تعبیر خواب موبایل ، لمسی و گم شدن و خرید گوشی جدید اپل و سامسونگ

تعبیر خواب موبایل

تعبیر خواب موبایل ، لمسی و گم شدن و خرید گوشی جدید اپل و سامسونگ

تعبیر خواب موبایل ، لمسی و گم شدن و خرید گوشی جدید اپل و سامسونگ همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب روغن ، جوشی و نباتی و ریخته شدن و خریدن و مشک روغن حیوانی زرد گوسفندی

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب موبایل منوچهر مطیعی

اگر در خواب خود موبایل ببینید معنی خواب شما دیدار با دوستان و آشنایان است.

اگر در خواب دیدید که موبایل دارید معنی خواب این است که به دیدار دوستی می روید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ویلچر ، هل دادن ابن سیرین و فلج شدن دیگران چیست و مرده و معشوق

اگر در خواب دیدید که موبایل شما شکسته است معنی خواب شما این است که شکست عاطفی می خورید.

اگر در خواب دیدید که جواب گوشی خود را می دهید و صدایی از آن طرف خط نمی آید معنی خواب شما این است که بین شما و کسی کدورت ایجاد می شود.

خواب موبایل لیلا برایت

اگر در خواب موبایل ببینی معنی خواب تو این است که با افراد جدید آشنا می شوی.

اگر در خواب دیدید که به کسی با موبایل تماس می گیرید معنی خواب شما این است که در انجام کاری به کسی وابسته می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بهشت ، و جهنم و دیدن مرده در بهشت و حوری و بهشت زهرا

اگر در خواب دیدید که کسی به موبایل شما زنگ می زند معنی خواب شما این است که می خواهید کاری انجام دهید ولی دیگران مخالفت می کنند.

تعبیر خواب موبایل آنلی بیتون

اگر در خواب موبایل ببینی معنی خواب تو این است که با افراد بیگانه ای آشنا می شوی که موجب سرگردانی تو می شوند.

اگر در خواب دیدی که با زنی با موبایل صحبت می کنی معنی خواب تو این است که بر دشمنان حسود خود پیروز می شوی.

خواب موبایل کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب یک موبایل ببینید معنی خواب شما این است که در موردی که کنجکاوی می کنید به نتیجه می رسید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بادام خاکی ، معنی دیدن بادام خاکی در خواب های ما چیست

اگر در خواب دیدید با موبایل صحبت می کنید معنی خواب این است که در امور کاری پیشرفت می کنید.

اگر در خواب دیدید به شما زنگ زدند معنی خواب شما یک قرار ملاقات است.

تعبیر خواب موبایل شیخ طوسی

اگر در خواب ببینی که با معشوق با تلفن صحبت می کنی معنی خواب رسیدن خبری به تو است و اگر در خواب خوشحال بودی این خبر غمگینت می کند و اگر ناراحت بودی خوشحالت می کند.

اگر در خواب دیدی که به کسی زنگ زدی و جواب نداد معنی خواب این است که از نبود کسی غمگین هستی.

اگر در خواب دیدی که دیگران به مرده زنگ می زنند معنی خواب شما رسیدن اخبار خوش است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.