تعبیر خواب ضریح حضرت فاطمه ، معنی دیدن ضریح حضرت فاطمه در خواب چیست

تعبیر خواب ضریح حضرت فاطمه

تعبیر خواب ضریح حضرت فاطمه ، معنی دیدن ضریح حضرت فاطمه در خواب چیست

تعبیر خواب ضریح حضرت فاطمه ، معنی دیدن ضریح حضرت فاطمه در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب نیش زدن پروانه ، و فرار از پروانه و دنبال پروانه گذاشتن در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ضریح حضرت فاطمه چیست

معنی دیدن ضریح و گنبد و زیارت ائمه اطهار در درجه اول امنیت داشتن است.

معنی بعدی این خواب حاجت روا شدن است.

اگر کسی که زندانی است این خواب را ببیند به زودی آزاد می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سر بریدن روباه ، معنی بریدن سر روباه در خواب های ما چیست

معنی دیدن این خواب برای فرد بیکار جویای کار پیدا کردن کار است.

اگر وام دار این خواب را ببیند قرض ود را ادا می کند.

اگر بی خانه این خواب را ببیند خانه می خرد.

تعابیر دیگر دیدن ضریح در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب ضریح را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

اگر در خواب دیدید که به حرم پادشاه عادلی می روید معنی خواب این است که شما در زندگی به دنبال انجام کارهای مفید هستید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سرشیر گاو ، معنی دیدن سرشیر گاو در خواب های ما چیست

اگر در خواب دیدید که به حرم پادشاه ظالمی می روید معنی خواب شما این است که در زندگی به دنبال انجام کارهای بد هستید.

آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که از حرم و یا ضریحی محافظت می کنید معنی خواب این است که در زندگی تمایلات خود را اصلاح می کنید.

اگر زنی خود را در ساکن در حرم ببیند معنی خواب این است که به انجام کارهای بد رو می آورد.

اگر زنی در خواب دید که سوگلی حرم است معنی خواب این است که همه دوست دارند با او همنشین شوند.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که به حرم انسان های خوب و بزرگ می روید معنی خواب شما داتشن امنیت داشتن در زندگی است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.