تعبیر خواب تابوت ، پدر از نظر امام صادق در قبرستان و مادر امام حسین و حضرت یوسف

تعبیر خواب تابوت

تعبیر خواب تابوت ، پدر از نظر امام صادق در قبرستان و مادر امام حسین و حضرت یوسف

تعبیر خواب تابوت ، پدر از نظر امام صادق در قبرستان و مادر امام حسین و حضرت یوسف همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب توت سفید حضرت یوسف ، درشت ابن سیرین کندن از درخت چیدن و خوردن

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب تابوت امام صادق

دیدن تابوت در خواب سه معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن تابوت در خواب بزرگی است.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کشمش برای زن باردار ، مویز قهوه ای ابن سیرین و خوردن کشمش زرد

معنی دوم دیدن تابوت در خواب حکومت است.

معنی سوم دیدن تابوت در خواب عزت و جاه و مقام است.

خواب تابوت علامه طباطبایی ره

تابوت دیدن در خواب ملک بزرگ و وسیع است و در صورتی که مرده را هم ببینید معنی خواب خیر و برکت و نعمت است.

تعبیر خواب تابوت لیلا برایت

اگر در خواب خود تابوت خالی ببینید معنی خواب شما این است که موضوعی شما را نگران می کند.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب زخمی شدن ، صورت دیگران با گلوله و شمشیر و دوختن زخم چرکی مرده

اگر در خواب دیدید که زیر تابوتی را گرفته اید معنی خواب شما این است که خبرهای خوبی به شما می سرد.

خواب تابوت آنلی بیتون

اگر در خواب خود تابوت ببینید معنی خواب شما افتادن یک اتفاق بد است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب روبوسی با مرده ، دست دادن و سلام و بغل گرفتن و بوسیدن مرده حضرت یوسف

اگر جنازه را در تابوت دیدید معنی خواب شما غم و نا امیدی است.

اگر در خواب دیدید که در تابوتی هستید معنی خواب این است که بیماری خطرناکی شما را تهدید می کند.

تعبیر خواب تابوت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی که مرده ای و تو را در تابوت گذاشته اند معنی خواب شما خوب است ولی اگر دیدید که شما را خاک کردند معنی خواب خوب نیست.

اگر در خواب دیدید که عده ای دارند تابوت را حمل می کنند معنی خواب شما این است که به اندازه ای که ظرفیت و لیاقت داری به جایگاه بزرگی می رسی.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب دلفین ، ابی حضرت یوسف و دیدن بچه دلفین در خانه و غذا دادن به آن

اگر در خواب دیدید که شخص زنده ای را در تابوت گذاشته اند و می برند ولی کسی پشت تابوت نیست معنی خواب این است که عزت و مقام خود را از دست می دهد ولی اگر مردم تابوت را همراهی می کردند معنی خواب برعکس است.

اگر در خواب ببینی که روی تابوت سنگینی قرا گرفته ای ؛ معنی خواب این است که به مردم ظلم و ستم می کنی ولی اگر تابوت سبک بود معنی خواب این است که به مردم سخت نمی گیری.

اگر در خواب دیدی که از تابوت افتاده ای و یا شما را مردم از تابوت انداخته اند معنی خواب این است که عزت و مقام شما پایین می آید.

خواب تابوت لوک اویتنهاو

اگر در خواب خود تابوت ببینید معنی خواب شما زندگی طولانی داشتن است.

اگر در خواب دیدید که در تابوت دراز کشیده اید معنی خواب شما این است که موانعی بر سر راه زندگی شما خواهد بود.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.