تعبیر خواب سیر بودن ، معنی سیر بودن در خواب های ما چیست

تعبیر خواب سیر بودن

تعبیر خواب سیر بودن ، معنی سیر بودن در خواب های ما چیست

تعبیر خواب سیر بودن ، معنی سیر بودن در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب گاز گرفتن حلزون ، معنی گاز گرفتن حلزون در خواب های ما چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب سیر بودن چیست

اگر کسی در خواب خود را سیر دید، از مال دنیا بی نیازی دارد و اگر گرسنه بود، فقیر و نیازمند می شود و حالت تعادل که نه سیر باشد و نه گرسنه، برای بیننده خواب حالت رعایت امور در حد تعادل است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پشیمانی ، معنی دیدن پشیمانی در خواب های ما چیست

حضرت دانیال می فرماید که سیری از آب بهتر از تشنگی است و سیری از نان بهتر از گرسنگی است.

ابراهیم کرمانی می فرماید که اگر کسی خود را سیر ببیند، دلیل کند بی نیاز گردد. اگر خویشتن را گرسنه و ضعیف ببیند، دلیل است گناه و معصیت کند. بهتر آن است کسی خود را به حال اعتدال ببیند، چنانکه نه سیر باشد و نه گرسنه.

تعابیر دیگر دیدن گرسنگی در خواب های ما

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب گرسنگی را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

امام صادق ع

دیدن گرسنگی در خواب چهار معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن گرسنگی در خواب های ما ؛ تنگی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب شورت قرمز مردانه ، معنی دیدن شورت قرمز مردانه در خواب چیست

معنی دوم دیدن گرسنگی در خواب های ما ؛ حرص است.

معنی سوم دیدن گرسنگی در خواب های ما ؛ گناه است.

معنی چهارم دیدن گرسنگی در خواب های ما ؛ طمع داشتن به مردم است.

ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که گرسنه هستید و چیزی ندارید که بخورید معنی خواب شما حرص داشتن در زندگی است.

جابر مغربی

اگر در خواب دیدید که گرسنه هستید معنی خواب گناه و معصیت است ولی اگر گرسنه بودید و در خواب دیدید که چیزی خوردید و سیر شدید معنی خواب این است که از گناهان توبه می کنید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
}