طلوع خورشید

وقتی سپیده سر زد

وقتی پرنده‌ی شب

از بام خانه پر زد

بر خواستم من از خواب

رفتم وضو گرفتم

دست دعا گشودم

یاری از او گرفتم

شعر در مورد نماز ظهر عاشورا

از پشت بام مسجد

آمد ندای توحید

بار دگر به دلها

نور نشاط بخشید

من جانماز خود را

آهسته باز کردم

آنگاه با خدایم

راز و نیاز کردم

شعر در مورد نماز جماعت

دوش گفتم  ای نماز ای نـور دین

ای ستون دین اسـلام مبین

از چه فرمودســت خـــلاق ودود

رحــمت حق از تــو می آید فرود

شعر در مورد نماز خواندن

از تو شیطان ترسناک وهایل است

بی تو اصل هر عبادت باطل است

با تو من در  انجــمن  ما می شود

پشـت شیطان زین نمط تا می شود

شعر در مورد نماز ریا

از چه در هــنگامه یـوم الحساب

از تو می گردد  سر آغاز حــساب

گفت :نور چشم احمد(ص)بـــوده ام

انبیا را آخــرین  فـرمــوده ام

شعر در مورد نماز برای دبستانی ها

مرز بیـن کفــر و دین را حایلم

معــنی خـیر العمل را  شاملم

گفـت پیغمبر؛  منم معراج ناس

راه شـکر و راه تـسلیم وسپاس

شعری در مورد نماز جمعه

حامل توحــیدم و ام الکـتاب

بهر جــنت این منم مفتاح باب

بر مـساجد زیــنت ایمان مــنم

راه ناخــشنودی شیـطان منم

شعر در باره نماز جمعه

در قــــیامت من بهای جنتم

بهترین حبـــل المتین وحدتم

ذکر من ذکر خــدای واحد است

آنکه ستارالعیوب وشـاهد است

راه غیر از من ره اهریمن است

هرکه بر من دل سپارد ایمن است

شعر زیبا در مورد نماز جمعه

دیگر نبود زمان خفتن

برخیز ز خواب نور دیده

برخیز و بخوان نماز واجب

تا دل شودت چنان سپیده

شعر زیبا درباره نماز جمعه

قابل درگاه حی بی نیاز

هیچ طاعت نیست بهتر از نماز

این عبادت مایه قرب خداست

مونس شب های تار انبیاست

شعر درباره نماز اول وقت

این عبادت مایه غفران ماست

ناجی و کفاره عصیان ماست

گر تعجب می کنی از این بیان

پس برو تنهی عن الفحشا بخوان

شعری درباره نماز اول وقت

این عبادت چون عمود دین توست

شرط ملت مذهب و آیین توست

متقین را زین و منهاج آمده

مومنین را عین معراج آمده

شعری در مورد نماز اول وقت

چون شدی آماده غسل و وضو

از معاصی دست و دل اول بشو

خویش را خالی تو از تزویر کن

پس بلند آوازه تکبیر کن

شعر کوتاه درباره نماز اول وقت

از خدایان مجازی عذر خواه

بعد از سر ده ندای لا اله

لفظ الا با دل آگاه گو

پس محمد ص رسول الله گو

شعر درباره ی نماز اول وقت

خویشتن را مومن و موقن ببین

پس علی ع را گو امیر المومنین

دل تهی کن از همه کفر و دغل

پس بگو حی علی خیر العمل

شعری در مورد نماز شب

چشم بردار از تمام ممکنات

بعد از آن بر گو که قد قام الصلوه

پشت سر انداز خاص و عام را

پس بگو تکبیره الاحرام را

شعر درباره نماز شب

چون ستادی در حضور کردگار

باش قائم با سکون و با وقار

فهم کن تا با که می گویی سخن

با خدا یا با خیال خویشتن

شعر درباره نماز صبح

در نمازی یا که دعوا می کنی

یا جوال و مال پیدا می کنی

در رکوعی یا به فکر نان و آب

یا معلق می زنی با صد شتاب

شعری در مورد نماز صبح

در سجودی یا مگر همچو کلاغ

می زنی بر خاک منقار و دماغ

یک دقیقه، هشت رکعت خوانده ای

زین ریاضت همچو خر وامانده ای

شعر درباره نماز ظهر عاشورا

نصف عمرت از ریاضت کاسته

این نماز از تو خدا کی خواسته

شرم کن از این نماز ای بی ادب

هان مکش بیهوده این رنج و تعب

شعری درباره ی نماز ظهر عاشورا

گر نماز خویش خواندی با حضور

هست مقبول خداوند غفور

بی حضور قلب اگر خواندی نماز

حق بود از این نمازت بی نیاز

شعری در مورد نماز جماعت

همه جا را سکوت پر کرده

من به نرمی نماز می خوانم

نور مهتاب روی سجادست

لحظه ای سر به مهر می مانم

شعر درباره نماز جماعت

با صدایم که رنگ مهتاب است

آسمان را ز دور می شنوم

دوست دارم ز روی سجاده

با صدایم به آسمان بروم

شعر کودکانه در مورد نماز جماعت

شاپرک های شاد چشمانم

می نشیند روی مهر نماز

