تعبیر خواب زخم ، چرکی صورت دیگران و روی بدن و دست مرده و کف پا

تعبیر خواب زخم

تعبیر خواب زخم ، چرکی صورت دیگران و روی بدن و دست مرده و کف پا

تعبیر خواب زخم ، چرکی صورت دیگران و روی بدن و دست مرده و کف پا همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بستنی ، شکلاتی و حصیری و چوبی خوردن حضرت یوسف و ابن سیرین

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب زخم امام صادق

دیدن زخم در خواب سه چیز است که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن زخم در خواب پیروز شدن و موفقیت است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مادر ، فوت شده در خواب و بیمارستان و فوت شده مریض ابن سیرین

معنی دوم دیدن زخم در خواب خیر و منفعت و سود مالی است.

معنی سوم دیدن زخم در خواب ضرر کردن و کم شدن مال است به خصوص اگر از جای زخم حون هم بیرون بیاید.

خواب زخم منوچهر مطیعی

اگر در خواب ببینید که بدنتان زخم شده است به زننده زخم پیروز می شوید و یا کسی که به شما زخم زده است به شما سود می رساند.

دیدن زخم چه در بدن خودتان باشد و چه در بدن دیگری به گفته مرحوم مجلسی خوب است.

به اندازه که در بدن خود یا دیگران تورم و زخم ببینید سود و مقام به شما می رسد.

دیدن زخمی که خون دارد زیان مالی است و اگر خون نداشته باشد نازاحتی و افسردگی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خربزه ، گندیده شکسته خیلی بزرگ و قاچ شده و فروش برای زن باردار

اگر کسی ببیند که سینه اش زخم شده است معنی خواب این است که از همسرش ضربه می خورد.

اگر در خواب بگویید که زخمی دیدم که از آن خون می آمد معنی خواب خوب است و غلبه بر مشکلات است.

ولی اگر بگوید از بدنتان خون می آمد معنی خواب این است که مال حرام در زندگی تان وارد می شود و یا در جایی می خورید.

تعبیر خواب زخم ابن سیرین

اگر در خواب زخم بدون خون ببینید معنی خواب برتری بر کسی است که به شما زخم زده است و ممکن است از او به شما سودی برسد.

اگر در خواب ببینید که زخمی هستید و از آن جاری است معنی خواب این است که مال حرام وارد زندگی شما می شود.

اگر در خواب ببینی که در بدنت زخمی داری که در ان خون و چرک جمع شده است معنی خواب این است که به اندازه آن زخم و چرک برایت مال جمع می شود.

اگر در خواب ببینی کسی تو را با سلاح زده ولی نمدانی چه کسی بوده است معنی خواب این است که به  همان اندازه زخم مال حرام جمع می کنی.

خواب زخم جابر مغربی

اگر در خواب ببینی که زخم در بدن داری معنی خواب داشتن کاری مشکل در آینده است.

اگر در خواب ببینید که خون از زخم شما جاری است معنی خواب این است که کسی به شما دروغ می گوید و به زودی دروغ او در می آید.

اگر در خواب ببینی که زخمی داری که ورم کرده است معنی خواب این است که مال و اموال و زندگی و معیشت تو خوب می شود ولی از دوستان و بستگان جدا می شوی.

اگر در خواب ببینی کسی را مجروح و زخمی میکنی یعنی به کسی تهمت و بهتان می زنی.

اگر کسی به تو زخمی بزند و زخم زننده را نبینی معنی خواب این است که کسی به تو آسیب می زند.

اگر در خواب ببینی که روی زخم خود درمان می گذاری و خوب می شود یعنی از کسی به تو آرامش و آسایش می رسد.

تعبیر خواب زخم لوک اویتنهاو

اگر در خواب دیدید که زخمی شده اید معنی خواب شما توهین و بی حرمتی است.

اگر در خواب دیدید که زخم خود را می بندید معنی خواب شما این است که در عشق کامیاب می شوید.

اگر در خواب دیدید که انگشت خود را زخمی کرده اید معنی خواب شما این است که ضرر و زیان می بینید.

تعبیر خواب زخم دست چیست

دیدن زخم در خواب های ما در بدن خود و دیگری بد نیست و اشاره می کند و سود و منفعت و موفقیت در زندگی.

این خواب می گوید که دشمنی را شکست می دهید و یا کسی به شما سود می رساند.

اگر در خواب دیدید که انگشت خود را زخمی کرده اید معنی خواب شما این است که ضرر و زیان می بینید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.