تعبیر خواب قیر ، معنی دیدن قیر در خواب های ما چیست

تعبیر خواب قیر

تعبیر خواب قیر ، معنی دیدن قیر در خواب های ما چیست

تعبیر خواب قیر ، معنی دیدن قیر در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب جا ماندن از قطار ؛ معنی جا ماندن از قطار در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب قیر منوچهر مطیعی

دیدن قیر در خواب های ما به روزی اشاره می کند ولی قیر اگر انباشته باشد و یا گشترده باشد معنی دیگری دارد.

اگر در خواب ببینی که قیر انباشته داری معنی خواب تو داشتن احترام و وقار است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مزرعه زعفران ، معنی دیدن مزرعه زعفران در خواب های ما چیست

اگر ببینید که یک بشکه قیر دارید مورد احترام و توجه مردم هستید.

قیر اگر گشترده باشد مانند قیری که برای گرفتن سوراخ پشنت بام مصرف می شود معنی خواب گرفتاری است و دردسر به خصوص اگر بدنتان با ان آلوده شود.

خواب قیر ابن سیرین

اگر در خواب قیر ببینید معنی خواب شما روزی است و هر چه قدر ببینید به همان قدر مال پیدا می کنید.

اگر در خواب دیدید که قیر می خورید معنی خواب شما خوردن مال حرام است.

تعبیر خواب قیر آنلی بیتون

اگر در خواب خود قیر ببینید معنی خواب این است که از نقشه هایی که دشمنان علیه شما کشیده اند آگاه می شوید.

خواب قیر مولف

قیر در خواب به روزی تعبیر می شود و کم و زیاد آن هم به کم و زیاد قیر در خواب ربط دارد.

ولی این مال مشکوکو به حرام بودن است چرا که طبق گفته بزرگان خوردن قیر در خواب خوردن مال حرام است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.