تعبیر خواب ماژیک ، سبز و آبی و قرمز و رنگی مشکی و نوشتن و دیدن ماژیک در خواب

تعبیر خواب ماژیک

تعبیر خواب ماژیک ، سبز و آبی و قرمز و رنگی مشکی و نوشتن و دیدن ماژیک در خواب

تعبیر خواب ماژیک ، سبز و آبی و قرمز و رنگی مشکی و نوشتن و دیدن ماژیک در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب غسالخانه ، خالی ابن سیرین و سنگ غسالخانه و نبش قبر و جنازه های زیاد

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

منظور از ماژیک در این مطلب همان وسیله نوشتن است وگرنه مشخص است که در زمان امام صادق و ابن سیرین چیزی به اسم ماژیک موجود نبوده است.

تعبیر خواب ماژیک امام صادق

دیدن ماژیک در خواب هفت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن ماژیک در خواب حکمت است.

معنی دوم دیدن ماژیک در خواب فرمان است.

معنی سوم دیدن ماژیک در خواب علم است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب قطع شدن پا ، پای دوست و پای راست دیگران و خواهر و مچ پای اسب و گاو

معنی چهارم دیدن ماژیک در خواب فرهنگ است.

معنی پنجم دیدن ماژیک در خواب درست شدن کارها است.

معنی ششم دیدن ماژیک در خواب کار و کام و مراد یافتن است.

معنی هفتم دیدن ماژیک در خواب ادب داشتن است.

خواب ماژیک ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که ماژیکی دارید و یا کسی به شما داد معنی خواب شما این است که علم به دست می آورید و کارتان درست می شود و حاجت روا می شوید.

اگر در خواب دیدید که با ماژیک چیزی می نویسید معنی خواب شما این است که حرف درست می زنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب فالوده ، بستنی و خوردن فالوده بستنی شیرین و خوشمزه کرمانی

اگر در خواب دیدید که با دو ماژیک چیزی نوشتید معنی خواب شما این است که کسی را که در سفر دارید باز می گردد.

تعبیر خواب ماژیک ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که ماژیک نو در دست دارید معنی خواب این است که اگر اهل علم باشید خدا به شما علم بیشتر می دهد و اگر نباشید با علما همنشین می شوید.

اگر در خواب دیدید که با ماژیک چیزی را نوشتید و خواندید معنی خواب شما این است که مگر شما نزدیک است.

اگر در خواب دیدید که چیزی با ماژیک موافق قرآن و سنت می نوشتید معنی خواب شما جاه و مقام است.

اگر ماژیک در دست شما بشکند معنی خواب شما این است که حرمتتان کم می شود و کارتان هم بی رونق می شود.

اگر در خواب دیدید که با ماژیک شکسته می نویسید معنی خواب شما گوهر و صورت و طبع شماست.

خواب ماژیک جابر مغربی

اگر در خواب ماژیک ببینید معنی خواب شما فرشته ای است که همراه شما است.

اگر در خواب دیدید که ماژیک در دت دارید معنی خواب شما فرزندی است که عالم و عاقل خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که با ماژیک چیزی می نویسید معنی خواب شما این است که علم می آموزید و مال کسب می کنید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.