تعبیر خواب ماهی ، سیاه کوچولو و مرده و ماهی قرمز زنده برای زن باردار

تعبیر خواب ماهی

تعبیر خواب ماهی ، سیاه کوچولو و مرده و ماهی قرمز زنده برای زن باردار

تعبیر خواب ماهی ، سیاه کوچولو و مرده و ماهی قرمز زنده برای زن باردار همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

دیدن ماهی در خواب خیلی معمول است و معمولا خواب ماهی را به صورت مرده و زنده و در رنگ های قرمز و سیاه بیشتر می بینیم.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب برف ، سنگین بر کوه در تابستان و حرم امام رضا و جنازه در برف

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ماهی یوسف پیامبر

حضرت یوسف ع دیدن ماهی در خواب را خوب می دانند و به روزی معنی می کنند به طوریکه هر چه این ماهی بزرگتر باشد ، روزی شما هم بیشتر خواهد بود.

خواب ماهی جابر مغربی

ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است ، و دلیل این امر این است که از سفره ای که برای حضرت عیسی ع از آسمان و بهشت آورده بودند ماهی هم بوده است.

اگر در خواب ببیند که ماهی از دهان کسی بیرون می آید معنی خواب او به این صورت است که زیاد دروغ می گوید.

اگر از اندام تناسلی کسی در خواب ماهی بیرون بیاید معنی این خواب این است که او صاحب دختر می شود.

اگر ماهی تازه پخته در خواب بخورد ، به او مال می رسد به اندازه آن ماهی که خورده ، یعنی اگر کم بخورد مال کمی به او می رسد و اگر زیاد بخورد مال زیادی به او خواهد رسید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دزد ، در خانه و طلا و دزد خواستگار و دزد زدن خانه

اگر در خواب ببینی که در حال ماهی فروشی کردن هستی ، معنی خواب این است که به تو سود و منفعت می رسد.

اگر در خواب خود ببینی که با ماهی ها در حال صحبت کردن هستی معنی خواب این است که با بزرگ و پادشاهی برخورد خواهی کرد و حاجت خود را از او می خواهی و او حاجتت را بر آورده می کند.

تعبیر خواب ماهی ابن سیرین

اگر کسی در خواب ماهی شود بزرگی به او ظلم خواهد کرد.

اگر ماهی را بخورد از غلامش ضرر می بیند و عده ای هم می گویند که به سفر خواهد رفت.

خواب ماهی از دید امام جعفر صادق

دیدن ماهی در خواب می تواند شش معنی داشته باشد.

اولین معنی دیدن ماهی وزیر و وزارت است.

دومین تعبیر دیدن ماهی در خواب لشگر است.

سومین تعبیر دیدن ماهی در خواب دختری است که مجرد است و ازدواج نکرده است.

چهارمین معنی دیدن ماهی در خواب غنیمت بردن است.

پنجمین تعبیر دیدن ماهی در خواب غم و اندوهی است که دچار بیننده خواب می شود.

ششمین تعبیر دیدن ماهی در خواب کنیز کم سن و سالی است که اهل هندوستان است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کلاغ ، در حال پرواز سیاه و سفید در خانه از حضرت یوسف

تعبیر خواب ماهی منوچهر مطیعی

در حالت کلی دیدن ماهی در خواب خوب است به خصوص که اگر در آبی صاف و پاکیزه در حال شنا کردن باشد.

اگر در کنار آبی باشید و ببینید که ماهی ها در حال شنا کردن باشند منظور از آب هر آبی است مانند استخر و دریا و رودخانه و به طور کلی هر جایی که ماهی بتواند شنا کند تعبیر این خواب خیلی خوب است  و خبر از آینده روشن شما می دهد به شرط اینکه این آب پاکیزه و صاف و تمیز باشد.

اگر در خواب ماهی ها را در حال شنا کردن ببینید ولی در یک آب آلوده و تیره و لجنی معنی این خواب این است که شما مال و ثروت و موفقیت را به دست می آورید ولی در راه به دست آوردن آنها سختی های زیاید را تحمل می کنید.

