تعبیر خواب مار سیاه امام صادق ، از نظر قرآن و یوسف نبی و نیش زدن مار در علف ها

تعبیر خواب مار سیاه امام صادق

تعبیر خواب مار سیاه امام صادق ، از نظر قرآن و یوسف نبی و نیش زدن مار در علف ها

تعبیر خواب مار سیاه امام صادق ، از نظر قرآن و یوسف نبی و نیش زدن مار در علف ها همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب مارمولک حضرت یوسف ، از دیدگاه امام صادق و ابن سیرین و دانیال

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب مار سیاه از دید امام صادق

دیدن مار سیاه در خواب ده معنی دارد که در زیر آنها را برای شما بیان می کنیم.

معنی اول دیدن مار سیاه در خواب داشتن دشمن پنهانی است.

معنی دوم دیدن مار سیاه در خواب زندگانی خوب است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب نماز خواندن شخص دیگر ، دیگران در قبرستان و نماز جماعت بدون چادر

معنی سوم دیدن مار سیاه در خواب سلامتی داشتن است.

معنی چهارم دیدن مار سیاه در خواب پادشاهی است.

معنی پنجم دیدن مار سیاه در خواب سپه سالاری است.

معنی ششم دیدن مار سیاه در خواب دولت است.

معنی هفتم دیدن مار سیاه در خواب زن است.

معنی هشتم دیدن مار سیاه در خواب رسیدن به خواسته و مراد و حاجت روا شدن است.

معنی نهم دیدن مار سیاه در خواب پسر است.

معنی دهم دیدن مار سیاه در خواب سیلاب است.

معانی دیگر دیدن مار در خواب از دید معبران بزرگ

منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی معتقد است که مار در خواب دیدن اشاره به دشمنی دارد که شما از وجودش آگاهی ندارید و شما را غافلگیر خواهد کرد.این دشمن زیبا و خوش خط و خال است و به همین دلیل است که عده ای مار را به زن تعبیر می کنند.

این دشمن ممکن است در خانه شما باشد و در کمترین زمانی که فرصت پیدا کند نیشش را به شما می زند.

مار در خواب می تواند به مال و ثروت نیز تعبیر شود ، ثروتی که از وجودش آگاهی ندارید و به شما می رسد مانند رسیدن یک ارث غیر مترقبه.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دکتر ، و بیمارستان و نوبت رفتن به دکتر زنان طبیب معاینه زنان نسخه دارو

ریشه این تعبیر در این است که در قدیم و زمان های کهن اعتقاد بر این بود که گنج ها توسط مارهایی حفاظت می شوند.

توجه داشته باشید که مار در خواب می تواند زن زیبایی باشد که در عین زیبایی خطرناک است و در عین خطرناک بودن به دل می نشیند.

به هیچ عنوان در خواب در چشم مار خیره نشوید و خیره شدن در چشم مار در خواب اصلا مبارک نیست.

کشتن مار پیروزی بر رقیب و دشمن است ولی اگر این کا را کردید به زودی از کار خود پشیمان خواهید شد.

ابن سیرین

محمد بن سیرین معتقد است که مار در خواب نشانه این است که شما یک دشمن پنهانی دارید کسی که دشمن است ولی دشمنی اش را آشکارا نشان نمی دهد.

اگر مار را در خانه خود دیدید که نشان دهنده این است که دشمن شما خانگی است و می توانید همسر شما باشد و دیدن مار در صحرا نیز نشان دهنده این است که دشمن شما خارجی است و دیدن مار در مغازه و محل کسب و کار نیز نشان می دهد که دشمن شما ، همکار شماست.

جنگ کرد با مار در خواب نیز نشان از دعوا با دشمن است که اگر بر مار غلبه کند بر دشمن پیروز می شود و اگر از مار شکست بخورد از دشمن شکست می خورد.

خوردن گوشت مار نشان از پادشاهی دارد و اگر مار را به دو قسمت تقسیم کرد نشان از خوردن مال و دارایی دشمنش است.

دیدن مار مرده هم نشان دهنده این است که بلایی که قرار بوده سرش بیاید از وی دفع می شود.

ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی معتقد است که گرفتن مار سفید رسیدن به بزرگی و مقام بالا است.

اگر ماری را دیدید که از شما فرار می کند تعبیر این است که دشمنی دارید از شما می ترسد و ضعیف است.

اگر در خواب مراهای سیاه را دیدید معنی این خواب این است که دشمنان شما زیاد هستند.

اگر در خواب خود ماری سبز را دیدید معنی این خواب این است که دشمنی دارید که پارسا و زاهد و خداترس است و باید از دشمنی با او دست بکشید چرا که جز ضرر چیزی عاید شما نمی شود.

دیدن مار زرد در خواب نشان دهنده این است که دشمن شما ضعیف و بیمار است و نمی تواند به شما آسیبی برساند و تنها م تواند با حرفهایش شما را آزار دهد.

دیدن مار قرمز نیز نشان دهنده این است که دشمن شما اهل دل است و به عیش و نوش مشغول است.

اگر انواع و اقسام مارها را در اطراف خود دید معنی این خواب این است که دشمنان او از اقوام و دوستان خودش هستند که می خواهند به او ضرر بزنند.

جابر مغربی

اگر مار از هر یک از سوراخ های بدنت خارج شود چه دهان چه بینی و گوش و مقعد و …معنی این خواب این است که شما صاحب فرزندی می شوید که با شما دمشن می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که ماری را بدون اینکه مار به او آسیب برساند گرفت معنی این خواب این است که او به بزرگی و جلال در آینده خوهد رسید و بر دشمنش پیروز می شود و کارهایی که می خواهد را انجام می دهد.

حضرت یوسف ع

مار در خواب دیدین به معنای رسیدن یک بلا از سمت دشمن شماست که از آمدن آن بلا بر سر شما خوشحال می شود.

اگر در خواب دیدید که مار از شکم شما خارج می شود مفهوم این خواب این است که فرزند شما با شما دشمنی می کند.

اگر در خواب دیدید که مار شما را می گزد مفهوم این خواب این است که دشمن به شما آسیب می رساند.

اگر مار کوچک باشد نشان دهنده دشمن ضعیف و کوچک است و مار بزرگ در خواب دیدن نشان دهنده دشمنی بزرگ و خطرناک است.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.