تعبیر خواب فاضلاب ، توالت و جوی و گرفتگی و باز شدن چاه فاضلاب در خانه

تعبیر خواب فاضلاب

تعبیر خواب فاضلاب ، توالت و جوی و گرفتگی و باز شدن چاه فاضلاب در خانه

تعبیر خواب فاضلاب ، توالت و جوی و گرفتگی و باز شدن چاه فاضلاب در خانه همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ذره بین ، معنی دیدن ذره بین در خواب چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب فاضلاب منوچهر مطیعی

اگر در خواب دیدید که فاضلاب خانه شما گرفته است و آب جمع شده است معنی خواب شما این است که غمی به شما می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ران ، پا و مرغ پخته شده و خام خوردن در خواب و ران پای زن

اگر در خواب دیدید که فاضلاب خانه شما گرفته است ولی بازش می کنید معنی خواب شما این است که مشکلی برای شما پیش می آید که قابل حل است.

اگر در خواب دیدید که لوله فاضلاب را درست می کنید معنی خواب شما این است که به سبب کاری حیثیت و آبروی شما زیاد می شود.

اگر فاضلاب خانه همسایه به خانه شما نشت دهد معنی خواب این است که سودی به شما می رسد ولی اگر بوی بد داشته باشد به شما اندوه می رسد.

اگر در خواب دیدید که بدنتان با فاضلاب کثیف شده است و شما در خواب حس بدی دارید معنی خواب این است که به سبب کاری پشیمان می شوید.

اگر لباس های شما آلوده شود یعنی دیگران شما را سرزنش می کنند.

به طور کلی دیدن فاضلاب در خواب زمانی معنی بدی می دهد که بوی بدی داشته باشد.

خواب فاضلاب آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که در فاضلاب راه می روید معنی خواب شما این است که به زودی به دردسر می افتید.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب انبه نارس ، معنی دیدن انبه نارس در خواب های ما چیست

اگر آب فاضلاب گل آلود باشد مدتی دچار یاس و نا امیدی می شوید.

اگر در خواب دیدید که پایتان با فاضلاب خیس شده است معنی خواب شما این است که خوشگذرانی هایی که الان می کنید در آینده به ضرر شما تمام

می شود.

تعابیر دیدن آب تیره در خواب

حضرت یوسف ع

اگر در خواب خود آب تیره ببینید معنی خواب شما رسیدن غم و غصه به شما است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب خوردن شیره نارگیل ، معنی خوردن شیره نارگیل در خواب چیست

تعبیر خواب آب تیره می تواند به این معنی باشد که شما در حال افتادن در فساد هستید.

اگر در خواب دیدید که آب تیره در جایی روان است معنی خواتب این است که ظلمی بر مردم آنجا وارد می شود.

ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که آب تیره ای را می خورید معنی خواب شما این است که بزرگی و مال و نعمت را با سختی و تحمل رنج زیاد به دست می آورید.

منوچهر مطیعی

اگر در خواب خود آب راکد و تیره ببینید این خواب خوبی نیست و اشاره به این موضوع دارد که به بیننده خواب غم و اندوه می رسد.

حضرت دانیال ع

اگر در خواب دیدید که کسی به شما آب تیره می ریزد معنی خواب این است که از او به شما شر و بدی می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ترساندن دیگران ، معنی ترساندن دیگران در خواب های ما چیست

اگر در خواب دیدید که شما به کسی آب تیره می ریزید معنی خواب برعکس است و این می شود که از شما به او شر و بدی می رسد.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.