تعبیر خواب تسبیح آبی ، فیروزه ای هدیه گرفتن امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب تسبیح آبی

تعبیر خواب تسبیح آبی ، فیروزه ای هدیه گرفتن امام صادق و ابن سیرین

تعبیر خواب تسبیح آبی ، فیروزه ای هدیه گرفتن امام صادق و ابن سیرین همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب در آغوش گرفتن مرده امام صادق ، و گریستن ابن سیرین عاشقانه پدر مرده

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب تسبیح آبی در خواب چیست

دیدن تسبیح آبی در خواب هفت معنی دارد

معنی اول دیدن تسبیح آبی در خواب زن است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب استفراغ حضرت یوسف ، استفراغ زرد مرده و بچه ابن سیرین

معنی دوم دیدن تسبیح آبی در خواب خدمتکار است.

معنی سوم دیدن تسبیح آبی در خواب خدمتکار زن است.

معنی چهارم دیدن تسبیح آبی در خواب مال است.

معنی پنجم دیدن تسبیح آبی در خواب ادب و فرهنگ است.

معنی ششم دیدن تسبیح آبی در خواب فرزند است.

معنی هفتم دیدن تسبیح آبی در خواب غلام است.

تعابیر دیگر تسبیح در خواب

ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که تسبیح با خود داری معنی خواب رسیدن غم و اندوه است ولی این غم و اندوه برای تو اجری عظیم در آخرت دارد.

اگر در خواب ببینی که با تسبیح الحمدلله می گویی و یا شکر خدا را ، معنی خواب این است که دین و ایمانت قوی می شود و مال هم به تو می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب آلبالو ، ابن سیرین برای زن باردار حضرت یوسف و درخت آلبالو و مربا

دیدن تسبیح و سا ذکر گفتن در خواب اشاره به این دارد که بیننده خواب مطیع امر خداشت.

اگر در خواب ببینی که روزه ا و قران می خوان و یا تسبیح می گویی معنی خواب این است که از خودرن مال حرام توبه خواهی کرد.

جابر مغربی

دیدن تسبیح سفید و یا سبز در خواب خدمتکاری است که از نظر ایمان و رفتار انسان صالحی است.

اگر در خواب تسبیح زرد ببینید معنی خواب شما خدمتکاری است که مریض هست.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کتری طلایی ، معنی دیدن کتری طلایی در خواب های ما چیست

اگر در خواب تسبیح مشکی ببینی معنی خواب داشتن خدمتکار بد اخلاق است.

منوچهر مطیعی

دیدن تسبیح از خواب نشان دهنده اطاعت و بندگی خداست و اینکه بیننده خواب انسان خداترسی است.

اگر در خواب ببینید که تسبیح خود را گم کرده اید و دنبالش می گردید معنی خواب شما این است که در خطر وسوسه شدن در مقابل گناه و شیطان قرار گرفته اید و این خواب بیشتر یک هشدار است تا یک خواب برای شما.

اگر در خواب دیدید که از کسی تسبیح گرفتید و یا خودش به شما تسبیح را داد معنی خواب این است که عاقبت به خیر می شوید.

اگر در خواب ببینید که به کسی تسبیح می دهید معنی خواب این است که کاری را در آینده از دست می دهید که تا مدت ها حسرت این کار را می خورید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.