تعبیر خواب انجیر از درخت چیدن و خوردن ، از حضرت یوسف و امام جعفر صادق برای زن باردار

تعبیر خواب انجیر از درخت چیدن و خوردن

تعبیر خواب انجیر از درخت چیدن و خوردن ، از حضرت یوسف و امام جعفر صادق برای زن باردار

تعبیر خواب انجیر از درخت چیدن و خوردن ، از حضرت یوسف و امام جعفر صادق برای زن باردار همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب النگو طلا در دست دیگری ، برای دختر مجرد از ابن سیرین و شکستن النگو

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب انجیر از درخت چیدن و خوردن در خواب چیست

ابن سیرین معتقد است که خوردن و چیدن انجیر در خواب کاری است که در نهایت از انجام ان پشیمانی می شوید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب درخت گردو از حضرت یوسف ، امام صادق و ابن سیرین چیدن با پوست چوبی

لیلا برایت می گوید که چیدن انجیر در خواب به معنای تلاش برای موفقیت و رسیدن به اهداف بزرگ است.

انجیر در خواب از دید سایر معبران

ابراهیم کرمانی

معنی دیدن و خوردن انجیر زرد در خواب نشانه ای از بیماری و ضعف است . اگر انجیر سیاه باشد نشانگر غم و غصه و اگر انجیر سبز و شیرین باشد نشانگر زیان و ضرری است که از سر گذرانده اید.

منوچهر مطیعی

معنی دیدن انجیر در خواب نیکوست و نشانه ی روزی و درآمدی حلال و پاکیزه است. همینطور دیدن برگ انجیر در خواب نشانه ای از خرد و آگاهی است.

ابن سیرین معتقد است که خوردن و جمع کردن انجیر در خواب نشانه ی کاری ست که موجب پشیمانی و ندامت شما خواهد شد. عده ای از معبران دیدن انجیر له شده و زرد را نشانه ای از ضعف و ناتوانی تلقی می کنند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پلیس ، راهنمایی و رانندگی و فرار از دست دزد و پلیس و رشوه

اما عده ای دیگر از معبران اعتقاد دارند که دیدن انجیر نیکوست زیرا انجیر از میوه های تقدیس شده در مذهب های توحیدی ست. دیدن رنگ انجیر تاثیر زیادی در معنی خواب دارد.

لیلا برایت

معنی دیدن انجیر در خواب از نظر لیلا برایت ، نشانه ی داشتن روابطی خوب با دیگران است. اگر برگ انجیر را در خواب ببینید نشانه ی این است که شما فردی باایمان هستید. چیدن انجیر در خواب به معنای تلاش برای موفقیت و رسیدن به اهداف بزرگ است.

اچ میلر

اگر دختری در خواب انجیر ببیند نشانه ی ازدواج با فردی مناسب است. تعبیر دیدن انجیر زرد نشانه ی ناتوانی و بیماری است.

کتاب سرزمین رویاها

اگر در فصل انجر خواب آن را ببینی معنی خواب خوشی و لذت است.

اگر در غصلی غیر از فصل انجیر آن را در خوابت ببینی معنی خواب این است که به تو غم و ضرر می رسد.

اگر در خواب دیدید که انجیر می خورید ثروتتان را به باد می دهید.

اگر در خواب دیدید که انجیر خشک می خورید پول خود را از دست می دهید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.