بوی مهتاب را که می شنوند

می کنند عاشقانه راز و نیاز

شعری در باره نماز جماعت

بوی مهتاب مثل بوی نسیم

از لب پشت بام می گذرد

ماه آرام و نرم می آید

از لب من، تمام می گذرد

شعر در مورد اهمیت نماز جماعت

می نشیند روی احساسم

شاپرکهای شاد چشمانم

همه جا را سکوت پر کرده

من به نرمی نماز می خوانم

شعری زیبا در مورد نماز جماعت

رونق بیشتر به طاعت ما

سجده بر مهر کربلا بخشد

کربلا هست پایگاه نماز

کوی قربانیان راه نماز

شعر کودکانه درباره نماز جماعت

خواندن یک نماز با اخلاص

بتو تشریف اتقیا بخشد

سعی کن در نماز اول وقت

که رهائیت از بلا بخشد

شعری در مورد نماز خواندن

سبب قرب داور است نماز

فرق مومن ز کافر است نماز

در میان خدا و مخلوقش

ارتباطی مکرر است نماز

شعر درباره نماز خواندن

بهترین فرصت سخن گفتن

با خداوند اکبر است نماز

یاد حق نیست بهتر از این کار

از عبادات برتر است نماز

شعر طنز درباره نماز خواندن امروزی ها

مسلمین را ز مبدا و ز معاد

روز و شب یادآور است نماز

طاعتی نیست بی نماز قبول

روح طاعات دیگرست نماز

شعر در وصف نماز

جسم و جان عقل و رای انسان را

بسوی خیر رهبر است نماز

سپر آتش است روزه ولی

ناجی روز محشر است نماز

شعر در وصف نماز جمعه

نردبان تعالی مومن

در مهمات سنگر است نماز

هم تسلای خاطر مسکین

هم قرار توانگر است نماز

شعر در وصف نماز صبح

مجری حکم امر بر معروف

عامل نهی منکر است نماز

طاعتی با چنین اهمیت

که از اینهم مهمتر است نماز

شعر در وصف نماز شب

بی ولای علی نبخشد سود

که علی جان و پیکر است نماز

مهر آل علی است روح صلوه

بر محمد و آل او صلوات

شعری در وصف نماز

او که حال نماز خواندن را

انس با کردگار می داند

عاقبت گشت در نماز شهید

شربت مرگ در نماز چشید

شعر زیبا در وصف نماز

جنگ ما نیست جز برای نماز

چون مهیا شوی برای نماز

دیده پوش از همه سوای نماز

سیر در آسمان توحید است

شعر مولانا در وصف نماز

اتل متل پروانه

نشسته روی شانه

صدا میاد چه نازه

می­گه وقت نمازه

شعر کوتاه در وصف نماز

به این صدا چی می­گن

اذان و اقامه می­گن

شیطونه ناراحته

دنبال یه فرصته

شعر وصف نماز

می­گه آهای مسلمون

نماز رو بعدا بخون

هر کسی که زرنگه

با شیطونه می جنگه

اشعار زیبا در وصف نماز

وقت نماز که می­شه

هر کاری تعطیل می­شه

نماز چه قدر شیرینه

اول وقت همینه

شعر نماز

هر آن کس با نماز است

همیشه سر فراز است

نماز آرد سعادت

دهد جان را طراوت

شعر نماز عشق

به هر جا و به هر کار

خدا را در نظر دار

مشو ای طفل عاقل

ز حق یک لحظه غافل

نماز اساس دین است

نماز ستون دین است

شعر نماز کودکانه

 نماز چه دلنشین است!

نماز ستون دین است

قشـــــنگ­ترین کارِ ما

تو زندگی همین است

شعر نماز برای کودکان

شیرین شیرین شیرینه

نماز خوندن شیرینه

نماز ستون دینه

معراج مؤمنینه

همه با هم بخونیم

جماعتش شیرینه

شعر نماز جمعه

من بچه ای خندانم

وضو را خوب می دانم

می شویم صورتم را

دست راست و چپم را

مسح می کشم سرم را

پای راست و چپم را

شعر نماز کودکان

یک کار بهترینه

نماز ستون دینه

مانع کار زشته

تو کتابها نوشته

شعر نماز اول وقت

نماز کلید بهشت

به لوح سینه نوشت

تشکری از خداست

نماز ما تا بپاست

شعر نماز برای بچه ها

بیایید بخونیم نماز

در بهشت بازِ باز

بدونه خوب می مونه

هر کس نماز بخونه

شعر نماز اخوان

صلا زدند که برگ صبوح ساز کنید

به ساز مرغ سحر ترک خواب ناز کنید

شعر نماز صبح

از باغ جا نمازم

آهسته پر کشیدم

رفتم به سوی باغی

یک باغ سبز و خرم

شعر درباره نماز عشق

دیدم که گل در آن باغ

روییده دسته دسته

دیدم کنار گل ها

یک شاپرک نشسته

متن شعر نماز عشق

آن شاپرک مرا دید

پر زد به سویم آمد

او با خودش گل آورد

گل را به چادرم زد

شعر نو نماز عشق

گفتم: به شاپرک جان

این گل چه خوب و ناز است

او شادمان شد و گفت:

