تعبیر خواب استخر شنا ؛ معنی دیدن استخر شنا در خواب های ما چیست

تعبیر خواب استخر شنا

تعبیر خواب استخر شنا ؛ معنی دیدن استخر شنا در خواب های ما چیست

تعبیر خواب استخر شنا ؛ معنی دیدن استخر شنا در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب طاووس نر ، معنی دیدن طاووس نر در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب استخر شنا امام صادق

دیدن استخر شنا در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن استخر شنا در خواب مردم با منفعت است.

معنی دوم دیدن استخر شنا در خواب مردی ثروتمند است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تصادف و شکستن پا ، معنی تصادف کردن و شکستن پا چیست

معنی سوم دیدن استخر شنا در خواب جمع کردن مال است.

معنی چهارم دیدن استخر شنادر خواب عالم بزرگ است.

خواب استخر شنا ابن سیرین

دیدن استخر شنا و حوض در خواب علم و دانش است.

اگر در خواب ببینی که خود را با آب استخر شنا می شوری معنی خواب ترک گناه کردن است.

اگر در خواب دیدید که آب استخر شنا را می خورید و لذت می برید معنی خواب سلامتی در طول عمر است و زیاد شدن مال و ثروت است.

تعبیر خواب استخر شنا آنلی بیتون

دیدن استخر شنا در خواب این است که شانس و اقبال شما ثابت می ماند.

اگر در خواب یک استخر گل آلود دیدی معنی خواب این است که در خانواده خود دچار مشاجره می شوید.

خواب استخر شنا لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود استخر شنا پر آب و زلال ببینی معنی خواب این است که به سود و خوشی می رسید.

اگر در خواب یک لااستخر پر از ماهی ببینید معنی خواب این است که اتفاقات خوبی در زندگی شما می افتد.

اگر در خواب دیدید که به استخر می روید معنی خواب این است که در زندگی سلامتی خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که در آب استخر شنا می کنید معنی خواب این است که سلامتی و ثروت در آینده زا شما جدا نخواهند شد.

هر چه استخری که در خواب می بینیم عمیق تر باشد معنی آن در دنیا بهتر است و نشانه دهنده خوبی های عمیق تری است.

اگر در خواب یک استخر کثیف و لجن آلود را دیدید که بوی بدی هم دارد معنی خواب این است که به شما غم و غصه می رسد و ممکن است تا یک مدت رنج های زیادی در زندگی شما و اطرافیان به خصوص خانواده و دوستان صمیمی شمااتفاق بیفتد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.