تعبیر خواب ضربه به سر ، بدن بی شر و ضربه مغزی و شکستن سر دیگران و زخم سر فال و خواب

تعبیر خواب ضربه به سر ، بدن بی شر و ضربه مغزی و شکستن سر دیگران و زخم سر

تعبیر خواب ضربه به سر

تعبیر خواب ضربه به سر ، بدن بی شر و ضربه مغزی و شکستن سر دیگران و زخم سر

تعبیر خواب ضربه به سر ، بدن بی شر و ضربه مغزی و شکستن سر دیگران و زخم سر همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زن باردار ، دختر با مرد نامحرم و دوقلو در خواب که بچش دختره چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ضربه به سر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی که ضربه ای به سر تو وارد شده است و خون و جراحتی هم وجود دارد معنی خواب تو این است که کار تو با کسی به مشکل می خورد و برای حل مشکل خود به نزد قاضی می روید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تصادف و بیمارستان ، عزیزان و خبر تصادف دیگران و مرگ خودم از امام صادق

اگر در خواب دیدی که در اثر ضربه ای که به سرت خورده است مغزت بیرون ریخته است معنی خواب تو این است که سرمایه ات را از دست می دهی.

اگر در خواب دیدی که ضربه ای به سرت خورده است و آن دو نیم شده است معنی خواب این است که پدر و مادرت را از دست می دهی.

اگر در خواب دیدی که ضربه ای به سر تو می خورد و دو نیم می شود و بعد از آن خوب می شود معنی خواب این است که پدر و مادرت بیمار می شوند ولی خوب می شوند.

خواب دعوا از دید سایر معبرین

امام جعفر صادق ع

دیدن دعوا در خواب شش معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن دعوا در خواب شفاعت است.

معنی دوم دیدن دعوا در خواب مجادله است.

معنی سوم دیدن دعوا در خواب حل شدن مشکل است.

معنی چهارم دیدن دعوا در خواب سفر است.

معنی پنجم دیدن دعوا در خواب شرف و بزرگی پیدا کردن است.

معنی ششم دیدن دعوا در خواب مال حرام است.

منوچهر مطیعی

اگر در خواب دیدید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید معنی خواب شما این است که از آشنایی ناراحت می شوید ولی خیلی زود این ناراحتی برطرف می شود.

اگر در خواب دیدید که با کسی که آشنا هست دعوا می کنید معنی خواب شما این است که اگر او با شما دعوا میکرد بیگانه به شما خوبی میکند و یا با انسان خوبی برخورد می کنید.

اگر شما با او دعوا می کردید معنی خواب این است که شما به یک غریبه خوبی میکنید.

اگر در خواب دیدید که دو نفر با هم دعوا می کنند معنی خواب این است که بر اثر اتفاقاتی شما خوشحال خواهید شد.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدی که کسی به تو سیلی می زند معنی خواب تو این است که حرف بدی از کسی می شنوی و او آبروی تو را خواهد برد.

معبرین غربی

اگر در خواب دیدید که با یک غریبه دعوا می کنید معنی خواب شما این است که ممکن است برای شما بدشانسی به وجود بیاید.

اگر در خواب خود دعوای خیابانی ببینید معنی خواب شما این است که در یک دوره از زندگی خود خیلی آشفته خواهید بود.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.