این گل، گل نماز است

شعر درمورد نماز عشق

خنده پروانه ها را توی باغ

پیش گلها زیر باران دیده ام

عطر آن پروانه ها را روز وشب

از گل گلدان خود بوئیده ام

شعر درباره نماز کودکانه

پیش خود گفتم که با این غصه ها

می شود همسایه پروانه شد

می شود با بوی گلهای بهار

مثل مهمان وارد هر خانه شد

شعر برای نماز کودکانه

پیش خود گفتم که در هنگام صبح

می شود شاداب وپر احساس بود

می شود آرام وزیبا در سکوت

درد دل کرد وکنار یاس بود

شعر در مورد نماز کودکانه

باز کردم جا نمازی روی فرش

مثل یاس ومثل چشمه با وضو

روی فرشی از چمن خواندم نماز

با خدا کردم کمی هم گفتگو

دانلود شعر نماز کودکانه

مستحق یک نگاه، تشنهاجابتم

پای دل نهاده در مرز استجابتم

عشق اسمانیام،شاهدنجابتم

راه دیده بازهممیرسدبهانتها

شعر های نماز کودکانه

پای اشک میکند از مسیردل عبور

میرسد به اشتیاق،تا به خلوت حضور

دیده نوش میکندجرعه ای شراب نور

مینهددوباره روی فسوی قبله دعا

شعر کودکانه نماز جماعت

گشته ام زخود رها، با تو عهد بسته ام

بیتو دردرون خویش،دلشکسته،خسته ام

روزوشب به انتظار،دررهتن شسته ام

این دل غریب من باتو گشته آشنا

شعر نماز کودکی

حافظا سجده به ابروی چو محرابش بر

که دعایی ز سر صدق جز آنجا نکنی

متن شعر نماز کودکانه

گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز

سجده ی شکر کنم وززپی شکرانه روم

شعر نماز برای کودکان دبستانی

هرآن کسی که دراین حلقه نیست زنده به عشق

براو نمرده بفتوای من نماز کنید

شعر نماز برای کودکان پیش دبستانی

ای کبک خوشخرام کجا میروی بایست

غره مشو که گربه ی عابد نماز کرد

شعر درباره نماز برای کودکان

آندم که به یک خنده دهم جان چو صراحی

مستان تو خواهم که گزارند نمازم

شعر درباره ی نماز برای کودکان

نماز در خم آن ابروان محرابی

کسی کند که بخون جگر طهارت کرد

شعر با موضوع نماز برای کودکان

آفرین بر دل نرم تو که از بهر ثواب

کشته ی غمزه ی خود را به نماز آمده ای

شعر کوتاه کودکانه برای نماز

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه های غریبانه قصه پردازم.

شعر نماز برای کودک

میترسم از خرابی ایمان که میبرد

محراب ابروی تو حضور نماز من

شعر درباره نماز جمعه

دل را به نور عشق صفا می دهد نماز

جان را به یاد دوست جلا می دهد نماز

شعر در مورد نماز جمعه

ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است

زیبنده ترین هدیه به معبود نماز است

شعری کوتاه درباره ماه محرم

فرمانده کل کائنات است حسین

معنای نماز و صلوات است حسین

ای آنکه برات کربلا می خواهی

در دست کرامتش برات است حسین

غزل از حافظ

خوشا نماز و نیاز کسی که از سر درد به آب دیده و خون جگر طهارت کرد

به خاک افتاده سجده که بر جبینش نقش سجود و عجز و نیازت صورت کرد

دوبیتی از مولانا

ای ساقی عشق، باده از جام صفا ده من تشنه ی دیدار توام، صبرم سر به سر ده

در وقت نماز، نغمه عشق تو در گوشم رسد از خود رها شوم، به سوی تو پر و بال بگشم

غزل از سعدی

ای صبح صادق، وقت نماز آمده بخیز از خواب غفلت، ای غافل از خدا

با وضو به سوی قبله رو کن از گناهان خود استغفار کن

مثنوی از شهریار

نماز، گفتگوی عاشقانه ی بنده با معبود راز و نیاز عارفانه ی دل، در پیشگاه حضرت دوست

هر رکوع و سجود، نردبانی به سوی آسمان هر قنوت، مناجاتی از اعماق جان

غزل از اقبال لاهوری

ای مسلمان، سجده کن در پیشگاه حق از خود رها شو، شو رها از بند غم و اندوه

در نماز، با خدای خود نجوا کن از او طلب یاری کن، در این دنیای پر از هول

شعر از قیصر امین پور

نماز، نغمه ی عاشقانه ی روح معراج عارفان، به سوی ملکوت

در سجود، با خدای خود یکی شو از او رهایی یاب، از قید و بند گناه

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 26 فروردین 1403
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.