تعبیر خواب تاس ، معنی تاس انداختن تخته نرد در خواب چیست

تعبیر خواب تاس

تعبیر خواب تاس ، معنی تاس انداختن تخته نرد در خواب چیست

تعبیر خواب تاس ، معنی تاس انداختن تخته نرد در خواب چیست همگی در سایت فال و خواب.امیدواریم این مطلب که حاصل تلاش تیم تعبیر خواب سایت است مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

همانطور که می دانید خواب یکی از نشانه های بزرگ خداوند است که می دانیم که خواب برادر مرگ است و بی شباهت به مرگ نیست.موقعی که می خوابیم روح از بدن ما جدا می شود و وقتی که می میریم هم روح از بدنمان جدا می شود.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب هفت تیر ، حضرت یوسف و امام صادق در خواب و در دست چیست

روح در خواب به آسمان می رود و به همین دلیل است که ما خواب می بینیم و گاهی رویای صادقه می بینیم.وقتی در قرآن می نگریم بارها کلمه خواب را می بینیم و این نشانه اهمیت خواب دارد.

خواب در قرآن بنام حُلم آمده است و گاهی هم به صورت جمع آن یعنی احلام ، و گاهی منام و رویا.در احادیث به صورت رویا آمده است و از خواب های خوب بنام مبشرات نام برده شده است.

تعبیر خواب تاس امام صادق

دیدن تاس در خواب پنج معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن تاس در خواب مقام است.

معنی دوم دیدن تاس در خواب زن است.

معنی سوم دیدن تاس در خواب فرزند است.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب واگن ، معنی دیدن و بودن در واگن قطار و مترو چیست

معنی چهارم دیدن تاس در خواب مال است.

معنی پنجم دیدن تاس در خواب گفتگو است.

خواب تاس ابن سیرین

اگر در خواب دیدید که تاس بازی می کردید و قماری را باختید معنی خواب شما این است که به غم دچار می شوید و یا در حیله ای می افتید.

تعبیر خواب تاس منوچهر مطیعی

اگر کسی که اهل قمار و تاس بازی است چنین خوابی را ببیند خواب او تفسیر خلاصی ندارد.

بیشتر بخوانید : تعبیر خواب سفید شدن مو ، امام صادق و موی دیگران و موی سر زن و دختر جوان و شوهر

اگر کسی که در بیداری با تاس کاری ندارد در خواب تاس ببیند معنی خواب او این است که در بیداری باید بیشتر مراقب اعمال خود باشد.

خواب تاس جابر مغربی

اگر کسی در خواب ببیند که با تاس بازی می کند معنی خواب او خوب نیست و اشاره به این موضوع دارد که به خصومت و دسمنی گرفتار می شود.

تعبیر خواب تاس آنلی بیتون

اگر در خواب تاس ببینید معنی خواب شما این است که در معاملات پیش روی خود شکست می خورید و نا امید می شوید.

یکی دیگر از تعابیر دیدن تاس در خواب های ما بیماری واگیردار است چرا که نماد قمار است و قمار هم یک بیماری واگیردار است.

اگر در خواب دیدید که همسرتان تاس می اندازد معنی خواب این است که در چشم شما بی ارزش می شود.

هر گونه کپی برداری از قالب و مطالب سایت ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.