اگر ماهی ها در آب متعفن در حال شنا کردن باشند معنی خواب خوب نیست و نشان دهنده این است که شما در راه کسب مال و موفقیت چیزهای مهم تری را از دست خواهید داد مانند سلامتی که به چیز هایی که به دست آورده اید اصلا نمی ارزد.

به طور کلی دیدن آب متعفن در خواب خوب نیست و نشان دهنده بیماری و زندان و محکوم شدن است.

دیدن ماهی سفید در خواب خیلی خوب است و اشاره به بخت و اقبال و شانس دارد.

دیدن ماهی زرد طلایی در خواب خوب است و اشاره به پول و مال و ثروت دارد.

دیدن ماهی قرمز هم در خواب خوب است و نشان دهنده فر و شکوه بیننده خواب در آینده است.

اگر کسی در خواب به شما ماهی هدیه بدهد چیزی شبیه تنگ هفت سین این خواب خوب است و به معنای این است که کسی که به شما هدیه داده است به شما سود خواهد رساند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انگشتر ، نقره الماس فیروزه نگین سبز و قرمز و طلا برای دختر مجرد

اگر شما در خواب تنگ ماهی به کسی هدیه دهید معنی این خواب این است که شما به او یاری می رسانید و او را به آرزوهای دیرینه اش می رسانید.

اگر در خواب خود ببینید که ماهی را درسته قورت می دهید معنی این خواب این است که دچار طمع می شوید.

خوردن غذایی از جنش ماهی هم نشان دهنده روزی و نعمت برای شما خواهد بود.

خوردن ماهی شور در خواب چه دودی باشد و چه تازه باشد خوب نیست و نشان دهنده این است که شما به بلا و مصیبت دچار می شوید.

خواب ماهی حضرت دانیال

اگر ماهی را در خواب در دریای گرمسیر ببینیم معنی خواب بلا و سختی است و اگر در دریای سردسیر ببینیم معنی خواب خوب است.

اگر در خواب ماهی تازه و بزرگ داشته باشید معنی خواب غنیمت گرفتن است ولی ماهی کوچک نشانه غم است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حشره ، زیر پوست و در موی سر و دیدن حشرات زیاد ابن سیرین در برنج

اگر در خواب ببینید که مرواریدی را از شکم ماهی خارج می کنید معنی خواب این است که صاحب پسر می شوید.

تعبیر خواب ماهی ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که گوشت ماهی می خوری معنی خواب این است که مال زیادی به دست می آوری.

خواب ماهی سیاه مرده

ماهی سیاه در خواب روزی و برکت است و هرچه بزرگتر باشد این روزی بیشتر است.

اگر در خواب خود ماهی سیاه را مرده ببینید یعنی کاری می کنید که این روزی از شما دریغ می شود.

تعبیر خواب ماهی آنلی بیتون

اگر ماهی را در آب پاک و زلال رودخانه دیدید معنی خواب شما این است که افراد ثروتمند و قدرتمند با شما با مهربانی برخورد می کنند.

اگر دختری در خواب ماهی ببیند معنی خواب این است که همسری خوب و زیبا و با استعداد به دست می آورد.

اگر در خواب دیدید که ماهی می خورید معنی خواب شما روابط پایدار و دوستانه است.

اگر در خواب ماهی مرده دیدید معنی خواب شما این است که در اثر اتفاق بدی ثروت و قدرت خود را از دست می دهید.

اگر در خواب دیدید که گربه ماهی می گیرید معنی خواب شما این است که نقشه های دشمنان ذهن شما را درگیر می کند ولی با خوش شانسی و تفکر از دام آنها رها می شوید.

اگر در خواب دیدید که به آب زده اید تا ماهی صید کنید معنی خواب شما این است کحه با شهامت و تلاشی که دارید به ثروت خوبی می رسید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
}