; تعبیر خواب پرتقال و نارنگی ، از مرده گرفتن و دادن به دیگران و زن باردار در خواب - فال و خواب
تعبیر خواب نبات دادن به مرده ، معنی نبات دادن به مرده در خواب های ما چیست

تعبیر خواب نبات دادن به مرده ، معنی نبات دادن به مرده در خواب های ما چیست

تعبیر خواب نبات دادن به مرده تعبیر خواب نبات دادن به مرده ، معنی نبات دادن به مرده در خواب های ما چیست همگی در …

تعبیر خواب میوه جات ، معنی دیدن میوه جات در خواب چیست

تعبیر خواب میوه جات ، معنی دیدن میوه جات در خواب چیست

تعبیر خواب میوه جات تعبیر خواب میوه جات ، معنی دیدن میوه جات در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که …

تعبیر خواب ملکه پیر ، معنی ملکه پیر در خواب های ما چیست

تعبیر خواب ملکه پیر ، معنی ملکه پیر در خواب های ما چیست

تعبیر خواب ملکه پیر تعبیر خواب ملکه پیر ، معنی ملکه پیر در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب …

تعبیر خواب پرتقال و نارنگی

تعبیر خواب پرتقال و نارنگی ، از مرده گرفتن و دادن به دیگران و زن باردار در خواب

تعبیر خواب پرتقال و نارنگی ، از مرده گرفتن و دادن به دیگران و زن باردار در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شتر قهوه ای در خانه ، از دید امام صادق و زایمان شتر در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب پرتقال و نارنگی چیست

اگر در خواب نارنگی دیدید معنی خواب شما این است که درک درستی از واقعیت ندارید.

اگر در خواب نارنگی ببینید معنی خواب می تواند این موضوع باشد که درک و فهم شما به دانستن واقعیت های اطراف شما کمک می کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاو سیاه بزرگ ، معنی دیدن گاو سیاه و بزرگ در خواب ما چیست

اگر زنی در خواب نارنگی ببیند معنی خواب او این است که شوهرش حقایقی را از او پنهان کرده است.

دیدن پرتقال در خواب شما به این معنی است که روزهای خوبی در راه دارید.

اگر در خواب دیدید که پرتقال می چینید این خواب خوب نیست و شادی های شما به غم تبدیل می شود.

تعابیر دیگر پرتقال در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب پرتقال را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

ابن سیرین

اگر در خواب پرتقال قرمز ببینیم معنی خواب این است که شما به خاطر زن یا معشوقه خود دچار دعوا و درگیری می شوید.

اگر در خواب پرتقال سبز ببینیم معنی خواب این است که شما در زندگی دنبال مهربانی و دوستی هستید و دنبال کینه توزی نیستید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اخراج شدن از مدرسه ، معنی اخراج شدن از مدرسه در خواب چیست

اگر در خواب خود پرتقال زرد ببینید معنی خواب شما کسالت و بیماری است.

اگر در خواب خود پرتقال سیاه ببینید معنی خواب شما این است که مال یا ثروتی به شما می رسد که درست نیست و به عبارتی حرام است.

جابر مغربی

اگر در خواب پرتقال ترش مزه بخورید معنی خواب شما این است که خبر بر و نا امید کننده به زودی به شما می رسد.

حتما بخوانید : تعبیر خواب شمعدان شیشه ای ، معنی دیدن شمعدان شیشه ای در خواب چیست

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خورید و پرتقال شما را سیر می کند معنی خواب شما این است به همان اندازه که پرتقال خورده ای روزی شما کم می شود.

اگر در خواب ببینی در حال خوردن پرتقال آبدار هستی معنی خواب شما این است که صاحب فرزند پسر می شوی.

آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که در حال خوردن پرتقال هستید معنی خواب شما این است که روابط خوب و پاکی در زندگی دارید.

اگر در خواب خود را در حال کندن گل های درخت پرتقال دیدید معنی خواب شما این است که ازدواج می کنید.

اگر در خواب دیدید که یک دسته از گلهای درخت پرتقال روی سر شماست معنی خواب این است که به دلیل پاکی و سادگی که دارید موفق می شوید.

اگر در خواب ببینید که با گل های پرتقال یک دسته گل درست می کنید یک ازدواج خوب در راه دارید.

معنی خواب درست کردن مربای پرتقال در خواب مرگ عده ای سرباز است.

اگر در خواب یک درخت پرتقال ببینید معنی خواب شما این است که به خاطر اتفاقی به گریه می افتید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب در هتل بودن ، معنی در هتل بودن در خواب های ما چیست

اگر در خواب دیدید که یک درخت پرتقال می کارید معنی خواب شما این است که یک سفر بیهوده خواهید رفت.

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خورید معنی خواب شما این است که بیمار می شوید و یا دچار جراحت جزئی می شوید.

اگر در خواب ببینید که پرتقال می خورید ممکن است سلامتی شما به خطر بیفتد.

اگر در خواب دیدید که پوست پرتقال می کنید معنی خواب شما این است که از نزدیکان و خانواده خود دور می شوید و بین شما جدایی می افتد.

اگر دختری در خواب ببیند که پرتقال در دست دارد معنی خواب این است با کسی که دوستش دارد ازدواج می کند.

اگر در خواب دیدید که پرتقال می خرید معنی خواب این است که در عشق خود موفق نمی شوید.

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 14 فروردین 1401
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.