تعبیر خواب آسمان ، ابری و آبی رنگ و تاریک و نوشته و نورافشانی در آسمان

تعبیر خواب آسمان

تعبیر خواب آسمان ، ابری و آبی رنگ و تاریک و نوشته و نورافشانی در آسمان

تعبیر خواب آسمان ، ابری و آبی رنگ و تاریک و نوشته و نورافشانی در آسمان همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پسر بچه ، برهنه و مو طلایی و مریض از امام صادق و حضرت یوسف

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب آسمان امام صادق

اگر در خواب آسمان را به رنگ سبز ببینی معنی خواب تو این است که در آن منطقه و خیر و صلاح و امنیت برای مردم وجود دارد.

اگر در خواب آسمان را به رنگ سفید ببینی معنی خواب تو این است که در ان منطقه به مردم رنج و بیماری می رسد.

اگر در خواب آسمان را به رنگ قرمز ببینی معنی خواب شما این است که در ان منطقه جنگ و خونریزی می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پرواز کردن ، انسان بدون بال از نظر روانشناسی و به هوا رفتن و بی وزنی

اگر در خواب دیدی که آسمان به رنگ سیاه شده است معنی خواب تو این است که در ان منطقه بلا و فتنه بر مردم نازل می شود.

اگر در خواب آسمان را روشن تر از حالت عادی ببینی معنی خواب تو این است که مردم دینشان قوی می شود.

اگر در خواب دید که آسمان گشوده شد معنی خواب تو این است که نعمت بر مردم نازل می شود.

خواب آسمان ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که در آسمان هستید معنی خواب شما به سفر رفتن است که این سفر برای شما خیر دنیا و آخرت را دارد.

اگر در خواب دیدید که در آسمان پرواز می کنید معنی خواب شما این است که سفر پر نعمت و برکتی برای شما نوشته شده است.

اگر در خواب دیدید که به آسمان رفتید بدون قصد بازگشت معنی خواب این است که انسان بزرگی می شوید.

اگر در خواب دیدید که مستقیم سمت آسمان می روید معنی خواب شما این است که رنج و اسیبی به شما می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زغال ، زغال و خاکستر روشن منوچهر مطیعی و ابن سیرین روی فرش

اگر در خواب دیدید که از آسمان شما را صدا می کنند معنی خواب شما این است که خیر و سلامتی به شما می رسد.

اگر در آسمان پرنده ای را دیدید که با شما صحبت می کرد معنی خواب شما این است که شادمان می شوید.

تعبیر خواب آسمان حضرت دانیال ع

اگر در خواب ببینید که در آسمان مانند زمین خانه دارید معنی خواب شما این است که اجل شما نزدیک است.

اگر در خواب دیدید که در آسمان خانه ای دارید که مصالحش مانند مصالح خانه زمینی گچ و سیمان و .. است معنی خواب تو مغرور شدن به دنیا است.

اگر در خواب دیدید که از آسمان برای شما باران عسل می بارد معنی خواب شما این است که خیر و نعمت و برکت برای شما خواهد بود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گلابی کال ، معنی دیدن گلابی کال در خواب های ما چیست

اگر شن و خاک از آسمان ببارد معنی خواب به میزان بارش بستگی دارد اگر کم بارید معنی خواب خوب است ولی اگر زیاد بارید معنی خواب بد است.

اگر در خواب دیدید که از آسمان عقرب و یا سنگ می بارد معنی خواب این است که  بلای آسمانی سر شما فرود می آید.

اگر در خواب دیدید که خود را از آسمان آویخته اید معنی خواب شما این است که کارش بالا خواهد گرفت.

خواب آسمان ابراهیم کرمانی

اگر در خواب آسمان صاف و روشن باشد معنی اش خوب است ولی به آسمان رفتن در خواب خوب نیست.

البته منظور از آسمان رفتن این است که تا بی نهایت بروی و نایستی که معنایش مردن است.

اگر در خواب دیدید که به آسمان می روید و درهای آسمان روی شما بسته شد معنی خواب شما این است که مشکلات زیادی در زندگی تان ایجاد می شود.

اگر در خواب دیدید که از آسمان پرت شدید پایین ولی آسیبی به شما نرسید معنی خواب شما این است که بیمار و رنجور می شوید.

دیدن آسمان به رنگ سبز نشان از خیر و برکت دارد و دیدن آسمان به رنگ سرخ فساد است و جنگ و خونریزی و دیدن آسمان به رنگ سفید بیماری است در خواب.

اگر در خواب دیدید که پرنده ای از آسمان آمد و روی بام خانه شما نشست بر شما مژده که نعمت بر شما زیاد می شود.

ولی اگر مرغ بپرد و برود معنی خواب این است که خبری خوبی به شما می رسد.

تعبیر خواب آسمان منوچهر مطیعی

اگر در خواب خود آسمان صاف و روشن ببینیم معنی خواب ما خوب است ولی رفتن به آسمان در خواب اصلا خوب نیست.

منظور از رفتن به آسمان رفتن تا بینهایت است که این خواب به معنای مرگ است.

اگر در خواب دیدید که از آسمان به زمین افتادید ولی آسیبی ندیدید معنی خواب این است که بیمار می وید ولی خوب می شوید.

دیدن آسمان به رنگ سبز خوب است و نشان دهنده خیر و برکت است.

دیدن آسمان به رنگ سرخ نشان دهنده فحشا و جنگ و خونریزی است.

دیدن آسمان به رنگ سفید نیز خوب نیست و نشان از بیماری می دهد.

اگر پرنده ای از آسمان بیاید و روی خانه شما بنشیند معنی خواب این است که به خیر و رفاه در زندگی خود می رسید.

اگر پرنده پرواز کند به شما خبر خوشی می رسد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.