تعبیر خواب غرق شدن کشتی و نجات یافتن ، معنی غرق شدن کشتی و نجات یافتن

تعبیر خواب غرق شدن کشتی و نجات یافتن

تعبیر خواب غرق شدن کشتی و نجات یافتن ، معنی غرق شدن کشتی و نجات یافتن

تعبیر خواب غرق شدن کشتی و نجات یافتن ، معنی غرق شدن کشتی و نجات یافتن همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب اختاپوس هشت پا ، معنی دیدن اختاپوس هشت پا در خواب ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب غرق شدن کشتی و نجات یافتن چیست

اگر در خواب دیدید که کشتی غرق می شود و شما نجات پیدا می کنید معنی خواب این است که خطری شما را تهدید می کند که در نهایت به خیر می گذرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب رفتن به مکه با هواپیما ، معنی رفتن به مکه با هواپیما در خواب چیست

تعابیر دیگر دیدن کشتی در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب کشتی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن کشتی در خواب هفت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن کشتی در خواب فرزند است.

معنی دوم دیدن کشتی در خواب پدر است.

معنی سوم دیدن کشتی در خواب زن است.

معنی چهارم دیدن کشتی در خواب نرکب است.

معنی پنجم دیدن کشتی در خواب امنیت داشتن در زندگی است.

معنی ششم دیدن کشتی در خواب عیش و زندگی خوب است.

معنی هفتم دیدن کشتی در خواب توانگری و قدرت است.

حضرت یوسف ع

اگر در خواب دیدید که کشتی غرق می شود معنی خواب این است که از سمت پادشاه و بزرگی خطری به شما می رسد.

حضرت دانیال ع

اگر در خواب کشتی ببینید معنی خواب شما غم و در فکر فرو رفتن است به خصوص اگر از کشتی بیرون نیایی و کشتی در دریا بماند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.