تعبیر خواب چکمه ساق بلند ؛ معنی دیدن چکمه ساق بلند در خواب های ما چیست

تعبیر خواب چکمه ساق بلند

تعبیر خواب چکمه ساق بلند ؛ معنی دیدن چکمه ساق بلند در خواب های ما چیست

تعبیر خواب چکمه ساق بلند ؛ معنی دیدن چکمه ساق بلند در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اسباب کشی چیست ، معنی دیدن اسباب کشی چیست در خواب

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب چکمه ساق بلند چیست

برخی از معبران نوشته‌اند که چکمه بلند در خواب های ما زن قدرتمند و مال دار است که می‌تواند شوهرش را در زندگی به پیروزی‌های بزرگ برساند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دیدن یوزپلنگ در خواب ، معنی دیدن دیدن یوزپلنگ در خواب ما چیست

جمعی دیگر از معبران معتقدند که چکمه بلند قدرت و هیبت مرد است و عاملی است که قدرت و شوکت مرد را تاکید می‌کند و جلوه می‌دهد.

تعابیر دیگر دیدن چکمه در خواب

برای تکمیل شدن این بحث تعبیر خواب چکمه را از دید معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق

اگر در خواب چکمه ای را ببینی که پای تو را اذیت نمی کند معنی خواب تو هفت چیز است.

معنی اول دیدن چکمه در خواب زن است.

معنی دوم دیدن چکمه در خواب خدمتکار است.

معنی سوم دیدن چکمه در خواب خدمتکار زن جوان است.

معنی چهارم دیدن چکمه در خواب قوت و توانایی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شانه چوبی ، معنی دیدن شانه چوبی در خواب های ما چیست

معنی پنجم دیدن چکمه در خواب زندگی و معاش است.

معنی ششم دیدن چکمه در خواب پیروزی و موفقیت است.

معنی هفتم دیدن چکمه در خواب سود زیاد در زندگی است.

ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که چکه بر پای داری ولی مسلح نیستی معنی خواب این است که بتو غم و غصه می رسد.

اگر همین خواب را ببینی با این تفاوت که مسلح هستی معنی خواب این است که دشمن خود را آشفته می کنی.

معمولا معنی دیدن چیزهای نو در خواب خوب است به غیر از چکه که دیدن چکمه کهنه بهتر از دیدن چکمه نو در خواب است.

اگر در خواب دیدی که چکمه چرمی داری معنی خواب تو این است که با زنی ازدواج می کنی.

اگر در خواب دیدی که قالب چکمه در دست داری معنی خواب تو این است که خدمتکار خود را از دست می دهی.

آنلی بیتون

اگر در خواب دیدی که چکمه تو در پای کسی دیگر است معنی خواب این است که کسی معشوقه تو را به خود جذب کرده است.

اگر در خواب خود چکمه کهنه و پاره دیدید معنی خواب شما این است که دامی بر سر راه شما پهن کرده اند و یا ممکن است که گرفتار بیماری شوید.

اگر در خواب خود دیدید که چکمه نو پوشیده اید معنی خواب شما این است که در معاملات خود سود خوبی به جیب می زنید

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.