تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن باردار ، النگو طلا و گوشواره طلا با نام الله و ابن سیرین

تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن باردار

تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن باردار ، النگو طلا و گوشواره طلا با نام الله و ابن سیرین

تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن باردار ، النگو طلا و گوشواره طلا با نام الله و ابن سیرین همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب پسر بچه برهنه ، و لخت در بغل خود و دیگران و دختر بچه در بغل داشتن

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب گردنبند طلا برای زن باردار چیست

اگر زنی در این دوره گردنبند در خواب ببیند معن یخواب او این است که بعد از به دنیا آوردن بچه خود نزد شوهر و خانواده شوهر عزت و احترام بیشتربه دست می آورد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب حاملگی نزدیکان ، و خودمان و اقوام و دوستان چه معنی دارد

معنی دیگر این خواب این است که فرزندی که او به دنیا می آورد باعث عزت و افتخارش می شود.

معانی دیگر این خواب

امام جعفر صادق ع

دیدن گردنبند در خواب شش معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن گردنبند در خواب حج اسلامی است.

معنی دوم دیدن گردنبند در خواب حکومت و فرمانروایی کردن است.

معنی سوم دیدن گردنبند در خواب خصومت و دشمنی است.

معنی چهارم دیدن گردنبند در خواب امانت است.

معنی پنجم دیدن گردنبند در خواب معالجه و درمان بیماری است.

معنی ششم دیدن گردنبند در خواب کنیز و خدمتکار جوان است.

منوچهر مطیعی

دیدن گردنبند در خواب مرد اصلا خوب نیست و کلا دیدن چیزهای زنانه برای مردان در خواب نشانه بی آبرویی و هتک حرمت و شخصیت مردانه است.

البته منظور گردنبندی است که زنانه است وگرنه گردنبندهایی که مردان می اندازند شامل این قانون نمی شود.

انداختن گردنبند در خواب نشانه تعهد و دین است هم دین و قرض اخلاقی و هم مالی.

اگر در خواب دیدید که گردن شما گردنبندی است منظور خواب این است که یا بدهکار هستید و یا می شوید.

اگر در خواب دیدید کهگردنبند را از گردن خود باز می کنید معنی خواب این است که ادای قرض می کنید.

سبکی و سنگینی گردنبند در خواب فارغ از جنس آن نشان دهنده سبکی و سنگینی قرض است.

اگر گردنبند کلفت باشد معنی خواب این است که قرض شما سنگین است و اگر گلوبند سبک باشد قرض شما کم و اندک است.

ابن سیرین

اگر در خواب ببینی که گردنبند مروارید در گردن داری معنی خواب این است که علم قران را یاد می گیری و هر چه گلوبند سنگین تر و قیمتی تر باشد علم و دانش تو بیشتر می شود

اگر در خواب ببینی که گردنبندی از دهان تو از جنس مروارید خارج شد یعنی سخن علم و حکمت می گویی.

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب گردنبند جواهر نشان ببینی معنی خواب این است که به کمال و کامیابی می رسی.

اگر در خواب دیدید که گردنبند متناسبی در گردن دارید معنی خواب این است کهشرابفت و بزرگی پیدا می کنید.

اگر در خواب ببینی گردنبند و گردنبندهای زیادی داری معنی خواب این است که علوم زیادی را می آموزی.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.