تعبیر خواب کشتی نوح ، معنی دیدن کشتی نوح در خواب های ما چیست

تعبیر خواب کشتی نوح

تعبیر خواب کشتی نوح ، معنی دیدن کشتی نوح در خواب های ما چیست

تعبیر خواب کشتی نوح ، معنی دیدن کشتی نوح در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آلو قرمز ، معنی دیدن آلو قرمز در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب کشتی نوح چیست

اگر در خواب کشتی چوبی قدیمی و شکسته ای را دیدید مانند کشتی حضرت نوح تعبیرش این است که انتظاراتی که از دیگران دارید برآورده نشده است.

شاید انتظار دارید که شرایط شما بهتر شود اما در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد و باید بیشتر تلاش کنید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ریختن سقف خانه پدری ، معنی دیدن ریختن سقف خانه پدری در خواب

این خواب همچنین نشانه این است که به کمک فردی در آینده نیاز دارید.

تعابیر دیگر دیدن کشتی در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب کشتی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن کشتی در خواب هفت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن کشتی در خواب فرزند است.

معنی دوم دیدن کشتی در خواب پدر است.

معنی سوم دیدن کشتی در خواب زن است.

معنی چهارم دیدن کشتی در خواب نرکب است.

معنی پنجم دیدن کشتی در خواب امنیت داشتن در زندگی است.

معنی ششم دیدن کشتی در خواب عیش و زندگی خوب است.

معنی هفتم دیدن کشتی در خواب توانگری و قدرت است.

حضرت یوسف ع

اگر در خواب دیدید که کشتی غرق می شود معنی خواب این است که از سمت پادشاه و بزرگی خطری به شما می رسد.

حضرت دانیال ع

اگر در خواب کشتی ببینید معنی خواب شما غم و در فکر فرو رفتن است به خصوص اگر از کشتی بیرون نیایی و کشتی در دریا بماند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.