تعبیر خواب غرق شدن در سیل ، نجات یافتن فرزند و مردم و خانواده در خواب

تعبیر خواب غرق شدن در سیل

تعبیر خواب غرق شدن در سیل ، نجات یافتن فرزند و مردم و خانواده در خواب

تعبیر خواب غرق شدن در سیل ، نجات یافتن فرزند و مردم و خانواده در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مادر در بیمارستان ، و مادر فوت شده مریض و مریض شدن مادر

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب غرق شدن در سیل چیست

اگر در خواب دیدید که از سیل فرار می کردید و در نهایت غرق شدید معنی خواب شما شکست خوردن از دسمن است و یا در برابر مشکلات تسلیم شدن است.

این خواب به شما می گوید که خود را برای یک سری چالش آماده کنید تا غافلگیر نشوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب نان و پنیر ، سبزی و لقمه و خوردن و خریدن پنیر در خواب چیست

علم روانشناسی می گوید که این خواب بر خلاف ظاهر بد دارای معنی خوبی است و شما از تغییرات می ترسید ولی در نهایت دل به دریا زده و موفق می شوید.

تعابیر دیگر دیدن سیل در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب سیل را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

ابن سیرین

دیدن سیل در خواب نشان دهنده یک دشمن بزرگ و یا یک پادشاه ستمگر است.

اگر در یک منطقه سردسیر سیل ببینید مفهوم این خواب غم و اندوه برای اهالی آن منطقه است.

اگر در یک منطقه گرمسیر سیل ببینید مفهومش کامل برعکس است و به مردم آن منطقه منفعت و شادی خواهد رسید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب میوه بلوط

اگر در خواب ببینی که سیل وارد خانه و یا کوچه شما شده است معنی این خواب خوب است و نشان دهنده این است که در کار شما گشایش و فرج رخ خواهد داد.

اگر در خواب دیدی که در حال مقابله با سیل هستی مفهوم این خواب این است که شما با دشمن قوی درگیر می شوید.

اگر در خواب دیدی که در سیل هستی و توانستی که از سیل بیرون بیایی مفهوم این خواب این است که بر دشمن قوی پیروز خواهی شد.

جابر مغربی

اگر در خواب ببینی که در یک منطقه سیل امده است و ان منطقه را ویران کرده است مفهوم این خواب این است که پادشاه آن منطقه به مردم سود و منفعت می رساند و آنحا را آباد خواهد کرد

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حشره در غذا ، معنی دیدن حشره در غذا در خواب های ما چیست

امام صادق ع

دیدن سیل در خواب چهار مفهوم دارد که در زیر به آنها اشاره خواهیم کرد.

اولین مفهوم دیدن سیل در خواب دشمنی بزرگ است که با شما درگیر می شود.

دومین مفهوم دیدن سیل در خواب پادشاهی است که به مردمش ستم زیادی می کند.

سومین مفهوم دیدن سیل در خواب لشگری است شکست ناپذیر که در همه جا پیروز است.

چهارمین مفهوم دیدن سیل در خواب نیز آمدن بلا و گرفتاری در منطقه ای است که دیده می شود سیل آمده است و باید دفع بلا کرد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.