تعبیر خواب طاقچه ، ابن سیرین و دیدن و نشستن بر روی طاقچه در خواب

تعبیر خواب طاقچه

تعبیر خواب طاقچه ، ابن سیرین و دیدن و نشستن بر روی طاقچه در خواب

تعبیر خواب طاقچه ، ابن سیرین و دیدن و نشستن بر روی طاقچه در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب یتیم خانه ، و نوازش یتیم امام صادق و کمک و غذا دادن به بچه یتیم

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب طاقچه آنلی بیتون

دیدن طاقچه در خواب ، نشانه عزاداری و بدبختی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب هما ، و پرنده ی همای سعادت و پرنده سبز رنگ و نشستن پرنده روی شانه

دیدن طاقچه ای که اشیاء قدیمی بر روی آن چیده شده اند نشان می دهد که ثروت افسانه ای شما دیگران را غافلگیر می کند زیرا ظاهر زندگی شما همیشه برای دیگران ضعیف به نظر می رسد.

خواب طاقچه منوچهر مطیعی

اگر خواب ببینیم که در طاقچه بنشینیم ، به جایی می رسیم که تصور کردن برای ما دشوار است.

اگر ببینیم خودمان از طاقچه پایین می آییم ، موقعیت خود را از دست می دهیم.

اگر خواب ببینیم اتاق ما قفسه شده است ، اما یک اتاق بزرگ به ما پیشنهاد نمی شود.

تعبیر خواب طاقچه از دید مولف

دیدن طاقچه در خواب همان جایی است که انتظار داریم به آن برسیم است.

اگر در خواب دیدید که در طاقچه هستید به مقام بلندی می رسید.

اگر طاقچه خراب شد یعنی شکست می خورید.

تعابیر دیدن خانه در خواب

امام جعفر صادق ع

دیدن خانه در خواب هشت معنی دارد که در زیر به انها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن خانه در خواب برای مرد زن است و برای زن شوهر است.

معنی دوم دیدن خانه در خواب توانرگی و قدرت داشتن است.

معنی سوم دیدن خانه در خواب ایمنی و امنیت است.

معنی چهارم دیدن خانه در خواب عیش خوش و شادی در زندگی است.

معنی پنجم دیدن خانه در خواب مال و ثروت است.

معنی ششم دیدن خانه در خواب ولایت بر دیگران است.

معنی هفتم دیدن خانه در خواب عزت است.

معنی هشتم دیدن خانه در خواب امانت است.

ابن سیرین

دیدن خانه تنها در خواب اشاره به زن دارد.

اگر در خواب ببینید که ستون های خانه را بر می دارید معنی خواب شما زن است که با مروت است و بزودی باردار می شود.

اگر کسی دید در کنج خانه تنها سات معنی خواب این است که به زودی می میرد.

اگر در خواب دیدید که در خانه باز است و قفل نشده است و آن خانه به خانه های دیگر هم راه دارد معنی خواب این است که از غم نجات پیدا میکند.

اگر بیمار باشد خوب می شود و اگر در خواب دید که در خانه خود را شکست ، معنی خواب این است که از او به کسی مالی می رسد.

اگر در خواب ببنید که در خانه ای شکست و سوخت معنی خواب این است که برای صاحب خانه مصیبت رخ می دهد.

اگر در خواب ببینید که خانه ای بزرگ دارید معنی خواب این است که به اندازه بزرگی آن خانه خدا روزی تان را زیاد می کند.

اگر ببینید که خانه شما کوچک و تنگ است روزی شما هم تنگ می شود.

اگر در خواب دیدید که خانه شما را میکنند معنی خواب این است که راه صلاح را برخود می بندید و نماز و عبادت شما کم می شود.

اگر در خواب دیدید که در خانه ای قدیمی را می کنید معنی خواب این است که خیرات بر او زیاد می شود

ابراهیم کرمانی

اگر در خواب دیدید که خانه ای خریده اید مالی به او می رسد.

اگر در خواب خود خانه ای بزرگ دیدید معنی خواب این است که روزی شما زیاد می شود.

اگر کسی در خواب ببیند که در خانه آهنی است معنی خواب این است که او توانمد می شود.

اگر درب خانه تو در خواب نقره ای باشد معنی خواب این است که از گناه توبه می کنی و نعمت بر تو زیاد می شود.

اگر در خواب دیدیی که اطراف خانه شما خانه ای نیست حال شما خراب می شود.

حضرت دانیال ع

اگر در خواب دیدید که در خانه ای غریبه هستید و در انجا کسی را نمیشناسید مگر مردگان را ، معنی خواب شما این است که اجل نزدیک است.

اگر خواب بالا را دیدید با این تفاوت که از انجا خارج شدید معنی خواب این است که بیماری شدیدی می گیرد تا حد مرگ ف ولی نمی میرد و شفا پیدا می کند.

اگر در خواب دیدید که وارد خانه ای که می شناسید شدید و آن خانه پر از گل بود معنی خواب شما رسیدن روزی حلال است.

اگر بنیاد خانه شما از خشت و گچ باشد معنی خواب این است که دنبال مال حرام هستید ولی اگر از آنجا خارج شدید یعنی توبه می کنید.

بودن در خانه بزرگ در خواب روزی فراوان و بودن در خانه کوچک در خواب تنگ شدن در روزی است.

حضرت یوسف ع

دیدن خانه و سرا و عمارت در خواب عیش و خوشی است.

اگر در خواب دیدید که خانه می سازید به شما شادی می رسد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.