تعبیر خواب کشتی بزرگ امام صادق ، حضرت یوسف و ابن سیرین و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کشتی بزرگ امام صادق

تعبیر خواب کشتی بزرگ امام صادق ، حضرت یوسف و ابن سیرین و منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کشتی بزرگ امام صادق ، حضرت یوسف و ابن سیرین و منوچهر مطیعی همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سفر به ترکیه ، معنی دیدن سفر به ترکیه در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب کشتی بزرگ امام صادق چیست

دیدن کشتی در خواب هفت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن کشتی در خواب فرزند است.

معنی دوم دیدن کشتی در خواب پدر است.

معنی سوم دیدن کشتی در خواب زن است.

معنی چهارم دیدن کشتی در خواب نرکب است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب بینی ورم کرده ، معنی بینی ورم کرده در خواب های ما چیست

معنی پنجم دیدن کشتی در خواب امنیت داشتن در زندگی است.

معنی ششم دیدن کشتی در خواب عیش و زندگی خوب است.

معنی هفتم دیدن کشتی در خواب توانگری و قدرت است.

تعابیر دیگر دیدن کشتی در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب کشتی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که در کشتی هستی و به سلامت بیرون می آیی معنی خواب تو این است که از غم نجات پیدا می کنی.

اگر در خواب ببینی که کشتی تو می شکند معنی خواب تو این است که به تو مصیبت می رسد.

اگر در خواب در بین دریا کشتی ها و قماش می رود معنی خواب این است که سفری پر سود خواهی رفت

اگر در خواب ببینی در کشتی هستی و کشتی ایستاده است معنی خواب تو این است که به سفر می روی و همان جا هم می روی.

حضرت یوسف ع

اگر در خواب دیدید که کشتی غرق می شود معنی خواب این است که از سمت پادشاه و بزرگی خطری به شما می رسد.

حضرت دانیال ع

اگر در خواب کشتی ببینید معنی خواب شما غم و در فکر فرو رفتن است به خصوص اگر از کشتی بیرون نیایی و کشتی در دریا بماند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.