; تعبیر خواب جوراب امام صادق معنی جوراب در خواب های ما از نظر امام صادق چیست - فال و خواب
تعبیر خواب شکوفه بادام ، معنی دیدن شکوفه بادام در خواب های ما چیست

تعبیر خواب شکوفه بادام ، معنی دیدن شکوفه بادام در خواب های ما چیست

تعبیر خواب شکوفه بادام تعبیر خواب شکوفه بادام ، معنی دیدن شکوفه بادام در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این …

تعبیر خواب جاده گل آلود و رانندگی در جاده کوهستانی و مه آلود کربلا و پاییزی

تعبیر خواب جاده گل آلود و رانندگی در جاده کوهستانی و مه آلود کربلا و پاییزی

تعبیر خواب جاده تعبیر خواب جاده ، گل آلود و رانندگی در جاده کوهستانی و مه آلود کربلا و پاییزی همگی در سایت فال و …

تعبیر خواب جوجه فاخته ، معنی دیدن جوجه فاخته در خواب های ما چیست

تعبیر خواب جوجه فاخته ، معنی دیدن جوجه فاخته در خواب های ما چیست

تعبیر خواب جوجه فاخته تعبیر خواب جوجه فاخته ، معنی دیدن جوجه فاخته در خواب های ما چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این …

تعبیر خواب جوراب امام صادق

تعبیر خواب جوراب امام صادق معنی جوراب در خواب های ما از نظر امام صادق چیست

تعبیر خواب جوراب امام صادق معنی جوراب در خواب های ما از نظر امام صادق چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب جوراب امام صادق

دیدن جوراب در خواب، نشانه مال و اموال و عزت و اعتبار است.

دیدن جوراب سفید در خواب، نشانه پاکدامنی و عفت است.

دیدن جوراب سیاه در خواب، نشانه غم و اندوه است.

دیدن جوراب پاره در خواب، نشانه از دست دادن مال یا آبرو است.

دیدن جوراب کثیف در خواب، نشانه بیماری یا گرفتاری است.

دیدن جوراب نو در خواب، نشانه خیر و برکت است.

دیدن جوراب کهنه در خواب، نشانه فقر و تنگدستی است.

دیدن جوراب گشاد در خواب، نشانه بی بند و باری است.

دیدن جوراب تنگ در خواب، نشانه گرفتاری و ناراحتی است.
اگر در خواب ببینید که جوراب های خود را می شویید، این نشان دهنده پاکسازی گناهان یا تلاش برای بهبود وضعیت مالی شماست.

اگر در خواب ببینید که جوراب های خود را گم می کنید، این نشان دهنده از دست دادن مال یا موقعیت اجتماعی شماست.

تعابیر دیگر دیدن جوراب در خواب

برای بهتر ارائه شدن این بحث تعبیر خواب جوراب را در شرایط مختلف از معبران بزرگ برای شما آورده ایم.

تعبیر خواب جوراب منوچهر مطیعی

دیدن جوراب در خواب نشان دهنده خدمتکاری است زن.

دیدن جوراب از جنس ابریشم یا خوب نشان دهنده این است که او زن زیبایی را می خواهد.

اگر در خواب جوراب زرد ببینید معنی خواب این است که زن مریضی در زندگی او وجود دارد و یا ورود پیدا می کند.

دیدن جوراب قرمز خادم و یا همسری است که شرور است و بی شرم است.

دیدن جوراب سیاه به خود فرد می گردد اگر اسنان خوبی است این خواب برای او خواب خوبی است و اگر انسان فاسدی است دیدن این خواب اصلا خوب نیست

اگر در خواب ببینی جوراب تو چرک است و قدیمی و کهنه ، معنی خواب این است که خادم او را به فساد متهم می کنند.

اگر جوراب پاره شد و یا سوخت معنی خواب این است که خادم تو می میرد

عده ای از معبران معتقدند که دیدن جوراب در خواب اشاره دارد به مال و آرزو.

تعبیر خواب جوراب ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینید که جورابی از جنس پوست شتر بر پای خود دارید معنی خواب این است که شما خادمی دارید که پشتکار خوبی دارد و اصیل هم هست.

اگر در خواب دیدید که جوراب از جنس پوست گوسفند داشتید معنی خواب این است که تو خادمی داری که از مردم معمولی است.

اگر جوراب از پوست اسب باشد که خادمش بزرگ زاده است و از سپاهیان است.

اگر در خواب ببیند که جوراب از نخجیر است معنی خواب این است که خادم او از اهل عشایر و بیابانی است.

تعبیر خواب جوراب جابر مغربی

اگر در خواب دیدید که جوراب در پای خود دارید معنی خواب این است که مال خود را می توانید نگه دارید.

اگر در خواب دیدید که جورابی سفید و تمیز در پای خود دارید معنی خواب این است که شما زکات مال خود را می دهید و مال شما پاکیزه است و آن را نگه می دارید.

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 15 بهمن 1402
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام فال و خواب و لینک مستقیم بلا مانع است.