تعبیر خواب شاسی ، بلند سفید و خریدن ماشین شاسی بلند مشکی در خواب

تعبیر خواب شاسی

تعبیر خواب شاسی ، بلند سفید و خریدن ماشین شاسی بلند مشکی در خواب

تعبیر خواب شاسی ، بلند سفید و خریدن ماشین شاسی بلند مشکی در خواب همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کابل ، سوختن و قطع شدن سیم برق و تلفن و دیدن کابل برق در خواب

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب شاسی منوچهر مطیعی

اگر زنی در خواب خود شاسی ببیند معنی خواب او شوهر اوست و اگر مردی در خواب شاسی دید معنی خواب او شغل و حرفه او است.

اگر زنی در خواب شاسی خالی دید معنی خواب این است که شوهر او نیاز دارد که مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب کار ، و کارگری و استخدام شدن در کار و دیدن صاحبکار قبلی خود در خواب

اگر مردی در خواب شاسی نو کامیون و یا ماشین را ببیند که نو است معنی خواب این است که کارش خوب می شود.

اگر شاسی را شکسته و عیب دار دید معنی خواب این است که مشکلی در کارش است.

سوار شدن بر شاسی ماشین در خواب قبول مسئولیتی است که در آن خبره نیستیم.

اگر در خواب دید که شاسی می سازید معنی خواب این است که در حال ایجاد کاری هستید.

تعابیر دیدن ماشین در خواب

برای کمک به شما خوانندگان عزیز تعبیر خواب ماشین را نیز برای شما ارائه می کنیم.

ابن سیرین

اگر در خواب ببینید که سوار ماشین (آن زمان ماشین نبوده است و منظور وسیله حمل و نقل است) است و حرکت می کند معنی خواب این است که به بزرگی می رسد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سکه ، طلا زیرخاکی و قدیمی و طلا برای زن حضرت یوسف گرفتن از مرده

اگر بزرگی به شما ماشین دهد مفهوم خواب این است که از بزرگی به شما چیزی می رسد.

امام صادق

دیدن ماشین در خواب هشت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن ماشین در خواب عزت و آبرو است.

معنی دوم دیدن ماشین در خواب ولاین و فرمانروایی است

معنی سوم دیدن ماشین در خواب مرتبه و منزلت است.

معنی چهارم دیدن ماشین در خواب بزرگی است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب ابرو برداشتن دیگران ، معنی دیدن ابرو برداشتن دیگران در خواب

معنی پنجم دیدن ماشین در خواب هیبت است.

معنی ششم دیدن ماشین در خواب خر می و شادمانی و سرور است.

معنی هفتم دیدن ماشین در خواب رفعت و مهربانی است.

معنی هشتم دیدن ماشین در خواب راحتی کارها است.

کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب دیدید که به تنهایی رانندگی می کنید معنی خواب این است که یک تغییر وضعیت کلی در زندگی خود خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که با خانواده در ماشین هستید معنی خواب این است که درباره شما حرف زیاد است و باید از خود در برابر این حرفها دفاع کنید.

اگر در خواب دیدید که با عشق خود رد ماشین هستید معنی خواب این است که باید بر هوس های خود غلبه کنید.

اگر در خواب دیدید که با نامزد دوستتان در ماشین هستید معنی خواب این است که نقطه ضعف های شما نمایان می شود.

اگر در خواب دیدید که با اشخاص دیگر در ماشین هستید معنی خواب شما این است که نباید خبرهای دروغ را قبول کنید.

اگر در خواب تصادف ماشین را ببینید معنی خواب شما این است که پول به شما می رسد.

اگر در خواب دیدید که ماشین شما چپ می کند ولی آسیبی به شما نمی رسد معنی خواب این است که باید از رقیب بپرهیزید.

اگر در خواب دیدید که با دوستان در یک ماشین هستید معنی خواب این است که به زودی یک راز برای شما بر ملا می شود.

اگر در خواب دیدید که با یک زن در ماشین هستید معنی خواب این است که در اثر یک رسوایی بدنام می شوید.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.
}