تعبیر خواب ناف ، امام صادق و دیدن و بریدن و چیدن بند ناف نوزاد در خواب

تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف ، امام صادق و دیدن و بریدن و چیدن بند ناف نوزاد در خواب

تعبیر خواب ناف ، امام صادق و دیدن و بریدن و چیدن بند ناف نوزاد در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ناشنوا ، و کر شدن یک گوش و لال و کم شنوا شدن و کور شدن چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب ناف ابن سیرین

اگر در خواب خود ناف ببینید معنی خواب شما زن یا خدمتکار است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب تابه ، شستن ماهی تابه روحی و هدیه گرفتن در خواب چیست

اگر در خواب دیدید که ناف شما افتاد معنی خواب شما این است که زن خود را طلاق می دهید و یا خدمتکار خود را اخراج می کنید.

خواب ناف امام صادق

دیدن ناف در خواب پنج معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن ناف در خواب زن زیبا است.

معنی دوم دیدن ناف در خواب کنیز و خدمتکار است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب طفل ، بغل کردن دختر بچه دیگران و بچه دختر در بغل داشتن و پستانک نوزاد

معنی سوم دیدن ناف در خواب مال و ثروت است.

معنی چهارم دیدن ناف در خواب فرزند پسر است.

معنی پنجم دیدن ناف در خواب پدر و مادر هستند.

تعبیر خواب ناف منوچهر مطیعی

دیدن ناف در خواب منبع معیشت ما در زندگی است.

اگر در خواب دیدید که ناف شما بزرگ و متورم شده است معنی خواب شما این است که منبع روزی شما زیاد می شود و ورزی شما باز می شود.

اگر در خواب دیدید که ناف شما کوچک و لاغر شده است معنی خواب شما تنگی روزی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ظهر صحت دارد ، آیا خواب بعد از طلوع آفتاب تعبیر دارد؟ بعد از ناهار در حالت جنابت

اگر در خواب دیدید که چند ناف دارید به تعداد ناف های خود درامدهای بیشتری خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که ناف ندارید در کار خود به بن بست می رسید.

خواب ناف از دید کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب ناف خود را دیدید معنی خواب شما این است که خبر های بدی از پدر و مادرتان به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که ناف شما درد می کند معنی خواب شما این است که در نزدیکی شما کودکی متولد می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کتک زدن ، به مرده و خواهر و بچه خودت و فرزند دختر توسط مادر

اگر در خواب خود دیدید که بچه ها در حال بازی کردن با ناف خود هستند معنی خواب شما این است که ثروت هنگفتی به شما می رسد.

اگر در خواب ناف دوست و آشنا و اقوام خود را دیدید معنی خواب شما این است که افرادی که دارای نفوذ زیادی هستند به شما کمک می کنند.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.