; تعبیر خواب پرتقال یوتاب ، معنی دیدن و خوردن و خریدن و فروختن پرتقال در خواب - فال و خواب
تعبیر خواب خرید عروسک دختر ابن سیرین برای دختر مجرد و زن باردار

تعبیر خواب خرید عروسک دختر ابن سیرین برای دختر مجرد و زن باردار

تعبیر خواب خرید عروسک تعبیر خواب خرید عروسک ؛ معنی خرید عروسک در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب …

تعبیر خواب هیزم ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب هیزم ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب هیزم ابن سیرین تعبیر خواب هیزم ابن سیرین ، امام صادق و حضرت یوسف و منوچهر مطیعی همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم …

تعبیر خواب گم شدن دیگران معنی گم شدن دیگران در خواب های ما چیست

تعبیر خواب گم شدن دیگران معنی گم شدن دیگران در خواب های ما چیست

تعبیر خواب گم شدن دیگران تعبیر خواب گم شدن دیگران معنی گم شدن دیگران در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم …

تعبیر خواب پرتقال یوتاب

تعبیر خواب پرتقال یوتاب ، معنی دیدن و خوردن و خریدن و فروختن پرتقال در خواب

تعبیر خواب پرتقال یوتاب ، معنی دیدن و خوردن و خریدن و فروختن پرتقال در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب قبرستان سرسبز ، معنای دیدن قبرستان سرسبز و خرم در خواب

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب پرتقال یوتاب چیست

دیدن پرتقال در خواب، برکت و خوشبختی است. اگر مقدار زیادی پرتقال داشته باشید مالی است که نصیب شما می شود.

پرتقال لک دار و لهیده خوب نیست چون از بیماری و گرفتاری خبر می دهد. دیدن پرتقال کال و سبز خوب نیست و بهتر است که پرتقال خیلی زرد و رسیده در خواب ببینید.

اگر دیدید که پرتقال می خرید، ناگزیر می شوید چیزهایی یا کسانی را بر دیگران امتیاز بدهید و این کار را خیلی آسان انجام می دهید.

اگر دیدید که پرتقال می فروشید یک معامله پولی می کنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مرگ معشوقه ، و دیدن گریه برای مرگ معشوق در خواب نشانه چیست

اگر درخت پرتقال در خانه داشتید، خوب است چون خانواده را گردخود جمع می کنید بخصوص اگر آن درخت پر بار باشد.

اگر پاکت پرتقال شما پاره شد و پرتقال ها روی زمین پخش شدند، حادثه ای موجب تفرقه می شود و کسانی از اطراف شما پراکنده می گردند و هر یک به طرفی می روند. اگر دیدید که پرتقال ها را از روی زمین جمع می کنید یا از درخت می کنید خوب است.

تعابیر دیگر پرتقال در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب پرتقال را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

ابن سیرین

اگر در خواب پرتقال قرمز ببینیم معنی خواب این است که شما به خاطر زن یا معشوقه خود دچار دعوا و درگیری می شوید.

اگر در خواب پرتقال سبز ببینیم معنی خواب این است که شما در زندگی دنبال مهربانی و دوستی هستید و دنبال کینه توزی نیستید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کلیسا چیست ، معنی دیدن کلیسا در خواب های ما چیست

اگر در خواب خود پرتقال زرد ببینید معنی خواب شما کسالت و بیماری است.

اگر در خواب خود پرتقال سیاه ببینید معنی خواب شما این است که مال یا ثروتی به شما می رسد که درست نیست و به عبارتی حرام است.

جابر مغربی

اگر در خواب پرتقال ترش مزه بخورید معنی خواب شما این است که خبر بر و نا امید کننده به زودی به مشا می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب نابینا شدن پدر ، معنی نابینا شدن پدر در خواب های ما چیست

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خورید و پرتقال شما را سیر می کند معنی خواب شما این است به همان اندازه که پرتقال خورده ای روزی شما کم می شود.

اگر در خواب ببینی در حال خوردن پرتقال آبدار هستی معنی خواب شما این است که صاحب فرزند پسر می شوی.

آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن پرتقال هستید معنی خواب شما این است که روابط خوب و پاکی در زندگی دارید.

اگر در خواب خود را در حال کندن گل های درخت پرتقال دیدید معنی خواب شما این است که ازدواج می کنید.

اگر در خواب دیدید که یک دسته از گلهای درخت پرتقال روی سر شماست معنی خواب این است که به دلیل پاکی و سادگی که دارید موفق می شوید.

اگر در خواب ببینید که با گل های پرتقال یک دسته گل درست می کنید یک ازدواج خوب در راه دارید.

حتما بخوانید : تعبیر خواب نقاشی ساختمان ، معنی دیدن نقاشی ساختمان در خواب چیست

معنی خواب درست کردن مربای پرتقال در خواب مرگ عده ای سرباز است.

اگر در خواب یک درخت پرتقال ببینید معنی خواب شما این است که به خاطر اتفاقی به گریه می افتید.

اگر در خواب دیدید که یک درخت پرتقال می کارید معنی خواب شما این است که یک سفر بیهوده خواهید رفت.

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خورید معنی خواب شما این است که بیمار می شوید و یا دچار جراحت جزئی می شوید.

اگر در خواب ببینید که پرتقال می خورید ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد.

اگر در خواب دیدید که پوست پرتقال می کنید معنی خواب شما این است که از نزدیکان و خانواده خود دور می شوید و بین شما جدایی می افتد.

اگر دختری در خواب ببیند که پرتقال در دست دارد معنی خواب این است با کسی که دوستش دارد ازدواج می کند.

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید معنی خواب این است که در عشق خود موفق نمی شوید.

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 14 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.